23.5.2022

Asiakaskohtaamisten mittaamiselle uusia näkökulmia – yhteistyö Memocaten kanssa jatkui

Diakonissalaitokseen kuuluva Rinnekoti ja Helsingin yliopistosta lähtöisin olevan SOTE-alalla toimivan startup-yritys Memocate Oy ovat tehneet pitkäjänteistä yhteistyötä. Viime vuonna tehdyssä pilottitutkimuksessa kerättiin tietoa siitä, miten kehitysvammaisten asiakkaiden palveluntarve ja Rinnekodin tuottaman palvelun määrä kohtaavat. Pilotissa kokeiltiin Memocaten kehittämää Rytmi-palvelua, joka pohjautuu sensoritekniikkaan. Tuotekehitysyhteistyö jatkui tutkimalla, miten sensoritekniikka toimii erilaisissa tiloissa toimittaessa ja miten luotettavasti mittaustuloksia saadaan ryhmätilanteissa.

Asiakaskohtaamisten tutkiminen kehitti ohjaustyötä

Diakonissalaitoksen kehitysjohtajana toimiva Anna Eskola näkee, että yhteistyö on antanut paljon, vaikka Memocaten tuote ei olekaan vielä valmis. ”Tuotekehitysyhteistyössä myös oma ajattelumme asiakastyön kohtaamisiin ja mittaamiseen ovat kehittyneet”, Eskola kiteyttää. ”Mittaamisen pitää olla niin helppoa, ettei se kuormita henkilökuntaa, eikä ole asiakastyöltä pois”, kertoo Eskola ja selventää, että usein kunta-asiakkaat kehitysvammapalveluissa haluavat asiakaskohtaista, välittömän hoito- ja ohjaustyön kellottamista. Siksi Rinnekoti on kiinnostunut kehittämään mittaustapoja.

”Ohjaustyöhön kuuluu myös paljon näkymätöntä asiakkaan asioiden hoitamista. Monet asiakkaat ovat myös hyvin omatoimisia, jolloin heille riittää ohjaajan saatavilla olemien. Itsemääräämisoikeuden toteutuminen sekä siihen ja osallisuuteen kannustaminen ovat myös ohjaustyötä, joka ei näy tässä mittaamisessa”, kertoo yksikönjohtajana toimiva Maarit Tenhunen, jonka asumispalveluja tuottava yksikkö oli mukana pilottitutkimuksessa.

Memocate katsoo tulevaisuuteen

Memocatella pitkäjänteiseen yhteistyöhön Rinnekodin kanssa ollaan tyytyväisiä. ”Tuotteemme pääsevät testiin todelliseen käyttöympäristöön ja saamme selville niin onnistumiset kuin kipukohdatkin, ja kehittämistyö voi jatkua”, Heikki Hauskaviita kiittelee. ”Käytettävyyden testaamiseen ja toimintavarmuuden hakemiseen aidot asiakastilanteet ovat ehdoton edellytys”, Hauskaviita jatkaa.

”Tuotekehitystyöstä saadut kokemukset ovat rohkaisevia. Kehittämällämme mittaustekniikalla voidaan löytää hyötyjä asiakaskohtaamisten kehittämiseen, asiakkaan hyvinvointiin ja esimerkiksi tilasuunnittelun tueksi”, Hauskaviita kertoo. Rytmi-palvelulla olisi mahdollista myös analysoida asiakaskohtaamisten laatua ja sosiaalisen vuorovaikutuksen määrää yhdessä vietetyn ajan määrän lisäksi. Pisimmälle viedyissä visioissa palvelu osaisi ennakoida muutoksia henkilöstön resurssitarpeissa sekä asiakkaiden toimintakyvyssä. Tuotekehitystyö jatkuu, ja Hauskaviita kutsuukin uusia kumppaneita mukaan testaamaan.

 

 

Aiheeseen liittyvät