13.11.2020

Erilaiset työpäivät ja vaihtelevuus ovat alueohjaajalle työn suola

Espoon Matinkylässä sijaitsee kiinteistö, jossa toimii Rinnekodin asumisyksikköjä, toimintakeskus sekä lapsi- ja perhepalveluiden yksikkö. Siellä on myös Tommi Asikaisen ja Marika Kauraojan työpaikka. Heistä kumpikin tuli Rinnekodille töihin alueohjaajan tehtävään, jossa pilotoidaan alueellista ja kiertävää työnkuvaa.

Rinnekoti on toteuttanut alueohjaaja pilottia Espoon Matinkylässä kesäkuusta lähtien. Alueohjaajana työntekijä työskentelee yhden tietyn alueen yksiköissä sen mukaan, missä kulloinkin on sijaistarvetta. Alueohjaajalla on työsuhteen alusta lähtien oma kotiyksikkö, mutta perehdytysjaksojen aikana hän tutustuu työskentelyyn alueen kaikissa yksiköissä.

Alueohjaajana toimiva Marika Kauraoja viehättyi alueohjaajan työssä ajatuksesta, ettei olisi kiinnittyneenä yhteen paikkaan. Työn monipuolisuus vaikutti myös kiinnostavalta, sillä samassa työssä pääsisi työskentelemään monen eri tiimin ja useiden asiakkaiden kanssa. Työnkuva on joustava ja ohjaaja pystyy itse vaikuttamaan paljon esimerkiksi työvuoroihinsa. Alueohjaaja on tehtävänä uusi ja se mahdollistaa liikkuvan työn ja vaihtelevat työtehtävät.

Alueohjaaja pelaa pöydän äärellä lotto lautapeliä asiakkaiden kanssa.

Marika Kauraojasta alueohjaajan työn monipuolisuus on tehtävässä kiinnostavaa. Työssä pääsee työskentelemään monen eri tiimin ja useiden asiakkaiden kanssa.

Kauraoja on ehtinyt nyt perehtyä työhön aikuisten asumisyksikkö Silvassa ja Omakoti Sofiassa. Niissä asuvat asiakkaat ovat hyvin eri ikäisiä ja tasoisia, eli työtehtävän monipuolisuus on ilmennyt heti alusta lähtien. Ensimmäisten kuukausien jälkeen Kauraoja on pystynyt myös haastamaan omaa ajatusmaailmaansa.

– Olen huomannut toimivammaksi mennä avoimin mielin uusiin yksiköihin. Yksiköt ovat monin tavoin täysin erilaisia toisistaan. Toisaalta työssä korostuu useasti samat asiat: läsnäolon tärkeys ja yhteisen kommunikaation löytyminen asiakkaan kanssa, Kauraoja kertoo

– Tiesin, mihin ryhdyn ja toivoinkin uusia oppimisen kokemuksia. Jo nyt työ on tuonut minulle rikkautta. Uskon, että tämä tekee minusta kokeneemman ja viisaamman, Kauraoja jatkaa.

Työkaluna aito läsnäolo

Yksiköissä saatu perehdytys on tuntunut Kauraojasta riittävältä. Uutta tietoa tulee kuitenkin nopealla syklillä. Itsensä kehittämisen tueksi Kauraoja onkin työstänyt oppimispäiväkirjaa, johon kirjaa asioita itselleen ylös. Kirjausten hän uskoo hyödyttävän paitsi nyt perehtymisaikana, myös tulevaisuudessa.

– Perehtyjänä olen myös tietyllä tavalla tarkkailijana ja kiinnitän huomiota erilaisiin asioihin. Kun huomiot ovat minulla ylhäällä, voin palata niihin jälkeenpäin, Kauraoja selventää.

Rinnekodin visio Ihmistä lähellä korostuu myös Kauraojan työotteessa. Hän kokee työnsä tärkeimmäksi työkaluksi aidon läsnäolon. Läsnäolon tärkeys näkyy myös arjen pienissä onnistumisen kokemuksissa.

– Hyvin usein esimerkiksi höpöttelen ja sanoitan asioita tai tekemisiäni asiakkaille tehdessäni heidän kanssaan erilaisia toimintoja, koska välillä sen avulla pystyy ennakoimaan asiakkaalle tulevaa tekemistä sekä saamaan turvallisen olon, Kauraoja kertoo.

Kokonaiskuva palvelualueista

Tutustuminen yksiköihin kaikista palvelualueistamme antaa monipuolisen kokonaiskuvan asiakkaista ja toiminnoista, mutta myös eri tiimien työskentelytavoista. Siten se antaa myös hyvät eväät työskentelyyn paitsi alueohjaajana, myös ohjaajana yhdessä tietyssä yksikössä.

Tommi Asikainen aloitti perehtymisensä alueohjaajaksi Kauraojan tapaan Omakoti Sofiasta ja perehtyi myös päiväaikaista toimintaa tarjoavassa Toimintakeskus Atlaksessa ja lapsi- ja perhepalveluiden Pienryhmäkoti Viikarissa.

– Perehtymisaika kolmessa toisistaan toimintatavoiltaan todella paljon poikkeavissa yksiköissä on ollut mielenkiintoista ja antanut paljon tietoa tulevaan, Asikainen kertoo.

Alueohjaaja potkii nuoren kanssa jalkapalloa pitkällä käytävällä.

Tommi Asikainen viihtyi eri asiakkaiden parissa alueohjaajan perehtymisvaiheessa. Sittemmin alueohjaajan työ on vaihtunut ohjaajan työksi Omakoti Sofiassa.

Sittemmin Asikaiselle on työllistynyt pysyvästi Omakoti Sofiaan. Perehtymisajasta alueohjaajana hänelle jäi kuitenkin mieleen asiakkaiden palauteet ja yhdessä vietetyt hetket. Perehdytyksen aikana ehti tutustumaan eri yksikön asiakkaiden kanssa ja tulla tutuiksi. Erityisen hyvältä tuntui kun, kerran keikkavuoroa tehdessään yhdestä yksiköstä jo asiakkaat kysyivätkin, että koska tulet taas takaisin, niin voidaan potkia palloa.

– Tuntui hyvältä, että olen ilmeisesti tehnyt asioita oikein ja asiakkaat muistavat minut.

Asikaisella on pitkä historia mielenterveys- ja päihdepuolella. Uuden edessä Asikainen on pohtinut, mikä on tärkeää ja itselle merkityksellistä juuri tässä työssä.

– Mielestäni työn keskeisin piirre on se, että kaikki lähtee asiakkaan tarpeesta – mitä kukin haluaa. Asiakas on, kuka hän on. Ohjaajalla on keinoja auttaa ja tukea asiakasta, mutta asiakas myös itse päättää, mitkä niistä keinoista hän hyväksyy. Ja se pitää olla ok tässä työssä, Asikainen pohtii.

Rinnekodin Alueohjaaja pilotti jatkuu helmikuun 2021 loppuun asti. Sen myötä alueohjaajien tarve vain kasvaa, kun alueohjaajakonseptia laajennetaan muille alueille.

Aiheeseen liittyvät