AJANKOHTAISTA BLOGIT OTA YHTEYTTÄ ANNA PALAUTETTA


Asiantuntijablogi

Asiantuntijablogi

Rinnekodin asiantuntijat kirjoittavat tässä blogissa ajankohtaisia näkökulmia kehitysvamma-alalta.

Jotta elämästään voi nauttia, on arjen asioiden oltava kunnossa

Asiantuntijablogi - 27.11.2017


Jaana Laaksonen, Asiakkuusjohtaja


Rinnekoti oli mukana toteuttamassa marraskuun alussa KVANKin eli Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunnan tilaisuutta, joka pidettiin Helsingissä. Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta on kehitysvamma-alan järjestöjen ja julkisten toimijoiden yhteistyöverkosto. Tilaisuuden teemana oli Kehitysvammaisten asumisen kehittämisohjelman toteutuminen, erilaiset asumisvaihtoehdot sekä osallisuuden ja työn laatukriteerit. Tilaisuudessa oli mukana palvelunkäyttäjiä, kehitysvamma-alan ammattilaisia, palveluntuottajia ja valtionhallinnon virkamiehiä. Ydinviesti oli, että kehitysvammaisten henkilöiden asumista voidaan järjestää monin eri tavoin ja osallisuuden toteutuminen sekä työllistyminen etenevät kullakin oman näköisesti.

blogikuva

Kehitysvammaisten asumisen kehittämisestä ja erilaisista asumisen vaihtoehdoista tilaisuudessa puhuivat STM:ssä neuvottelevana virkamiehenä toimiva Jaana Huhta, Helsingin ostopalvelupäällikkö Minna Eronen ja Kehitysvammaliiton kansalaisuusyksikön johtaja Susanna Hintsala. Katsaukset antoivat valtakunnallisen ja paikallisen tiedon siitä, missä mennään. Lähtökohtana asumisessa on, että kehitysvammaisilla ihmisillä on oikeus asua samalla tavoin kuin muillakin. Sama asumismuoto ei sovi kaikille, vaan tarvitaan yksilölliset toiveet ja tarpeet huomioivia vaihtoehtoja. Kehitysvammaisella henkilöllä on oikeus tehdä aitoja valintoja ja päätöksiä asumisen ja tuen suhteen.

Asumisen hyviä käytäntöjä tuotiin esille myös palveluntuottajan ja palvelunkäyttäjän näkökulmista. Rinnekodin asumisen tuen palveluista Sylvesterin palveluesimies ja palvelunkäyttäjä kertoivat, kuinka heillä tuetaan jokaisen omannäköistä asumista ja elämää kaupunkiympäristössä. Etevalta kuultiin asumisen vaihtoehdosta maaseudulla Hakalan tilalla, jossa luonto ja eläimet ovat oleellinen osa arkea.

Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kehitysvamma-alan tuki ja osaamiskeskuksen projektipäällikkö Pirjo Valtonen toimii KVANKin työn ja päivätoiminnan valiokunnan puheenjohtajana. Osallisuutta ja työllistymistä edistävälle toiminnalle on luotu laatukriteerit, jotka viitoittavat suuntaa tulevaisuuden palveluille. Kriteerit ovat tarkoitettu työ- ja arviointivälineeksi palvelujen tuottajille, ostajille, käyttäjille ja valvontaviranomaisille.

Työllistymisen ja osallisuuden hyvistä käytännöistä olivat kertomassa Aula työkoti ja Rinnekoti. Aulassa on kartutettu hyviä kokemuksia opinnollistamisesta. Siinä harjoitellaan tutkintovaatimusten sisältöjä asia kerrallaan ja tarjotaan mahdollisuus suorittaa tutkinnon osa-alueita omaan tahtiin ja yhteistyössä oppilaitoksen kanssa. Ammattiosaamisen näytöissä opiskelija osoittaa käytännön työtehtävillä, miten hyvin hän on saavuttanut työelämän edellyttämän ammattitaidon.

Rinnekoti puolestaan kertoi hyvistä käytännöistä Nyyttipuiston ja Kartanonhaan toimintakeskuksissa. Toiminta näissä paikoissa on palvelunkäyttäjien osallisuutta ja itsemääräämisoikeutta edistävää. Palvelunkäyttäjät käyvät aamuisin toimintakeskukseen tullessa läpi kyseisenä päivänä tarjolla olevat ryhmät ja päättävät itse, ja tarvittaessa ohjaajan tuella, mihin haluavat osallistua. Toiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiomenetelmien käyttöön.

Juontajaparinani oli sanavalmis nuorimies Rudi. Hän toi tilaisuuden aikana esille pieniä otoksia omasta elämästään, omista haaveistaan ja unelmistaan sekä kuvasi, miten hänellä on vahva tahto mennä tavoitteitaan kohti - rohkeus edetä kohti unelmia.


Vastaavia tilaisuuksia järjestetään alueellisesti tulevan vuoden aikana eri puolilla Suomea.

 


Lisää blogiartikkeleita

Hyvä työpäivä tehdään yhdessä

Ajankohtaista Asiantuntijablogi Nosto - 24.09.2018

Nina Leppäkangas, henkilöstöjohtaja


Palvelumme onnistuminen mitataan jokaisessa asiakaskohtaamisessa, niin sisäisten kuin ulkoisten asiakkaiden kokemuksissa. Työntekijän hyvinvointi heij...

Lue lisää >

Autismikirjon henkilöiden pelkojen hoito

Asiantuntijablogi - 04.09.2018

Anna Vuorivirta, johtava psykologi


Kirjoitin tieteellisen artikkelin aiheesta pelkojen hoito autismikirjon häiriöissä. Artikkeli julkaistiin Käyttäytymisanalyysi ja –terapia (1-2, 2018)...

Lue lisää >

Boosti antoi uuden suunnan työttömien nuorten elämään

Asiantuntijablogi - 16.08.2018


Rinnekodin Helsingin nuorten kevään 2018 Boostia duuniin! -ryhmässä aloitti yhteensä 15 työtöntä 19-29-vuotiasta nuorta. Boostilaiset saivat ryhmästä ...

Lue lisää >


Vuorovaikutuksen voima

Minttu Sauna-aho, johtava puheterapeutti

Asiantuntijablogi - 07.11.2017


Moniulotteisia muutoksia

Markku Niemelä, Sosiaalipoliittinen neuvonantaja

Asiantuntijablogi - 07.04.2017