Palaute ja asiakastyytyväisyys kyselyt

Rinnekodissa eri sidosryhmien antama palaute toimii yhtenä työvälineenä palvelujemme ja eri toimintojen kehittämisessä. Tiettynä ajankohtana toteutettujen kohderyhmäkohtaisten kyselyjen lisäksi meille voi antaa jatkuvaa palautetta esimerkiksi verkkosivuillamme olevan lomakkeen kautta. Kiitämme palautteestasi jo etukäteen!

Keräämme palautetta esimerkiksi seuraavasti

  • Palvelujamme käyttävien asiakkaiden asiakastyytyväisyyskyselyt, jotka toteutuvat vuosittain. Edellinen kysely toteutettu syksyllä 2021. Kiinnitämme huomiota erityisesti palvelujakäyttävien asiakkaiden mahdollisuuteen osallistua palautteen antamiseen. Tarjoamme heille kyselyt aina selkokielisinä ja kuvakommunikaatiolla tuettuna.
  • Asiakkaidemme läheisille tehtävät kyselyt, joista seuraava toteutuu alkuvuodesta 2022.
  • Kunta-asiakkaille tehtävät lyhyen- ja pitkän aikavälin kyselyt.
  • Lisäksi keräämme palautetta mm. tapahtumien osallistujilta.

Ajankohtaista