AJANKOHTAISTA BLOGIT OTA YHTEYTTÄ ANNA PALAUTETTAArtikkeli

Lahden ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin opiskelijat suunnittelevat monitoimitilan Rinnekotiin

Rinnekoti ja Lahden ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin sisustusarkkitehtuurin kolmannen vuosikurssin opiskelijat tekevät keväällä 2018 yhteistyötä. Opiskelijat suunnittelevat Espoossa sijaitsevaan Toimintakeskus Marttiin monitoimitilan ja aistikäytävän.

Toimintakeskus Martti tarjoaa Työllistymistä ja osallisuutta edistävää toimintaa kehitysvammaisille henkilöille. Tilasuunnittelulla tavoitellaan tilojen esteettömyyttä, turvallisuutta, muunneltavuutta ja monikäyttöisyyttä, innostavuutta ja soveltuvuutta monimuotoiselle toiminnalle. Suunnittelussa huomioidaan myös akustisten ominaisuuksien parantaminen.

Toisena kohteena suunnitellaan multisensorinen tila, niin sanottu aistikäytävä. Multisensorisen tilan tavoitteena on, että toimintakeskuksen asiakkaat, joilla on aistien yli- tai aliherkkyyttä, voisivat turvallisesti kohdata eri aistimuksia ja saada erilaisia aistielämyksiä.

Projekti alkoi analyysivaiheella, jolloin opiskelijat tutustuivat Rinnekodin toimintaan ja suunnittelun kohteeseen paikan päällä. Opiskelijat haastattelivat asiakkaita ja työntekijöitä heidän toiveistaan, tarpeistaan ja ideoistaan. Seuraavaksi on vuorossa ideointivaihe, jolloin luonnostellaan erilaisia ratkaisuja sekä monitoimitilan että aistikäytävän ratkaisuiksi. Suunnitteluvaiheessa ensimmäisen vaiheen valittuja ideoita jatkokehitetään ja niistä tuotetaan materiaali, jolla muotoiluratkaisut voidaan todentaa.

Yhteistyöprojekti on hieno tilaisuus opiskelijoille saada käytännön kokemusta erityisryhmien tilojen suunnittelussa ja toimintakeskuksen asiakkailla on mahdollisuus olla mukana vaikuttamassa oman toimintaympäristön suunnitteluun. Hyvin suunnitellut, esteettömät, monikäyttöiset ja multisensoriset tilat mahdollistavat laadukkaan osallisuutta tukevan toimintaympäristön.

 

 

Lisätietoja:

Anna Eskola, palvelupäällikkö
Rinnekoti-Säätiö
044 7387027, anna.eskola@rinnekoti.fi

Lisää uutisia