AJANKOHTAISTA BLOGIT OTA YHTEYTTÄ ANNA PALAUTETTA


Asiantuntijablogi

Asiantuntijablogi

Rinnekodin asiantuntijat kirjoittavat tässä blogissa ajankohtaisia näkökulmia kehitysvamma-alalta.

Kehitetään kokeilemalla ja lisätään osallisuutta

Asiantuntijablogi - 10.03.2016


Sirpa Granö, kehittämisjohtaja


Rinnekodin Living labissa käytetään kokeilevan kehittämisen menetelmiä. Tavoitteena on yhteistoimin lisätä hyviä käytäntöjä, yksiköiden välistä yhteistyötä sekä palvelunkäyttäjiemme osallisuutta arjen tarpeista lähtevien kokeilujen avulla. Kantavana ajatuksena on, että kokeilu ei epäonnistu muulloin kuin siinä tapauksessa, että emme oppineet yhtään mitään.

Tuetun asumisen yksikössä leivotaan pullaa vapaapäivän kunniaksi, mutta ne eivät valmistu ajallaan. Osa turhautuu odottamiseen ja poistuu paikalta. Leipuri kokee epäonnistumista. Päätetään seuraavan kerran toimia toisin ja idea kirjataan vihkoon ylös. Kuka päättää, miten toimitaan toisin? Seuraavassa yhteisessä viikkokokouksessa päätetään, että kokeillaan tehdä toisin. Leivonta sujuu paremmin. Jutellaan vielä miten kehitetään niin, että uusi toimintatapa sopii kaikille. Kokeilevaa kehittämistä ja osallisuutta, mutta milloin siitä tulee Living labbia?

Rinnekodin Living labin muodostavat neljätoista erilaista palvelutoiminnan yksikköä. Olemme vasta alkumetreillä, mutta sen verran vauhdissa, että innostus kokeilevaan kehittämiseen on mukavasti virinnyt. On kokeiltu esimerkiksi lempiruokapäiviä, kummihevosta, työntekijävaihtoa ja avoimia ovia ryhmätoimintoihin.

Palvelunkäyttäjät ovat oman elämänsä asiantuntijoita

Palvelujenkäyttäjien ottaminen osaksi palvelujen suunnittelua on yllättävän uutta. Ensimmäiset Living labit ovat saaneet alkunsa USA:ssa 2000-luvun alussa. Suomessa toimintamalli on ollut esillä viime aikoina erityisesti asuinalueiden suunnittelussa. Living labissamme palvelunkäyttäjä ei ole palautekyselyjen kohde vaan asiantuntija itse suunnittelussa. Tämä edellyttää samanlaista ajattelumuutosta kuin vammaisten henkilöiden kohdalla osallisuus- ja itsemääräämisoikeuskeskusteluissa ja yleisemmin kuntoutumisen käsitteiden muutoksissa. Jokainen on asiantuntija suhteessa omaan elämäänsä, mutta saa päätöksiinsä ja kuntoutumiseensa tarvitsemansa tuen ammattilaiselta. Toteutamme kokeilut melko nopeilla sykleillä, mutta systemaattisesti. Kokeilun päätteeksi arvioimme ja jaamme kokemukset muiden Living lab -toiminnassa mukana olevien yksiköiden kanssa. Etsimme yhdessä vastaukset kysymyksiin:mitä opittiin? Kokeillaanko uudestaan muokattuna? Otetaanko uusi käytäntö laajemmin käyttöön? Vai onko tässä ainesta laajemmaksi kehittämisprojektiksi?

Kokeilevan kehittämisen onnistumista on hyvä arvioida myös palvelunkäyttäjien osallisuuden näkökulmasta. Kuinka hyvin se on toteutunut eri kokeiluissa? Lähtikö kokeilu kehittäjien vai käyttäjien tarpeista, olivatko käyttäjät kehittäjiä? Living labissa tarvitaan mahdollistajia, käyttäjiä ja kehittäjiä. Hyödyntäjiäkin löytyy. Kokeilevasta kehittämisestä tulee living labbia erityisesti silloin, kun se on palvelunkäyttäjälähtöistä ja kun oppeja ja oivalluksia jaetaan yhdessä.


Lisää blogiartikkeleita

Näyttääkö palikkapelin pujottelu oikealta työn tekemiseltä? - vapaaehtoiset opiskelivat vuorovaikutusta HYP-menetelmän avulla

Asiantuntijablogi - 26.10.2018

Maija Rimpiläinen, Aktiivisuutta kehitysvammaisten arkeen -hanke


Parina elokuun iltana AKA -hankkeen vapaaehtoiset kokoontuivat yhteen katsomaan kuvaamiaan HYP-videoita. Vapaaehtoiset olivat Aktiivisuutta kehitysvam...

Lue lisää >

Hyvä työpäivä tehdään yhdessä

Ajankohtaista Asiantuntijablogi Nosto - 24.09.2018

Nina Leppäkangas, henkilöstöjohtaja


Palvelumme onnistuminen mitataan jokaisessa asiakaskohtaamisessa, niin sisäisten kuin ulkoisten asiakkaiden kokemuksissa. Työntekijän hyvinvointi heij...

Lue lisää >

Autismikirjon henkilöiden pelkojen hoito

Asiantuntijablogi - 04.09.2018

Anna Vuorivirta, johtava psykologi


Kirjoitin tieteellisen artikkelin aiheesta pelkojen hoito autismikirjon häiriöissä. Artikkeli julkaistiin Käyttäytymisanalyysi ja –terapia (1-2, 2018)...

Lue lisää >


Vuorovaikutuksen voima

Minttu Sauna-aho, johtava puheterapeutti

Asiantuntijablogi - 07.11.2017


Moniulotteisia muutoksia

Markku Niemelä, Sosiaalipoliittinen neuvonantaja

Asiantuntijablogi - 07.04.2017