AJANKOHTAISTA BLOGIT OTA YHTEYTTÄ ANNA PALAUTETTAArtikkeli

Rinnekodin kehitysvammatutkimuksen apurahat 2017 jaettu

Aivosäätiö jakoi 18.1.2017 apurahoja aivojen ja hermoston toimintaan tai niihin läheisesti liittyviin sairauksiin kohdistuvaan tieteelliseen tutkimukseen.

Tilaisuudessa jaettiin myös Rinnekodin Kehitysvammatutkimusrahaston avustuksia yhteensä 53 910€.

Väitöskirjatyöhön avustusta saivat

  • Heikkilä Jenni, PsM, Kielihäiriön kuntoutus audiovisuaalisen puheen avulla, Helsingin yliopisto
  • Olli Johanna, TtM, Kehityshäiriöisten lasten osallisuutta tukevan hoitotyön mallin kehittäminen, Turun yliopisto
  • Peltopuro Minna, PsM, Laaja-alaiset oppimisvaikeudet, Jyväskylän yliopisto
  • Puhakka Laura, LL, Synnynnäisen sytomegalovirusinfektion aiheuttama tautitaakka Suomessa, Helsingin yliopisto

Väitöksen jälkeiseen tai muuhun tutkimukseen avustusta saivat

  • Kaipainen Pekka, FT, Ylävatsan sairauksien esiintyvyys kehitysvammaisilla, Rinnekoti-Säätiö
  • Karjalainen Katariina, LuK, CRISPR/Casp9- geenieditoinnin mahdollisuudet AGU- potilaiden iPS- soluissa, THL/Genomiikka ja Biomarkkerit yksikkö, THL Biopankki
  • Tikkanen Roope, LT, Psykiatrisen sairastavuuden vaikutus kehitysvammaisten henkilöiden itsenäiseen asumiseen ja elämänlaatuun-jatkotutkimus, Rinnekoti-Säätiö
  • Tuomi, Emmi, PsM, Aistimonivammaisen henkilön kognition arviointi – vuorovaikutuksellinen ja dynaaminen lähestymistapa, Rinnekoti-Säätiö, Jyväskylän yliopisto, Haukeland University Hospital

Rinnekoti-Säätiö on yksi Aivosäätiön perustajajäsenistä. Vuosittain Aivosäätiö jakaa Rinnekodin kehitysvammatutkimusrahastosta apurahoja kehittämis- ja tutkimushankkeisiin, jotka liittyvät kehitysvammaisuuden diagnostiikkaan, hoitoon ja ehkäisyyn, ja käsittelee kehitysvammaisen elämänlaatua, perhettä tai kehitysvammaisuuteen liittyviä eettisiä näkökohtia. Vuoden 2018 apurahojen hakemisesta tiedotetaan erikseen mm. Aivosäätiön verkkosivuilla.

Lisää uutisia