AJANKOHTAISTA BLOGIT OTA YHTEYTTÄ ANNA PALAUTETTA


Asiantuntijablogi

<   KAIKKI BLOGIT

Asiantuntijablogi

Rinnekodin asiantuntijat kirjoittavat tässä blogissa ajankohtaisia näkökulmia kehitysvamma-alalta.

Moniulotteisia muutoksia

Asiantuntijablogi - 07.04.2017


Markku Niemelä, Sosiaalipoliittinen neuvonantaja


Kehitysvammaisten asumisen neuvottelukunta (KVANK) järjesti vastikään Suomen itsenäisyyden merkeissä juhlakonferenssin ”Sadassa vuodessa kansalaiseksi”. Konferenssissa ristivalotettiin kehitysvammaisten ihmisten kansalaisuuden edistymistä. Itsestään selvyydestä ei ole kyse. Professori Gerard Quinn Irlannista kertoi, että vammaisten kansalaisoikeudet ovat kehittyneet USA:n kansalaisoikeusliikkeen myötä, viiveellä. Ajatus levisi kautta maailman. Vasta 1980-90 luvuilla ne alkoivat realisoitua yhdenvertaisuutta edellyttäväksi lainsäädännöksi. Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimus vammaisten oikeuksista (2006) ilmentää uutta vaihetta. Ei vai turvata muodollista yhdenvertaisuutta, vaan pitää tukea ja tehdä mahdolliseksi ihmisten käyttää oikeuksiaan.

Professori Johans Tveit Sandvin Norjasta on tutkinut laitoksista irtautumisen vaikutuksia. Muutos on ollut ristiriitainen. Norjassa kaikki (vanhat) kehitysvammalaitokset lopetettiin vuoteen 1996 mennessä integraatioajatusten myötätuulessa. Samalla vastuu palveluista siirtyi kunnille. Laitospurusta seurasi aluksi vammaisten elinolojen parantuminen. Kunnat kuitenkin keskittyivät järjestämään vain asumispalveluja, muutoksen idea katosi. Asumisyksiköiden koko alkoi kasvaa ja perustettiin erilaisia sekayksiköitä, monien eri ”ryhmien” tarpeisiin. Palveluja keskitettiin. Henkilöstöä vähennettiin. Vanha laitosmalli voi hyvin uusissa puitteissa. Vammaisuuden sosiaalinen malli ei läpäissyt, vaan pitäydyttiin suojelun ja hoidon perinteisissä käytänteissä.  Sandvin vertasi muutosvaihetta lapsen kehitykseen, siihen vaiheeseen, jolloin lapsi ei enää ole lapsi, muttei vielä aikuinenkaan. Vanhaan ei enää ole paluuta, muttei uusikaan ole vielä kunnolla kehittynyt.  Tilanteeseen havahduttiin. Perustettiin (2014) valtiollinen komitea selvittämään ja linjaamaan uutta suuntaa, joka on sopusoinnussa YK:n vammaissopimuksen kanssa.  Se antoi selvityksensä ”På lik linje” (NOU 2016:17), jossa on kahdeksan pääkohtaa, yhtenä asumiskysymystä koskeva. Siinä lähtökohtana on, että jokaiselle pitää saada oma koti. Todetaan, että moni asuu vielä suurissa yksiköissä ja syrjässä muusta väestöstä. Komitea ehdottaa, ettei yli 6 asukkaan asumisyksikköihin anneta asuntorahoitusta.

Professori Sandvin kertoi paradoksaalisesta havainnosta. Puhui ”hiljaisesta vallankumouksesta”, joka on tapahtunut perheissä. Vammaiset lapset kasvatetaan kuten muutkin lapset, yhdenvertaisiksi kansalaisiksi, jotka ovat mukana kaikessa perheen ja yhteiskunnan elämässä. Sisarusten merkitystä korosti. Vammaiset nuoret eivät enää suostu vetäytymään syrjään. Se näkyy monin tavoin. Heitä on mukana tv-ohjelmissa, elokuvissa ja toimivat internetissä. Perheet ovat ottaneet todesta päätetyt ihmis- ja perusoikeuslinjaukset. He kasvattavat niiden pohjalta lapsensa samaan elämään, jota muutkin elävät.   Vaikka palveluissa yhä seurataan vanhentuneita ajatuksia kehitysvammaisuudesta, ovat perheet se voima, joka tällä hetkellä uudistaa, totesi Sandvin. Sen yksi perusta on mahdollisuus saada ja vaihtaa tietoa, mikä on ratkaisevasti parantunut.

 Tämä ”hiljainen vallankumous” näkyy Suomessakin.


JAA:

Lisää blogiartikkeleita

Kuuntelu ja kumppanuus kehitysvammaisten palvelujen toteutuksessa

Asiantuntijablogi - 09.02.2018


Kehitysvammaisten palveluntarpeet ovat yksilöllisiä, siksi palvelujen suunnittelu edellyttää asiakkaan aitoa kuuntelua sekä asiakkaan, tilaajan ja pal...

Lue lisää >

Arvostava vuorovaikutus on koko perheen hyvinvoinnin ydin

Asiantuntijablogi - 08.12.2017

Varpu Tyyskä-Korhonen ja Jael Virtanen


Hetki -hanke kehittää voimavaralähtöistä vertaistukiryhmämallia haastavasti käyttäytyvien lasten vanhemmille. Tarkoituksena on vanhemmuuden tukeminen ...

Lue lisää >

Jotta elämästään voi nauttia, on arjen asioiden oltava kunnossa

Asiantuntijablogi - 27.11.2017

Jaana Laaksonen, Asiakkuusjohtaja


Rinnekoti oli mukana toteuttamassa marraskuun alussa KVANKin eli Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunnan tilaisuutta, joka pidettiin Helsingissä. ...

Lue lisää >


Vuorovaikutuksen voima

Minttu Sauna-aho, johtava puheterapeutti

Asiantuntijablogi - 07.11.2017


Moniulotteisia muutoksia

Markku Niemelä, Sosiaalipoliittinen neuvonantaja

Asiantuntijablogi - 07.04.2017


Tänään on juhlapäivä

Rinnekodin työllistymistä ja osallisuutta edistävien palvelujen väki

Asiantuntijablogi - 22.08.2016