AJANKOHTAISTA BLOGIT RINNEKOTI 90v OTA YHTEYTTÄ ANNA PALAUTETTA


Asiantuntijablogi

<   KAIKKI BLOGIT

Asiantuntijablogi

Rinnekodin asiantuntijat kirjoittavat tässä blogissa ajankohtaisia näkökulmia kehitysvamma-alalta.

Maailma on kaunis ja hyvä elää sille

Asiantuntijablogi - 22.06.2016


Sirpa Granö, kehittämisjohtaja


Rinnekoti on olemassa siksi, että se toisi tukea erityisesti kehitysvammaisten, mutta myös muiden tukea tarvitsevien ihmisten hyvään elämään. Rinnekodin arvot asiantuntijuus, lähimmäisyys ja hyvä elämä olivat tarkastelun kohteena KEHYS-yksikön kehittämis- ja virkistyspäivässä. Mietimme mikä arvoissamme innostaa ja haastaa meitä kehittämis- ja tutkimustyöhön, ja mihin on tärkeää tarttua seuraavaksi.

Irwin Goodman ja Vesa-Matti Loiri ovat tehneet suomalaisille tunnetuksi Vexi Salmen ja Kassu Halosen hienon laulun Maailma on kaunis. Laulussa hyvän elämän merkkeinä mainitaan unelmien lisäksi vapaus kuunnella metsän huminoita ja valvoa kesäisiä öitä, katsoa aamuauringon kultaamia kallioita ja hiljaisen haavan värinöitä. Kovin ajankohtaista sekä kesää että itsemääräämisoikeuslain voimaantuloa ajatellen. Laulun sanoin vapautta on myös istua iltaa yksinänsä, tutkia omaa sisintänsä ja vaistota viesti suuremmasta. Ja se mielen vapaus, mielen vapaus.

Rinnekoti on olemassa siksi, että se toisi tukea erityisesti kehitysvammaisten, mutta myös muiden tukea tarvitsevien ihmisten hyvään elämään. Rinnekodin arvot asiantuntijuus, lähimmäisyys ja hyvä elämä olivat tarkastelun kohteena KEHYS-yksikön kehittämis- ja virkistyspäivässä. Mietimme mikä arvoissamme innostaa ja haastaa meitä kehittämis- ja tutkimustyöhön, ja mihin on tärkeää tarttua seuraavaksi.

Asiantuntijuudessa ajankohtaiselta tuntuvat kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen sekä asiantuntijana kehittymisen monet muodot. Työntekijöiden asiantuntijuus kehittyy omassa työssä joka päivä, kun antaa sille mahdollisuuden. Asiantuntijuuden jakamiseen ideoitiin yhdessä uusia muotoja.

Tutkimusetiikasta ja asiantuntijuuden rajoista käytiin myös hyvää keskustelua. Todettiin epäkohtana, että vaikeimmin vammaiset henkilöt voivat jäädä tutkimuksen ulkopuolelle siksi, että on hankalaa saada heiltä tietoinen suostumus tutkimukseen.

Lähimmäisyys voidaan mieltää turvaverkostona ja sitä tarvitsevat niin palvelunkäyttäjät kuin työntekijätkin. Tieto siitä, kenen puoleen vaikeuksissa kääntyä, kantaa ja luo turvaa. Uudenlaisia lähimmäisyyden muotoja voidaan kehittää digitalisaation myötä, mutta hyötyjen aikaansaamiseksi täytyy varmistaa kehitysvammaisille henkilöille riittävä tuki ja ohjaus niiden käyttämiseen. Joskus lähimmäisyyden kokemus voi edellyttää hyvinkin konkreettisia tekoja syntyäkseen. Totesimme, että kohtaamiset erilaisissa ympäristöissä työntekijöiden välillä auttavat tekemään toisen työtä helpottavia lähimmäisen tekoja. Samoin innostus omasta työstä lisää kiinnostusta myös naapurin työhön.

Kolmas Rinnekodin arvo on Hyvä elämä - elää elämäänsä, omaa elämäänsä. Mielekkyys, tehtävät, odotukset, mahdollisuudet, unelmat yhtä lailla kuin kivuttomuus ja kärsimyksen pois raivaaminen nousivat esiin hyvän elämän kohdalla työtämme mietittäessä. Hyvä elämä ei ole joka hetki kivaa elämää. Kokonaisvaltainen asenne tarvitaan pohjalle silloin, kun tarjotaan tukea hyvään elämään. Ei riitä, että ollaan vain töissä täällä omassa yksikössä.

Työntekijöiden hyvän elämän kohdalla nousi esiin työstä innostuminen, miten tärkeää se on ja millainen voima sillä on. Miten sitä sallitaan ja vai odotetaanko, että kyllä se tuosta ohi menee? Tiedetään, että myönteiset vaikutukset innostavasta ilmapiiristä näkyvät sekä työyhteisössä, työntekijöiden hyvinvoinnissa että toiminnan tuloksissa laajemminkin. Tästä kertoo kiinnostavalla tavalla Frank Martelan ja Karolina Jarenkon uusi kirja Draivi. Tärkeää on myös tunnistaa tekijöitä, jotka syövät innostusta ja vähentävät aikaansaavuutta. Näiksi on todettu ainakin liiallinen byrokratia sekä yksityiskohtiin menevä johtaminen.

Päivän aikana löysimme sattumalta Viisastenpolun ja kuljimme myös pellon reunaa, mutta säästettiin ahon laidan kepeämpi käyskentely kuitenkin lomapäiville. Kehittämistyö edellyttää välillä myös aivojen luovaa lekottelua.

Oikein leppoisia kesäpäiviä!


JAA:

Lisää blogiartikkeleita

Jotta elämästään voi nauttia, on arjen asioiden oltava kunnossa

Asiantuntijablogi - 27.11.2017

Jaana Laaksonen, Asiakkuusjohtaja


Rinnekoti oli mukana toteuttamassa marraskuun alussa KVANKin eli Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunnan tilaisuutta, joka pidettiin Helsingissä. ...

Lue lisää >

Vuorovaikutuksen voima

Asiantuntijablogi - 07.11.2017

Minttu Sauna-aho, johtava puheterapeutti


Osa Rinnekodin asiantuntijapalveluiden terapeuteista osallistuu tänä vuonna Kehitysvammaliiton Tikoteekin (http://papunet.net/tikoteekki/) järjestämän...

Lue lisää >

Kuka tukee runsastarpeista kehitysvammaista palvelujen suunnittelussa ja räätälöinnissä?

Asiantuntijablogi - 16.06.2017

Jaana Laaksonen, Asiakkuusjohtaja


Tänä päivänä asiakkaat haluavat saada yksilöllisesti räätälöityjä palveluja, mutta osa asiakkaista on valmis maksamaan myös massapalvelusta tai massar...

Lue lisää >


Vuorovaikutuksen voima

Minttu Sauna-aho, johtava puheterapeutti

Asiantuntijablogi - 07.11.2017


Moniulotteisia muutoksia

Markku Niemelä, Sosiaalipoliittinen neuvonantaja

Asiantuntijablogi - 07.04.2017


Tänään on juhlapäivä

Rinnekodin työllistymistä ja osallisuutta edistävien palvelujen väki

Asiantuntijablogi - 22.08.2016