AJANKOHTAISTA BLOGIT OTA YHTEYTTÄ ANNA PALAUTETTAArtikkeli

Rinnekoti yksi edelläkävijä -organisaatioista 100 minuuttia taidetta -kampanjassa

100 minuuttia taidetta -kampanja innostaa kaikenikäisiä ihmisiä osallistumaan taiteeseen ja kulttuuriin vähintään 100 minuutin ajan viikossa.

Kampanja on valtakunnallinen ja se on käynnissä 9.1.-31.10.2019. Rinnekodin asumis- ja toimintayksiköistä mukaan on ilmoittautunut kymmenkunta yksikköä, ja ainakin yksi työyhteisö.

Useat tutkimukset osoittavat, että taiteella ja kulttuurilla on vahva yhteys parempaan terveyteen, psyykkiseen hyvinvointiin ja elämänlaatuun. Rinnekoti osallistui kampanjaan, sillä se toivoo, että kampanja aktivoi lapsia, nuoria ja aikuisia haluamaan itse taiteen ja kulttuurin äärelle. Lisäksi se toivoo, että kampanja tuo henkilökunnalle uusia ideoita edistää kulttuuriosallisuuden kokemista ja ettei kulttuuripalveluihin pääseminen perustuisi vain henkilökunnan omiin mielenkiinnonkohteisiin. Toivomus on, että kampanjan myötä ymmärretään, että taide ja kulttuuri on luonteva osa myös kehitysvammaisen henkilön arkipäivää.

100 minuuttia taidetta viikossa -kampanjassa ihmisellä on vapaus määritellä, kerääkö hän minuuttinsa nauttimalla taiteesta, vai osallistuuko hän taide- ja kulttuuritoimintaan tekijänä. Suositeltavaa on, että viikon aikana on molempia osallistumistapoja. Kampanjaan osallistuville toimitetaan kampanjamateriaalit, joissa esitellään tapoja, joilla taiteeseen ja kulttuuriin voi osallistua.

Taiteen edistämiskeskus on vastuussa kampanjan vetämisestä. Kampanja pohjautuu Pirkanmaan kulttuuri-hyvinvointisuunnitelmassa esiteltyyn kulttuurihyvinvointisuositukseen. Suunnitelma on tehty Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Taiteen edistämiskeskuksen koordinoimana laajana yhteistyönä.
 

Lisää uutisia