12.8.2020

Elina Santti aloitti Rinnekodin johtavana ylilääkärinä

Psykiatrian erikoislääkäri ja lääketieteen tohtori Elina Santti, 48, on aloittanut Rinnekodin johtavana ylilääkärinä 1.7.2020 alkaen. Santti siirtyi tehtävään Eteva kuntayhtymältä, jossa hän on vastannut viime vuodet mm. kehitysvammapsykiatrian yksiköiden lääketieteellisestä palveluista. Tätä ennen Santti on työskennellyt myös Espoon kaupungin palveluksessa ylilääkärinä ja HYKS psykiatrian osastoilla.

 

Rinnekodin hallittu kasvu tarjoaa kehittämismahdollisuuksia terveydenhuollon palveluille, etenkin kotiin vietävien palvelujen kehittäminen ja matalan kynnyksen palvelujen mahdollistaminen ovat lähellä sydäntäni, kertoo Santti. Tavoitteenani on myös omalta osaltani edistää Rinnekodin toimintaa kehitysvamma-alan edelläkävijänä. Rinnekodilla on pitkä historia ja vahvaa osaamista kehitysvamma-alalla. Haluan edistää erityisesti autismikirjon ja mielenterveyden häiriöistä kärsivien asiakkaiden hyvää elämää tuomalla uusia tutkimus- ja hoitomenetelmiä käyttöömme, Santti jatkaa.

 

Moniammatillista yhteistyötä laajasti

 

Santti vastaa Rinnekodin terveydenhuollon tilapäishoitoyksikköjen sekä sosiaalihuollon tutkimus- ja kuntoutusyksikköjen  lääketieteellisestä osaamisesta ja palvelujen laadusta.  Lisäksi hän työskentelee eri yksiköiden tukena moniammatillisissa työryhmissä.

– Kun asiakkaita on vauvasta ikäihmisiin saakka ja tekee yhteistyötä laajan asiantuntijaverkoston kanssa, se tekee työstä mielenkiintoista ja haastaa myös omaa osaamistani, kiittelee Santti.

Yhteistyö kunta-asiakkaiden kanssa on myös tärkeässä roolissa, jotta esimerkiksi asiakkaiden tutkimus- ja kuntoutusjaksot voidaan suunnitella ja tarjota tarkoituksenmukaisesti ja yksilöllisesti. Santti näkee, että kuntayhteistyön lisäksi myös yhteistyö erityishuoltopiirien ja erikoissairaanhoidon kanssa on tärkeää parhaiden hoitokäytäntöjen kehittämiseksi.

–  Työnkuvaani kuuluu myös työpanos erilaisissa työryhmissä, esimerkiksi lääkehoidon työryhmässä, jossa voi vaikuttaa konkreettisesti turvallisen lääkehoidon osaamiseen yksiköissä. Arvioin myös Rinnekodin asiakkaiden itsemääräämisoikeuteen liittyviä kysymyksiä ja teen niihin liittyviä arviointeja. Lisäksi toimin myös Diakonissalaitoksen eettisessä toimikunnassa, kertoo Santti.

 

Aiheeseen liittyvät