AJANKOHTAISTA BLOGIT OTA YHTEYTTÄ ANNA PALAUTETTA


Asiantuntijablogi

Asiantuntijablogi

Rinnekodin asiantuntijat kirjoittavat tässä blogissa ajankohtaisia näkökulmia kehitysvamma-alalta.

Elämä ei voi olla sarja sattumanvaraisesti toteutettuja palveluja

Asiantuntijablogi - 14.02.2018


Jaana Laaksonen, Asiakkuusjohtaja


Vammaispalvelujen neuvottelupäivillä torstai-iltapäivän (8.2.2018) aiheena oli lasten ja nuorten hyvinvointi. Tilaisuudessa esiteltiin tuloksia vammaisten lasten ja nuorten kokemuksista ja ideoista osallisuuteen liittyen sekä tuloksia toimintarajoitteisten nuorten hyvinvoinnista. Lisäksi käsiteltiin lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman (LAPE) uudistuksia ja miten muutos tulee näkymään vammaisten lasten, nuorten ja heidän perheidensä palveluissa. Päivän teemojen käsittely jatkui illalla järjestämässämme paneelikeskustelussa ja siinä siirryttiin arjen tasolle. Paneelikeskustelusta päällimmäisenä mieleeni jäi huoli siitä, että erityislasten ja perheiden palvelut toteutuvat epätasaisesti, tai kuten paneeliin osallistunut äiti kuvasi, sattumanvaraisesti. Palvelujen toteutuminen eri kuntien välillä on hyvin erilaista, vaikka niitä toteutettaisiin saman lain mukaisesti. Miltä sinusta tuntuisi, jos oma elämäsi rakentuisi sattumanvaraisesti toteutettujen palvelujen varaan?

blogikuva

Erityislapsen tuki- ja palveluverkosto on tavallisesti laaja ja siinä yhdistyy monen viranomaisen yhteistyö. Onnistuneet palvelut edellyttävät sujuvaa yhteistyötä kaikkien osapuolien välillä. Esimerkiksi tilapäishoidon palveluissa yhteistyö on tärkeää, jotta vanhempien jaksamista voidaan tukea oikea-aikaisesti. Moniammatillisuus on myös avainasemassa onnistuneissa yksilöllisten ratkaisujen luomisessa. Keskustelussa nousivat esiin yhdyspinnat, joissa palvelun suunnittelun ja toteuttamisen onnistumisen edellytykset punnitaan. Sujuvilla yhdyspinnoilla tarkoitetaan lasten ja perheiden palvelujen yhteisiä tavoitteita, yhteistyötä ja asiakaslähtöistä toteuttamista kunta- ja tulevilla maakuntatasoilla. Siihen tarvitaan yhdessä opettelua, arjessa kouluttautumista ja yhteistä tahtotilaa sekä asennetta. Jos yhteistyö eri tahojen välillä ei toimi, se heikentää niin palvelun toteuttamisen laatua kuin asiakaskokemustakin.

Vammaispalvelujen neuvottelupäivillä nostettiin esiin kylmät faktat siitä, että neljännes erityislapsista koki, etteivät he olleet tulleet kuulluksi heitä koskevien palvelujen suunnittelussa tai toteuttamisessa. Panelistimme olivat sitä mieltä, että omaan päätöksentekoon osallistuminen on erittäin tärkeää, mutta tunnistivat myös ristiriitatilanteet; mitä kaikkea voi puhua lapsen kuullen. Lapsen ja nuoren osallisuus oman palvelunsa suunnittelussa vaatii vanhemmilta ja sosiaalityöntekijöitä vähän viitseliäisyyttä. Ei pidä asettaa ennakko-odotuksia, ettei lapsi osaa tai ymmärrä. Jos esimerkiksi lapsen läsnäolo on vaikeaa suunnittelupalaverissa, niin voihan toiveet kysyä osana normaalia arkeakin. Lisäksi pitää muistaa, että puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiomenetelmien käyttöön pitää kannustaa. Rinnekodin asiakkuussuunnittelija Heidi Iivari kertoi esimerkin haastavasti käyttäytyvästä autismikirjon lapsesta, jolla on kommunikaatio-ongelmia. Kun hänen palvelujensa suunnittelupalaveri oli etukäteen valmisteltu hyvin vanhempien kanssa, niin lapsi pystyi kuvakommunikaatiota hyödyntäen kertomaan omat toiveensa. Hän tuli kuulluksi, eivätkä vanhemmat toimineet puolestapuhujina.

Paneelissamme nousi esiin myös se, että usein palvelujen suunnittelussa unohtuvat kotiin vietävät palvelut tai ylipäätänsä palvelujen räätälöinti. Eihän sama palvelu voi millään sopia kaikille. Erityislasten ja heidän perheidensä palvelutarpeet ovat hyvin yksilöllisiä ja tavoitteena tulee olla palvelun toteuttaminen lähellä lasta ja perhettä.

Kiteytetty tavoite lapsen ja perheen palvelujen toteuttamisessa on perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon sanoin: ”Aidosti ytimeen asettuu palvelujen kohde, subjektina.”


Lisää blogiartikkeleita

Miten toteutuu kehitysvammaisten seksuaalioikeudet?

Asiantuntijablogi - 28.06.2019

Mirikle Nousiainen, palvelualuejohtaja


Suomen kesä on hemmotellut meitä auringollaan, mutta lisää aihetta iloon tuo nyt ajankohtainen Pride- viikko. Tämä tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja ih...

Lue lisää >

Pyöräilen, jotta kukaan ei jäisi yksin

Asiantuntijablogi Kehittäminen Yksilötarina - 18.06.2019


Ystävyyden suurlähettiläs Petri Virolaisella on ystäviä ympäri Suomea. Hänen ystävänsä eivät sukkuloi katujen ihmistungoksissa eivätkä chillaile viiht...

Lue lisää >

Inkluusio ja eksluusio hyvinvointialalla

Asiantuntijablogi - 30.05.2019

Mirikle Nousiainen, palvelualuejohtaja


Joukko Rinnekodin asiantuntijoita osallistui NNDR (Nordic Network on Disability Research) konferenssiin Kööpenhaminassa toukokuussa 2019. Suomen lisäk...

Lue lisää >