AJANKOHTAISTA BLOGIT OTA YHTEYTTÄ ANNA PALAUTETTA


Asiantuntijablogi

Asiantuntijablogi

Rinnekodin asiantuntijat kirjoittavat tässä blogissa ajankohtaisia näkökulmia kehitysvamma-alalta.

Uusin blogikirjoitus

Kuka tukee runsastarpeista kehitysvammaista palvelujen suunnittelussa ja räätälöinnissä?

Asiantuntijablogi - 16.06.2017


Jaana Laaksonen, Asiakkuusjohtaja


Tänä päivänä asiakkaat haluavat saada yksilöllisesti räätälöityjä palveluja, mutta osa asiakkaista on valmis maksamaan myös massapalvelusta tai massaräätälöinnistä. Olipa palvelu mikä tahansa, asiakas on tyytyväinen, kun palvelu tai tuotteet vastaavat toiveita ja tarpeita sekä hinta ja laatu ovat kohdillaan. Merkittä- vää lisäarvoa ja asiakastyytyväisyyttä tuo se, ettei tarvitse maksaa enempää, vaikka palvelu sisältäisi henkilökohtaisia mieltymyksiä ja räätälöintiä. Tyytyväinen asiakas usein palaa tai tahtoo ostaa lisää palveluja.

blogikuva

Kesälomalla perheeni teinit arvostelivat monia asioita asteikolla 1–5. Kuuden hengen perheessämme on esimerkiksi juuri niin monta ruokamieltymystä kuin on henkilöitäkin. Ravintolassa oli hieno havaita, kuinka tarjoilija kuunteli tarkasti, kysyi mieltymyksiä, kirjasi ylös, esitti vaihtoehtoja ja… TUKI ratkaisun tekemisessä. Kyseisenä iltana ravintola sai kokonaisarvosanaksi 5/5.

Jäin vakavasti pohtimaan sitä, miten tämänlainen rää- tälöitävyys ja erityisesti ammattitaitoinen tuki palvelujen valitsemisessa voidaan jatkossa toteuttaa ja hallita sote -palveluissa ja erityisesti kehitysvammapalveluissa. Sote-uudistuksen keskeinen tavoite on asiakkaan valinnanvapauden lisääminen. Mitä enemmän tarjotaan valinnanvapautta, sitä enemmän täytyy tarjota valintoihin myös tukea. Kun halutaan vähentää sote-palvelujen kustannuksia, tuottaa kustannustehokkaasti laadukkaita ja henkilön yksilöllisiä tarpeita vastaavia palveluja, täytyisi pyrkiä vaikuttamaan tehokkaasti siihen kymmeneen prosenttiin kansalaisista, jotka käyttävät eniten palveluja ja resursseja. Yksi keino vaikuttaa on huolella toteutettu palveluohjaus. Kuntien sosiaalityöntekijät ja palveluohjaajat auttavat niitä henkilöitä, jotka eivät pysty itse tunnistamaan omaa palveluntarvettaan. Erityisesti kaikkein runsastarpeisimpien kehitysvammaisten henkilöiden elämäntilanne ja tarpeet tulee tunnistaa erityisen hyvin, ennen kuin oikeanlaisia ja oikeanaikaisia sekä tavallisesti yksilöllisesti räätälöityjä palveluja aletaan rakentamaan.

Moninaisten palvelutarpeiden ratkaisemisessa saattaa niin kunnan viranomainen kuin moni kehitysvammaista läheistä tukeva omainenkin sotkeutua eri vaihtoehtojen viidakkoon, mikä hidastuttaa palvelujen käynnistämistä. Päätöksiä on tehtävä palvelupakettien, palvelutuotteiden, palvelumoduulien ja palveluvaihtoehtojen välillä. Tavallisesti kunnan viranomainen yrittää sijoittaa asiakkaansa ennalta määriteltyihin ja hinnoiteltuihin palveluihin. Kilpailutukset ovat yrittäneet osaltaan ratkaista haastetta, kun palvelutuotteet on kuvattu valmiiksi ja mitattaviksi palvelupaketeiksi ja hintalappukin on valmiina. Kaikkien kehitysvammaisten ja erityisesti runsastarpeisimpien kehitysvammaisten henkilöiden kohdalla tämä voi johtaa ratkaisuihin, jotka eivät välttämättä ole asiakkaan kannalta oikeita. Asiakas voi sijoittua palveluun, joka ei todellisuudessa vastaa hänen avun ja tuen tarpeitaan tai valmiista palveluvalikosta ei vain löydy sopivaa tukimuotoa asiakkaan tilanteeseen. Näihin tilanteisiin tarvitaan henkilökohtaisemmin suunniteltuja palveluja, joiden suunnittelussa voi olla mukana myös palvelutuottajan edustaja, esimerkiksi omaohjaaja tai asiakasvastuinen palvelusuunnittelija

Yksi sote-uudistukseen kaavailtu ratkaisu on henkilökohtainen budjetointi, joka on keino lisätä myös vammaispalvelujen käyttäjien valinnanvapautta ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Budjetin avulla on mahdollista räätälöidä ja täydentää omat palvelut ja muu tuki. Se ei poista kuitenkaan asiakkaan tarvitsemaa konkreettista asiantuntijatukea palvelujen rakentamisessa, vaan pikemminkin lisää, sillä asiakkaan mielipiteen ja edun huomioimisen merkitys muuntuu todeksi. Siirrytäänpä sitten enemmän valinnanvapauden vahvistamiseen, palvelujen henkilökohtaiseen räätälöintiin tai budjetointiin, on huolehdittava siitä, että palvelunkäyttä- jiä tuetaan omanpalvelunsa suunnittelussa ja hankinnassa. Ja palvelut tuotetaan asiakasta kuunnellen.

 

Kirjoitus on julkaistu Rinnekodin sidosryhmälehdessä Rinneviestissä 3/2017. 
>> Rinneviesti on luettavissa sähköisesti


Lisää blogiartikkeleita