AJANKOHTAISTA BLOGIT OTA YHTEYTTÄ ANNA PALAUTETTA


Asiantuntijablogi

Asiantuntijablogi

Rinnekodin asiantuntijat kirjoittavat tässä blogissa ajankohtaisia näkökulmia kehitysvamma-alalta.

Boosti antoi uuden suunnan työttömien nuorten elämään

Asiantuntijablogi - 16.08.2018Rinnekodin Helsingin nuorten kevään 2018 Boostia duuniin! -ryhmässä aloitti yhteensä 15 työtöntä 19-29-vuotiasta nuorta. Boostilaiset saivat ryhmästä rytmiä arkeen, lisää itseluottamusta, motivaatiota oman tulevaisuuden suunnitteluun sekä runsaasti tietoa erilaisista ammateista, opiskelumahdollisuuksista ja työnhausta. Ryhmässä tutustuttiin myös Helsingin kulttuuritarjontaan ja harrastusmahdollisuuksiin sekä saatiin tärkeää tietoa oman hyvinvoinnin tukemisesta ja talouden hallinnasta. Nuorille oli tärkeää ryhmän yhteisöllisyys, toisilta nuorilta saatu vertaistuki sekä ohjaajien tuki, kannustus ja ymmärrys. Ryhmämuotoista työvalmennusta voidaan hyödyntää sovellettuna myös kehitysvammaisten ja autismin kirjon henkilöiden kanssa.

blogikuva

Boostilaiset kokoontuivat neljästi viikossa vaihtuvien teemojen äärelle

Boosti-ryhmä kokoontui neljänä päivänä viikossa maaliskuusta kesäkuuhun Kornetin työhönvalmennuksen tiloissa. Ryhmän 13 toimintaviikkoa koostuivat eri teemoin nimetyistä viikoista, joita olivat ammatit, koulutus, oppimistyylit, omat vahvuudet, arvot, työnhaku, työelämän pelisäännöt, yhteiskunnassa vaikuttaminen, hyvinvointi ja elämänhallinta sekä mielenterveyden vahvistaminen ja kulttuuri.

Ryhmän aikana vierailtiin monissa eri oppilaitoksissa, työpajoissa, yrityksissä, järjestöissä ja kulttuurikohteissa. Vierailujen aikana ryhmäläiset saivat tietoa myös työkokeilumahdollisuuksista väylinä opiskelu- ja työelämään. Teemaviikkojen ja vierailukohteiden tarkoituksena oli luoda kuvaa monipuolisista mahdollisuuksista oman tilanteen edistämiseen sekä vahvistaa ryhmäläisten kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Kohti tavoitteita henkilökohtaisen toimintasuunnitelman avulla 

Ryhmän aluksi jokaista osallistujaa haastateltiin ja heidän kanssaan laadittiin henkilökohtaiset suunnitelmat oman jatkopolun edistämiseksi. Tavoitteiden asettelussa käytettiin apuna mm. Kelan hyväksymää GAS-menetelmää sekä huomioitiin jokaisen nuoren yksilöllinen tilanne. Ryhmän puolivälissä järjestettiin väliarvio, jossa tarkasteltiin tavoitteiden toteutumista ja aikataulua yhdessä nuoren ja hänen oman TYP-työntekijänsä kanssa.

Boostista oli hyötyä jopa kesken lopettaneille ryhmäläisille

Viidestätoista ryhmässä aloittaneesta nuoresta kahdeksan lopetti ryhmän kesken. Lopettamisen syyt olivat osalla hyvin positiivisia: yksi aloitti opiskelun, yksi työkokeilun ja kaksi sai palkkatöitä. Loppujen terveydentila tai elämäntilanne hankaloitti ryhmässä pysymistä, joten heidän kanssaan jatkoivat terveydenhuollon ammattilaiset. Niinpä ryhmästä oli hyötyä myös kaikille kesken lopettaneille; osa saavutti ryhmää varten asetetun tavoitteensa suunniteltua nopeammin, osa taas sai oikeanlaista apua ongelmiinsa. Loput seitsemän boostilaista jatkoivat ryhmän loppuun saakka ja osallistuivat aktiivisesti tapaamisiin.

Boostista tukea ja suuntaa tulevaisuudelle

Kolmen kuukauden aikana monen ryhmäläisen ajatukset omasta tulevaisuudesta kehittyivät huimasti. Ryhmän alkupuolella monella oli tunne, että mitään suunnitelmaa omasta tulevaisuudesta ei ole. Ideat alkoivat kuitenkin pikkuhiljaa muotoutua. Muutama ryhmäläinen yllättyi suuresti siitä edistyksestä, mikä heissä itsessään tapahtui näinkin lyhyessä ajassa. He olivat myös vilpittömän kiitollisia kaikesta tuesta, mitä ryhmässä saivat.

