AJANKOHTAISTA BLOGIT OTA YHTEYTTÄ ANNA PALAUTETTA


Asiantuntijablogi

Asiantuntijablogi

Rinnekodin asiantuntijat kirjoittavat tässä blogissa ajankohtaisia näkökulmia kehitysvamma-alalta.

Kirjaamisen kehittämisellä yhtenäistetään käytäntöjä

Asiantuntijablogi - 23.05.2019


Mirikle Nousiainen, palvelualuejohtaja


Suomessa on meneillään hanke, jonka tavoitteena on, että tulevaisuudessa sosiaalihuollon asiakastietoa kirjattaessa kaikilla olisi yhtenäiset menettelytavat. Määrämuotoisesta kirjaamisesta on havaittu olevan paljon hyötyä arjessa, sillä esimerkiksi asiakaskirjaukset ovat tasalaatuisempia, kirjaaminen on sujuvampaa ja tarvittava tieto on nopeammin löydettävissä. 

Rinnekodissa kirjaamisen kehittäminen on parhaillaan käynnissä. Olemme kirjanneet jo aiemminkin määrämuotoisesti, mutta kehittämisen myötä siirrymme kohti valtakunnallisesti sovittuja, yhteisiä kirjaamiskäytänteitä. Rinnekodin kirjaamisen kehittämisen työryhmän jäsenet ovat käyneet Kansa-koulu II- hankkeen kirjaamisvalmentaja koulutukset ja pitävät kirjaamisvalmennuksia henkilökunnalle. Kirjaamisesta keskusteleminen ja hyvien kirjaamiskäytänteiden jakaminen vahvistaa kirjaamisosaamista työyhteisössä. Näen myös, että kirjaamisen tulisi olla osa uuden työntekijän perehdytystä. Rinnekodissa on tarjolla kirjaamisvalmennuskoulutus osa 1 jokaiselle työntekijälle E-Rin verkko-oppimisympäristössämme. Osa 2 on pidetty jokaisessa palveluyksikössä, jolloin on yhdessä pohdittu sitä, kuinka juuri kyseisessä yksikössä kirjataan. 

Määrämuotoisuus kirjaamisessa ei missään tapauksessa muuta dokumentoinnin ydintä: asiakaslähtöistä rakentavaa kirjaamista. Kirjaamisen kehittämisen lähtökohtana meillä Rinnekodissa on se, että kirjattavat tekstit ovat asiakkaalle ja asiakkaita varten. Asiakkaalle tulee kertoa mitä, minne ja miksi kirjataan ja että hänellä on oikeus nähdä sosiaalihuoltopalveluiden asiakasrekisteri, jonka perusteella tiedot kirjataan. Tulevaisuudessa osa asiakastiedon kirjaamiseen käytettävistä lomakkeista tulee olemaan valtakunnallisesti samanlaisia. Tämä ei kuitenkaan poista arjessa mahdollisuutta kirjata myös vapaasti, rakenteisten otsikoiden alle. Rinnekodissa asiakasrekisteri on saatavilla myös selkokielisenä, mikä on asiakkaidemme näkökulmasta äärimmäisen tärkeää.

Asiakas paremmin kuulluksi

Yksi näkökulma asiakaslähtöiseen kirjaamiseen on osallistava kirjaaminen. Rinnekodissa on erilaisia asiakkaita, joilla on hyvin yksilöllisiä ja ainutlaatuisia tarpeita. Ei siis ole olemassa yhtä oikeaa tapaa siihen, kuinka osallistavaa kirjaamista toteutetaan yksiköissä.

Osallistavan kirjaamisen hyödyksi katsotaan muun muassa se, että asiakas tulee kuulluksi. Tämä viestii hänelle sen, että hänen mielipiteellään on merkitystä. Osallistavan kirjaamisen toteuttaminen yhdessä asiakkaan kanssa on myös yksi konkreettinen tapa tukea asiakkaan itsemääräämisoikeutta. Asiakas myös saa samalla ohjaajalta kahden keskistä aikaa, kun kirjaamista tehdään osallistaen.

Vuodelle 2019 heittäisinkin haasteen: Kuinka juuri sinä voit osallistaa asiakasta yhä enemmän tilanteisiin, joissa hänestä kirjataan asiakastietoja? Tai miten voisitte yksikkönä kehittää osallistavaa kirjaamista? Onko osallistava kirjaaminen itseasiassa teidän omavalvontasuunnitelmassanne yksikön IMO-suunnitelman yksi osa-alue?
 


Lisää blogiartikkeleita

Granullaattirakeista huolisammakko

Asiantuntijablogi - 24.05.2019


AKA-hanke järjesti yhteistyössä Kehitysvammatuki57 ry:n kanssa sylipainotyöpajan. Työpajan tarkoituksena oli, että vapaaehtoinen suunnittelee ja valmi...

Lue lisää >

Kirjaamisen kehittämisellä yhtenäistetään käytäntöjä

Asiantuntijablogi - 23.05.2019

Mirikle Nousiainen, palvelualuejohtaja


Suomessa on meneillään hanke, jonka tavoitteena on, että tulevaisuudessa sosiaalihuollon asiakastietoa kirjattaessa kaikilla olisi yhtenäiset menettel...

Lue lisää >

Asiakkaamme on oman elämänsä asiantuntija – erityisasiantuntijuus mahdollistaa sen

Asiantuntijablogi - 10.04.2019

Jaana Laaksonen, asiakkuus- ja myyntijohtaja


Yhteiskunta muuttuu ja sosiaalipalvelujen ala kehittyy, ja se mahdollistaa jokaiselle erityistä tukea tarvitsevalle kehitysvammaiselle ja autismikirjo...

Lue lisää >