1.2.2021

”Saan olla ihminen, joka tarjoaa toiselle ehkä jopa mielekkäimmän osan päivää”

Kuvittele hetki, jolloin et fyysisten tai psyykkisten rajoitusten vuoksi pystyisi itse hakeutumaan asioiden äärelle, jotka tuottavat sinulle hyvän mielen. Etkö silloin toivoisi, että joku ohjaisi sinut niiden aktiviteettien pariin, olisi kanssasi läsnä niissä? Ohjaajina Toimintakeskus Atlaksessa työskentelevät Minttu Eronen ja Emilia Jakobsson kokevat suuria tunteita saadessaan tehdä asiakkaiden päivistä merkityksellisiä.

Minttu Eronen pitää kiinni käsistä tyttöä, joka istuu pyörätuolissa.

Ohjaaja Minttu Eronen iloitsee siitä, että voi keskittyä työssään asioihin, jotka tekevät asiakkaan päivästä merkityksellisen ja mielekkään.

Toimintakeskus Atlaksen ohjaajien työn ydintä on asiakkaiden ilmeiden, eleiden ja kehonkielen tulkinta, läsnäolo ja kuuntelu. Maailman näkemistä asiakkaan silmin. Asiakkaan mielenmaiseman alle pääsemistä ja ymmärrystä siitä, mikä asia on kullekin merkityksellisintä ja luo hyvän ja turvallisen olon.

– On hienoa saada keskittyä työssään päiväaikaiseen viriketoimintaan ja siihen, että tuetaan asiakkaan kuntoutusta. Käytämme suunnitteluun paljon aikaa, jotta asiakkaalle löytyy juuri hänelle sopiva sisältö päivään. Hyvin usein ollaan yksinkertaisten asioiden äärellä, kuten osana ryhmää oleminen, Minttu Eronen kertoo.

– Kun asiakas sitten etenee asiassa, jonka kanssa on työskennelty ehkä jo pidempikin aika, se hetki tuo todella voimakkaan onnistumisen tunteen asiakkaan lisäksi myös ohjaajalle ja koko tiimille, Emilia Jakobsson jatkaa.

Työn hyvien hetkien lisäksi Eronen ja Jakobsson kokevat tärkeäksi kertoa rehellisesti työn haastavista puolista. Ennakoiva työotekaan ei aina estä haastavien tilanteiden syntymistä.

– Toimintakeskus Atlaksessa on vahvaa tukea ja ohjausta tarvitsevia asiakkaita. Haasteita tulee vastaan, mutta siksi me ohjaajat olemme täällä, että löydetään toimivia tapoja ratkaista niitä, Eronen kertoo.

Rohkeutta kasvaa ohjaajana

Atlaksen työyhteisöön on viime aikoina tullut useampi uusi työntekijä. Samalla on pohdittu, millaisia ovat ominaisuudet, joita toimintakeskuksen ohjaajalta vaaditaan. Sekä Eronen että Jakobsson näkevät, että kokemusta ja ominaisuuksia tärkeämpää on asenne ja kiinnostus vahvan tuen asiakkaiden ohjaukseen.

– Korostaisin myös rohkeutta. Rohkeutta toimintaan, puhumiseen, oma-aloitteisuuteen, kokeilemiseen, ideoiden jakamiseen. Rohkeutta ohjaajana kasvamiseen, Eronen toteaa.

Toimintakeskus Atlaksessa pidetään kiinni asioista, mitkä toimivat. Tilaa annetaan kuitenkin myös uusille ideoille. Jakobsson ja Eronen kertovat, että yksikössä jo työskentelevillä ja yksikköön tulevilla uusilla työntekijöillä on hyvät mahdollisuudet päästä tekemään kehittävää työtä ja muun muassa toteuttamaan omia mielenkiinnonkohteitaan. Aina pienistä arjen asioista isoihin toimintamalleihin.

– Pohtiva ja kehittävä työote vie asioita eteenpäin ja meillä sellainen ajattelutapa otetaan hyvin vastaan, Jakobsson kertoo.

– Itseäni myös kiehtoi aikoinaan tänne tullessani se, että esimerkiksi laitteisto yksikössä on hyvin uutta, mikä antaa ohjaajille mahdollisuuden antaa itsestään kaiken luovuuden irti, Eronen jatkaa.

Kaksi puolta tukee asiakkaiden yksilöllistä palvelua

Espoon Matinkylässä sijaitsevassa Toimintakeskus Atlaksessa päivän toiminnot järjestetään kahdella puolella, Ainossa ja Valtissa. Molemmissa puolissa työ on ohjauksellista, mutta Ainon puolella työ sisältää myös hoidollisuutta.

– Näen, että puolten erilaisuus on positiivinen asia, sillä pystymme tarjoamaan asiakkaille kahta erityyppistä palvelua, joka on suunniteltu asiakkaan toimintakyvylle sopivaksi. Molemmilla puolilla päivissä on sekä yksilöllistä toimintaa että pienryhmätoimintaa, Eronen kuvailee.

Kahdesta puolesta huolimatta Atlas on yksi yksikkö, jossa tehdään tiivistä yhteistyötä. Työyhteisö on keskusteleva, näkökantoja tuodaan esiin toisia arvostaen ja kunnioittaen.

– Koen työyhteisön todella turvalliseksi, mikä on vahvan tuen yksikössä hyvin tärkeää. Lisäksi meillä on todella hauskaa töissä, nauramme päivittäin asiakkaiden kanssa, Jakobsson kertoo.

Aiheeseen liittyvät