11.12.2019

Asiakas on kirjaamisen lähtökohta ja tarkoitus

Asiakasasiakirjalaki velvoittaa, että jokainen sosiaalihuollossa asiakastyöhön osallistuva työntekijä kirjaa eli tekee merkintöjä asiakkaan asiakirjoihin. Sosiaalihuollon palvelunantajat ja -tuottajat mukaan lukien Rinnekoti ovat siirtymässä lähitulevaisuudessa sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteisiin tietopalveluihin, Kanta-palveluihin.

Yhtenäisiin tietopalveluihin siirtyminen vaatii meiltä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilta yhtenäistä, laadukasta kirjaamista. Laadukkuus tarkoittaa ennen kaikkea asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä sekä asiakasta kunnioittavaa tapaa tehdä kirjauksia. Jokainen kirjaus päivän aikana tehdään asiakasta varten, tarkoituksena ei ole kirjata työntekijän omaa työlistaa. Kirjaamisessa tulee huomioida myös eettiset seikat. Kirjaaminen on esimerkiksi aina valintojen tekemistä – kaikkea ei ole mahdollista eikä tarkoituksenmukaista kirjata. Ammattilaisten tuleekin pohtia, millä tavoin asiakkaan tilanteesta voi kirjoittaa ja varmistua, että kirjaukset ovat havaintoja, eivät tulkintoja.

Sosiaali- ja terveysalalla kirjaaminen on ennen kaikkea väline työn laadun ja vaikuttavuuden arviointiin, sillä tallennettua tietoa hyödynnetään asiakasta koskevissa arvioinneissa, suunnitelmissa ja päätöksissä. Hyvin tehty ja yhtenäinen kirjaaminen helpottaa asiakkaiden kanssa toimivien ammattilaisten työtä ollen samalla olennainen ja välttämätön asia niin asiakkaan kuin työntekijänkin oikeusturvan kannalta.

Rinnekodin yksiköihin on tänä syksynä nimetty kirjaamisen kehittämisen vastaavat. He ovat eräänlaisia muutosagentteja, joiden tarkoituksena on oman roolinsa ja paneutuneisuutensa kautta kehittää kirjaamista yksikössä, kohti valtakunnallisesti yhtenäisiä käytäntöjä. Tehtävään kuuluu työyhteisön kannustaminen ja perehdyttäminen kirjaamiseen sekä kirjaamiseen liittyen positiivisen ilmapiirin ja keskustelun ylläpitäminen ja vahvistaminen.

Muutosagentit ovat tien avaajia, jotka omalla esimerkillään edistävät kirjaamisen kehittämistä.

 

Kirjoittaja Anna Eskola toimii johtajana Rinnekodin työllistymisen ja osallisuuden palveluissa.

Aiheeseen liittyvät