AJANKOHTAISTA BLOGIT OTA YHTEYTTÄ ANNA PALAUTETTA


Asiantuntijablogi

Asiantuntijablogi

Rinnekodin asiantuntijat kirjoittavat tässä blogissa ajankohtaisia näkökulmia kehitysvamma-alalta.

Uusin blogikirjoitus

Arvostava vuorovaikutus on koko perheen hyvinvoinnin ydin

Asiantuntijablogi - 08.12.2017


Varpu Tyyskä-Korhonen ja Jael Virtanen


Hetki -hanke kehittää voimavaralähtöistä vertaistukiryhmämallia haastavasti käyttäytyvien lasten vanhemmille. Tarkoituksena on vanhemmuuden tukeminen perheen voimavaroja vahvistamalla. Arvostava perheen kohtaaminen on olennainen osa Hetki -hanketta. Ryhmä tarjoaa vanhemmille pienen hengähdystauon ja tietoa haastavasti käyttäytyvän lapsen kasvattamiseen liittyen. Vanhempien voimaantuminen sekä myönteisen vuorovaikutuksen lisääminen lapsen ja vanhemman välille ovat ryhmän tavoitteena.

blogikuva

Lapsen haastava käyttäytyminen kuormittaa vanhempia, mutta myös lasta itseään. Haastava käyttäytyminen on kuin jäävuoren huippu: ongelmakäyttäytyminen saattaa olla ainoa ulospäin näkyvä heijastuma jostakin lapsen mielessä piilossa olevasta todellisesta syystä. Lapsi saattaa yrittää viestiä jostakin, jolloin vanhemman mentalisaatiokykyä kehittämällä lapsen haastavan käyttäytymisen syy voi tulla esiin. Joskus kysymys voi olla automatisoituneista tai virheellisesti opituista toimintatavoista. Silloin käyttäytymisen muuttumiseen voi vaikuttaa oppimisen kautta. Joskus pelkästään sellaisen yhteyden luominen lapseen, jossa lapsi kokee tulleensa aidosti kohdatuksi, voi vähentää haastavaa käyttäytymistä. Koska kaikille ihmisille arvottomuuden tunne on tuhoisa kokemus ja lapsi voi saada arvon vain aikuiselta, on tärkeää miettiä, miten paljon vaivaa nähdään yhteyteen pääsemiseen? Mikä on lapselle luontaisin tapa olla, leikkiä tai kommunikoida? Olennaista on yrittää rakentaa yhteys lasta arvostavalla tavalla kehitysvammaisuuteen liittyvät erityispiirteet huomioiden. Toimivan vuorovaikutussuhteen kautta myös rajojen asettaminen käy yleensä helpommin.

Haastavasti käyttäytyvä kehitysvammainen lapsi on ensisijaisesti lapsi – ainutlaatuisen arvokas oma persoonansa. Vanhemmat ovat usein tottuneet jo lapsen syntymästä lähtien puhumaan lapsesta ja näkemään lapsen erilaisten kehitykseen liittyvien ongelmien ja huolien valossa. Hetki -ryhmässä huomio suunnataan lapsen vahvuuksiin ja toimiviin asioihin perheen arjessa. Ryhmässä keskustellaan esimerkiksi jaetusta ilosta, sanattoman vuorovaikutuksen merkityksestä, rajojen asettamisesta ja vanhemman jaksamisesta. Käyttäytymisessä – erityisesti haastavassa käyttäytymisessä – tunteilla on merkittävä rooli. Lapsen hallitsemattomat tunteet tarttuvat helposti aikuiseen, jolloin vanhemman oman toiminnan reflektointi haastavissa tilanteissa on äärimmäisen tärkeää. Tunnetaitojen oppiminen on tärkeää niin aikuiselle kuin lapsellekin.

 

Perheen kohtaaminen

Hetki-hankkeessa perheiden kanssa kohtaamistilanteissa on tärkeää pysähtyä perheen asioihin ja heidän tilanteensa ymmärtämiseen. Dialogin ytimenä on tasa-arvoinen, aito ja kahdensuuntainen vaikuttaminen ja vuoropuhelu. Näin syntyy turvallinen yhteistyösuhde, jossa empatiakyky ja erilaisuuden hyväksyminen ovat keskiössä. On tärkeää mukautua vuorovaikutuksessa kunkin perheen tarpeisiin. Onnistuneessa kohtaamisessa perhe kokee tulleensa kuulluksi, mikä edesauttaa luottamuksen syntymistä.

Ensimmäisellä tapaamiskerralla on oma merkityksensä. Onnistuneesti alkavassa yhteistyössä tulee kiinnittää huomio perheen näkemyksiin lähtötilanteesta ja arvioon siitä, millaista muutosta tavoitellaan ja mihin asioihin on hyvä tarttua. Lähtökohta on, että perhe on asiantuntija omissa asioissaan ja Hetki-hanke on välillinen vaikuttaja, joka tukee perheen muutosta tuomalla tilanteeseen ammatillisen asiantuntijuuden.

 

Lisätietoja Hetki-hankkeesta voit lukea www.rinnekoti.fi/hetki

 

 


Lisää blogiartikkeleita