Monet ryhmäläiset innostuivat opiskelusta ja kaikki alle 25-vuotiaat hakivat yhteishaussa. Ryhmän aikana opiskelupaikka varmistui kahdelle henkilölle, ja kaksi jatkaa Helsingin kaupungin opiskelupaikkaan tähtäävillä työpajoilla. Yksi ryhmäläinen taas sai mieluisan työkokeilupaikan musiikkialan yrityksestä. Lopuilla ryhmäläisillä ajatus opiskeluista jäi vielä kypsymään.

Osallistujien kommentit puhuvat puolestaan
 

”Kolmessa kuukaudessa nousin omasta epäsosiaalisesta kuplastani ja sain varmuuden siitä, että olen kyvykäs selviytymään elämässäni. Rytmin ja tuen saaminen on vakauttanut tilannettani todella paljon, sosiaalinen varmuuteni on palannut ja kiinnostukseni tulevaisuuteeni kasvanut. Tärkeintä on ollut huomata, että jaksaa tehdä ja jopa nauttii siitä.”

”Pehmeä lasku takaisin arkirytmiin usean vuoden työttömyyden jälkeen auttoi kuntoutumisessa ja nyt koen olevani elämässäni hyvällä suunnalla. Sain kurssilta työkokeilupaikan ja motivaatiota hakea kouluun. Boosti auttoi minut takaisin jaloilleni. Kiitos siitä.”

”Oli kaiken kaikkiaan mahtava ryhmä, sain teiltä todella hyvät eväät tulevaisuutta ajatellen. Toivottavasti ryhmä saisi jatkoa, siitä on varmasti enemmän kuin hyötyä muillekin!”


Yhteenveto: Boostin merkitys nuorille

Kuntouttavan työtoiminnan Boosti-ryhmiä on järjestetty Rinnekoti-Säätiöllä vuodesta 2015 lähtien Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Lahdessa. Boosti-ryhmien kaltainen matalan kynnyksen ryhmämuotoinen valmennus on tuonut merkittäviä tuloksia osallistujien elämään. Jokaisessa ryhmässä on ollut ihmisiä, jotka ovat saaneet konkreettisia jatkopolkuja tulevaisuutensa tueksi, tai vähintäänkin uusia ideoita ja motivaatiota oman tulevaisuuden suunnitteluun. Monet ryhmäläiset ovat päässeet töihin tai opiskelemaan, saaneet hoidettua pitkään rästissä olleita asioita (esim. velat, asumisasiat, keskusteluavun saaminen), rohkaistuneet sosiaalisesti ja saaneet ystäviä - tai vain kaivattua rytmiä arkeen.

Ryhmänvetäjänä olen pitänyt erityisen tärkeänä sitä, että jokainen ihminen on otettava vastaan yksilönä ja arvokkaana henkilönä, jolla on aina oma tarina. Tätä tarinaa on kunnioitettava, sekä ymmärrettävä sen vaikutukset ihmisen toimintakykyyn ja hyvinvoinnin tasoon. Monet nuoret ovat kokeneet paljon arvostelua, väärinymmärrystä, käskyttämistä ja lyttäämistä elämässään. On siis hyvin tärkeää voimaannuttaa nuoria, mikä lopulta mahdollistaa sen, että nuori itse on motivoitunut vaikuttamaan omaan elämäänsä. Tässä prosessissa on oltava mukana ohjaaja, joka kuuntelee ja on tuomitsematta läsnä.

Ryhmämuotoinen työhönvalmennus on todettu niin toimivaksi ja merkitykselliseksi, että sitä jatketaan syksyllä Kornetin työhönvalmennuksen kehitysvammaisten- ja autismin kirjon asiakkaiden kanssa.

Teksti ja kuva: Kaisa Nissinen


Lisää blogiartikkeleita

Miten toteutuu kehitysvammaisten seksuaalioikeudet?

Asiantuntijablogi - 28.06.2019

Mirikle Nousiainen, palvelualuejohtaja


Suomen kesä on hemmotellut meitä auringollaan, mutta lisää aihetta iloon tuo nyt ajankohtainen Pride- viikko. Tämä tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja ih...

Lue lisää >

Pyöräilen, jotta kukaan ei jäisi yksin

Asiantuntijablogi Kehittäminen Yksilötarina - 18.06.2019


Ystävyyden suurlähettiläs Petri Virolaisella on ystäviä ympäri Suomea. Hänen ystävänsä eivät sukkuloi katujen ihmistungoksissa eivätkä chillaile viiht...

Lue lisää >

Inkluusio ja eksluusio hyvinvointialalla

Asiantuntijablogi - 30.05.2019

Mirikle Nousiainen, palvelualuejohtaja


Joukko Rinnekodin asiantuntijoita osallistui NNDR (Nordic Network on Disability Research) konferenssiin Kööpenhaminassa toukokuussa 2019. Suomen lisäk...

Lue lisää >