AJANKOHTAISTA BLOGIT OTA YHTEYTTÄ ANNA PALAUTETTA


Asiantuntijablogi

Asiantuntijablogi

Rinnekodin asiantuntijat kirjoittavat tässä blogissa ajankohtaisia näkökulmia kehitysvamma-alalta.

Teoria ja käytäntö autismityössä

Asiantuntijablogi - 04.04.2019


Satu Granberg, palvelualuejohtaja


Meille aukesi vuosi sitten hieno mahdollisuus tehdä yhteistyötä Helsingin yliopiston logopedian oppiaineen loppuvaiheen opiskelijoiden kanssa. Yhteistyön tavoitteena oli laajentaa maisteriohjelmasta valmistuvien puheterapeuttien käytännön tietämystä heidän oppimansa teoriatiedon rinnalle.

blogikuva

Lähdimme suunnittelemaan yhdessä autismityön kurssin osaa, jossa molemmat osapuolet hyötyisivät – opiskelijat näkisivät aitoa autismityötä ja työntekijämme saisivat vahvistusta omalle työlleen ajan tasalla olevasta teoriasta.

Rinnekodin osuus yhteistyössä oli kuvata videoin autismikirjon asiakkaiden toimintaa vuorovaikutustilanteissa. Painotuksena videoissa olivat erilaiset kommunikaatio- ja vuorovaikutustilanteet. Videoiden avulla tehdyt havainnoinnit ja niistä muodostuneet analyysit asiakkaidemme kanssa olivat lopulta varsin avaavia. Opiskelijat analysoivat videomateriaaleja asiakkaita tai heidän taustojaan tuntematta, mikä antoi opiskelijoille objektiivisen, mutta autenttisen käsityksen autismityöstä. Työntekijät puolestaan saivat palautetta työstään opiskelijoilta, jotka katsoivat tilanteita erilaisin, teoreettisin silmin.

Ympäristön tulisi tukea vuorovaikutusta

Mitä opimme? Tuemme asiakkaita elämässä eteenpäin kohti itsenäisempää ja osallistavampaa elämää useiden vuosien ajan, keskimäärin neljä vuotta. Työmme vaikuttavuus näkyy selkeästi, kun asiakkaan tuen tarve vähenee. Vuorovaikutustilanne on joka kerta ainutlaatuinen, kahden henkilön yksilöllinen kohtaaminen, johon jokaisen tulee panostaa – joka kerta. Ympäristö, jossa kohtaamme voi tukea vuorovaikutusta, mutta joskus se myös saattaa vähentää vuorovaikutuksen ja kohtaamisen astetta.

Pyrimme oikeanlaisella ja toimivalla ympäristöllä tukemaan ja kannustamaan kunkin omaa, erityistä tapaa kommunikoida ja olla vuorovaikutuksessa huomioimalla asiakkaiden yksilölliset aistituntemukset. Tavoitteenamme on muokata ympäristöä hyvinkin pienistä yksityiskohdista lähtien, kuten väreistä, materiaalipinnoista tai huonekalujen sijoittelusta.  Pyrimme poistamaan ympäristöstä esimerkiksi aistiärsykkeitä, jotka saattavat kuormittaa aisteja. Huomasimme, että näissä muokkauksissa olemme varsin usein onnistuneet. Joskus toki tulee eteen yllättäviä tilanteita, joihin ei voi ennakkoon varautua. Mutta meillä on keinot, toimintamallit ja ammattilaiset, jotka pääsevät näistäkin tilanteista eteenpäin.

Työmme monipuolisuus ja asiakkaidemme moninaisuus sekä hetkiin pysähtyminen olivat myös asioita, jotka puhututtivat projektin jälkeen, varsinkin opiskelijoita. Jotta vuorovaikutus autismin kirjon henkilön kanssa on tuloksellista, hänet pitää oppia tuntemaan, omine erityispiirteineen. Tunnettavia asioita voi olla paljonkin: muun muassa mitkä tekijät laskevat tai nostavat hänen stressitasoaan, millaiset kommunikaatiomenetelmät ovat hänelle mieluisia tai miten lähellä hän haluaa olla vuorovaikutustilanteessa.

Asiakkaiden havainnointi on työssämme arkea, mutta yhteistyön puitteissa saimme siihen lisää syvyyttä ja ennen kaikkea vahvistusta itsellemme, että teemme oikeita asioita, oikeilla tavoilla. Muistutimme myös itseämme siitä, että teoriatiedon ylläpitäminen työn ohessa on tärkeää, sillä sitä kautta vahvistamme kehittämisen suuntia ja osaamista. Autismiteoriakin elää koko ajan ja se on ollut jonkinlaisessa muutosvaiheessa useamman vuoden, joten meidän pitää muistaa pitää itsemme ajan hermoilla tässäkin mielessä. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa ja yli toimialueiden rajojen on yleensä hedelmällistä ja se on aina tervetullutta.


Lisää blogiartikkeleita

Miten toteutuu kehitysvammaisten seksuaalioikeudet?

Asiantuntijablogi - 28.06.2019

Mirikle Nousiainen, palvelualuejohtaja


Suomen kesä on hemmotellut meitä auringollaan, mutta lisää aihetta iloon tuo nyt ajankohtainen Pride- viikko. Tämä tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja ih...

Lue lisää >

Pyöräilen, jotta kukaan ei jäisi yksin

Asiantuntijablogi Kehittäminen Yksilötarina - 18.06.2019


Ystävyyden suurlähettiläs Petri Virolaisella on ystäviä ympäri Suomea. Hänen ystävänsä eivät sukkuloi katujen ihmistungoksissa eivätkä chillaile viiht...

Lue lisää >

Inkluusio ja eksluusio hyvinvointialalla

Asiantuntijablogi - 30.05.2019

Mirikle Nousiainen, palvelualuejohtaja


Joukko Rinnekodin asiantuntijoita osallistui NNDR (Nordic Network on Disability Research) konferenssiin Kööpenhaminassa toukokuussa 2019. Suomen lisäk...

Lue lisää >