3.2.2020

Asiakkaiden koti, meidän työpaikka

”Kun minulle annetaan vastuuta toteuttaa asioita itse, pitää minun huolehtia siitä, että olen vastuun arvoinen”, on eräs kollega kerran todennut Paljerinteen vastaava ohjaaja Jarkko Ahoselle. Sana yhteisvastuu nousee monesti esiin keskustelussa Paljerinteen henkilökunnan kanssa, mutta sitä osataan käsitellä monipuolisesti ja kunnioittavasti. Luultavasti ainakin siksi yksikössä viihtyvät niin asiakkaat kuin henkilökuntakin.

Paljerinteen työntekijöitä istumassa sohvalla

Rinnekoti mittaa työntekijöiden hyvinvointia kahdesti vuodessa tehtävällä Työvire-kyselyllä. Syksyn kyselyssä Paljerinne sai erinomaisen tuloksen, mikä ei näytä työntekijöitä yllättävän. Ja onhan se selvää, yksikössä toimitaan yhtenä tiiminä, asiakkaan hyvää elämää tukien.

Hyvä tiimihenki ja yhteistyö kumpuaa ennen kaikkea työyhteisön yhteisestä tahdosta ja ymmärryksestä tehdä arjesta toimivaa. Periaatteeksi on luotu se, että ammattinimikkeestä huolimatta kaikilla on yhtäläiset vastuut, koskee se sitten työaikoja tai työtehtäviä. Vaikka esimerkiksi sairaanhoitajan vastuulla on kokonaisvastuu lääkehuollosta, niin kaikkien vastuulla on lääkehuollon prosessien toteuttaminen. Ja vaikka esimies vastaa kokonaisuudesta yksikössä, niin arjen asiakastyö tai portaikon siivous ovat yhtä lailla hänen kuin muidenkin asioita. Koko työryhmä osallistuu kaikkeen.

– Työntekijöiden tasa-arvoisuus on ehdottomasti koettu meillä työhyvinvoinnin avaintekijäksi. On tietysti normaalia, että työntekijöiden kesken muodostuu luonnollista tehtävänjakoa, kuten jotkut tykkäävät käydä ulkoilemassa enemmän kuin toiset, jotkut taas kiinnittävät enemmän huomiota vaikkapa sisustukseen tai pihaistutuksiin. Ja tämä sallittakoon, kunhan meillä kaikilla on työn yhteiset perusraamit selkeät, Jarkko Ahonen selventää.

Työvuorossa olevat Kari Järvinen, Patrik Paasonen ja Tuija Liimatainen yhtyvät Ahosen kertomaan ja tuovat esille sitä, miten monipuolista ja kiinnostavaa työ asumisyksikössä on.

– Meillä on täällä kymmenen vahvaa osaamista omaavaa työntekijää, jotka kaikki teemme työtä ammattitaidolla. Höystettynä jokaisen omalla persoonalla. Päivät voivat toisinaan olla strukturoimattomia, mutta osaamme kyllä niinäkin päivinä olla luovia ja toimivia. Se, että työyhteisö voi hyvin, heijastuu asiakkaihimmekin. Siksi haluamme pitää toimivista käytänteistämme kiinni, he kertovat.

Arki asiakkaan näköistä

Paljerinteellä asuu 11 asiakasta tehostetussa palveluasumisessa ja 2 asiakasta satelliittiasunnoissa Asiakkailla on omat asunnot, mutta henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden ja tukee heitä heidän arjen haasteissaan. Kodin askareita kuten pyykinpesua ja ruoan laittoa harjoitellaan yhdessä, myös vastuunottoa. Kaikilla työntekijöillä on yhtenäinen käsitys siitä, että Paljerinne on ennen kaikkea asiakkaiden koti.

Jarkko, Roni, Milla ja Laura Paljerinteen yhteisessä oleskelutilassa.

Jarkko, Roni, Milla ja Laura Paljerinteen yhteisessä oleskelutilassa.

Ajatus määrittelee myös sen, miten arki yksikössä rakentuu.

– Työntekijät eivät määrittele asiakkaiden arkea, siksi päivien kulkuakaan ei voi lyödä lukkoon etukäteen. Yritämme löytää kaikille yhteisiä intressejä, että voisimme tehdä joitain asioita porukalla ja suunnitelmallisemmin, mutta se ei ole oletusarvo. Emmehän me työntekijätkään lähde naapureiden kanssa esimerkiksi yhteisille kauppareissuille, Ahonen selventää.

Kun 13 asiakkaan yksikössä tuetaan asiakkaiden toimintaa ja toiveita, voi se toisinaan vaatia työntekijöiltä järjestelytaitoa ja hetkeen heittäytymistä. Kuten esimerkiksi kerran asiakkaan pyytäessä pyöräretkeä Porvooseen. Sekin toteutettiin, mutta toisinaan järjestelykysymys voi tulla niinkin pienestä kuin ajankohdasta.

– Tavoitteena on, ettei asiakasta jätetä leijuvaan tilaan, vaan työntekijöiden vastuulla on keskustella ja sopia asioista heidän kanssaan. Kerrotaan esimerkiksi, että jos ei tänään tehdä jotain, niin miksi ei ja etsitään yhdessä sopivampi aika, Ahonen selittää.

Aiheeseen liittyvät