AJANKOHTAISTA BLOGIT OTA YHTEYTTÄ ANNA PALAUTETTAArtikkeli

Rinnekoti ja L&T yhteistyöhön aluehuolto- ja logistiikkapalvelujen osalta

Uudessa yhteistyömallissa kehitysvammaiset otetaan mukaan huoltotöihin.

L&T ja Rinnekoti-Säätiö ovat solmineet yhteistyösopimuksen Rinnekodin aluehuolto- ja logistiikkapalveluista. Rinnekodin palveluksessa olevat seitsemän henkilöä siirtyvät sopimuksen myötä L&T:lle. Liikkeenluovutus tapahtuu 1.10. alkaen.

”Rinnekodissa ollaan tyytyväisiä, että tutut työntekijät palvelevat aluehuollossamme jatkossakin. Rinnekoti ja L&T ovat yhteiskuntavastuuta kantavia yrityksiä, joten olen erityisen iloinen, että sopimuksemme avaa työskentelymahdollisuuksia myös mm. Rinnekodin kehitysvammaisille palvelunkäyttäjille”, sanoo Rinnekodin hallintojohtaja Lea Nevalainen.

L&T:n on tarkoitus ottaa kehitysvammaisia ihmisiä mukaan esimerkiksi piha-alueiden kunnossapitotöihin. Vastaavasta toiminnasta on jo saatu hyviä kokemuksia aiemmin Helsingin Diakonissalaitoksen kanssa. L&T huolehtii myös Helsingin Diakonissalaitoksen ulkoalueiden kunnossapidosta.

”Olemme kehittäneet Helsingin Diakonissalaitoksen ja Rinnekoti-Säätiön kanssa yhdessä täysin uudenlaista yhteistyömallia, jossa yhteiskuntavastuullisuus on merkittävässä roolissa. Uskomme, että voimme saada ihan vakituisia työntekijöitä Rinnekodin palvelunkäyttäjistä. Meillä on paljon töitä, joihin tarvitaan käsipareja. Nyt syysaikaan voimme ottaa heitä mukaan esimerkiksi lehtien haravointiin”, kertoo L&T:n liiketoimintajohtaja Antti Niitynpää.

Hänen mielestään on tärkeää, että kehitysvammaisillekin voidaan löytää töitä ja heidät saadaan mukaan yhteiskunnan toimintaan. Kehitysvammaliiton mukaan vain kolme prosenttia Suomen työikäisistä kehitysvammaisista henkilöistä on palkkatyössä, vaikka ”oikea työpaikka” on monen kehitysvammaisen oma toive.

”Olen varma, että saamme heidän joukostaan tunnollisia työntekijöitä, kun vain saamme määriteltyä mahdollisimman selkeät työtehtävät. Työ on tärkeä osa elämää kenelle tahansa, joten miksei se olisi sitä myös kehitysvammaisille ihmisille”, Niitynpää summaa.

Myös tutkimustieto tukee Niitynpään ajatuksia. Kehitysvammaliiton ja Kuntoutussäätiön tutkimusten mukaan kehitysvammaiset ovat sitoutuneita ja luovat työpaikalle positiivista ilmapiiriä.


L&T
Antti Niitynpää, liiketoimintajohtaja, antti.niitynpaa@lassila-tikanoja.fi, 0400 231 167

Rinnekoti-Säätiö sr.
Lea Nevalainen, Hallintojohtaja, lea.nevalainen@rinnekoti.fi, 050 3250 656

 

 

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka on muuttamassa kulutusyhteiskuntaa tehokkaaksi kierrätysyhteiskunnaksi. Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa pienennämme jätemääriä ja pidennämme kiinteistöjen käyttöikää, ohjaamme materiaalit hyötykäyttöön sekä vähennämme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Autamme asiakkaitamme keskittymään omaan ydinliiketoimintaansa ja säästämään ympäristöä. Yhdessä luomme hyvinvointia ja työpaikkoja. L&T toimii Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä. L&T:n liikevaihto vuonna 2016 oli 661,8 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin 8500 henkilöä.
 

Rinnekoti on Suomen monipuolisin ja suurin yksityinen kehitysvamma-alan palveluja tarjoava toimija. Rinnekoti viettää 90-vuotisjuhlavuotta vuonna 2017. Sen toiminta käynnistyi Helsingin Diakonissalaitoksen yhteydessä vuonna 1927.

Rinnekoti on yhteiskunnallinen yritys ja Suomen kuudenneksi suurin hoiva-alan toimija. Rinnekodin palvelut on suunnattu kaikenikäisille vammaisuudesta, pitkäaikaisesta sairaudesta tai muusta syystä erityistä tukea tarvitseville sekä heidän perheille ja omaisille. Asiakkaina ovat myös palveluja ostavat tahot, kuten kunnat.
Rinnekoti tarjoaa asumisen, terveydenhuollon ja kuntoutuksen sekä työn ja osallisuuden palveluja. Palveluita käyttää noin 3 500 asiakasta 60 kunnasta. Liikevaihto vuonna 2016 oli 74 miljoonaa euroa. Rinnekoti työllistää päivittäin noin 1 500 ammattilaista pääasiassa Uudellamaalla. Rinnekodin työtä ohjaavat arvot ovat hyvä elämä, asiantuntijuus ja lähimmäisyys. Lisätietoa: www.rinnekoti.fi

Lisää uutisia