10.6.2020

Hautomosta valmiudet esihenkilöksi

Rinnekoti käynnisti keväällä 2019 hautomon, jonka tarkoituksena oli kasvattaa uusia esihenkilöitä ja siten helpottaa rekrytointien haastetta. ”Voimakkaassa kasvussa oleva Rinnekoti on kokenut haasteita löytää päteviä, kaikkien Valvontaviranomaisen asettamien vaatimuksien täyttäviä uusia esihenkilöitä, ja hautomosta haettiin ratkaisuja tähän”, kertoo liiketoimintajohtaja Leila Rutanen.

Kehitysvamma-alalle esihenkilöksi tulevalla ammattilaisella tulee olla esihenkilötyöstä kokemusta kehitysvamma-alalta täydet kaksi vuotta. Tämä on Valviran tulkinta sosiaalihuoltolain 46 a §:sta, jossa puhutaan alan tuntemuksesta ja riittävästä johtamistaidosta. ”Yksityisten palveluntuottajilla on tässä kohtaa julkista toimijaa tiukemmat vaatimukset”, harmittelee Rutanen. Rinnekodin hautomosta valmistuu 10 esihenkilötyön pätevyyden saanutta ammattilaista. Rutanen paljastaa, että hautomo saa jatkoa syksyllä 2020.

 

Hautomosta uutta potkua uralle

Esimieshautomo toteutettiin oppisopimustyyppisesti ja hautomolaiset työskentelivät yksikönjohtajan työparina. Lohjan kaupungilla kehitysvammaisten tukiasumiseen ja asumisvalmennukseen liittyvä projekti oli päättymäisillään ja Tomas Öhman etsi uusia haasteita. Esimieshautomosta kertova uutinen tuli sopivaan saumaan. ”Esihenkilötyö on ollut minulle pitkäaikainen haave. Hautomo tarkoitti minulle uutta työtä Saunalahden asumisyksikön palveluvastaavana ja upeaa mahdollisuutta opiskella yksikön johtamista työn ohessa”, kertoo Öhman.

Kotona lasten kanssa vietettyjen vuosien jälkeen uuden aloittaminen samaan aikaan sekä jännitti että innosti Janita Lyytikäistä. Hänellä on sosionomin koulutus ja takanaan pitkä kokemus työstä ohjaajana kehitysvammaisten ja autismikirjon henkilöiden parista.  ”Hautomo antoi mahdollisuuden uuden oppimiseen kokeneen yksikön johtajan työparina. Hän toimi myös mentorina – kannusti, perehdytti ja tuki koko opiskelun ajan”, Lyytikäinen jatkaa. Hautomo mahdollisti Lyytikäiselle tutustumisen kehitysvammatyön johtamiseen niin asumispalvelujen kuin päiväaikaisen toiminnan osalta.

Lyytikäinen ja Öhman kiteyttävät parhaaksi anniksi esimieshautomossa olleet uuden oppiminen ja lukuisat keskustelut kollegoiden kanssa. ”Opinnot ovat hienosti suunniteltu kokonaisuus ja teoriaopetuksessa on tullut paljon tärkeää tietoa, juuri oikealla hetkellä. Lähiopiskelupäivät ovat olleet myös mukavia hetkiä jakaa kollegoiden kanssa kokemuksia. Hautomolaiset on otettu mukaan myös yksikön johtajien yhteisiin aluekokouksiin, palavereihin ja koulutuksiin”, kiittelee Lyytikäinen.

 

Työn merkityksellisyys nousee esiin asiakaskohtaamisissa

Kevään aikana Öhman aloitti Omakoti Sofian yksikön johtajana ja samalla. Omakoti Sofian nuoret aikuiset muuttivat uusiin tiloihin Espooseen. ”Nuorten kasvua itsenäisemmiksi oman elämänsä valtiaiksi on hienoa seurata – se tuo iloa ja tekee minulle työstäni merkityksellistä”, kertoo Öhman.

Muutto oli aloittelevalle yksikön johtajalle mieleinen haaste. ”Se miten paljon näkymätöntä säätöä esihenkilötyöhön liittyy ja miten paljon eri yhteistyökumppaneita tarvitaan, jotta kaikki asukkaiden asiat pyörivät mallikkaasti yllätti”, tunnustaa Öhman.  ”Tavoitteeni on saada yksikköni työntekijät viihtymään ja kukoistamaan työssään, koen sen tärkeimmäksi tehtäväkseni”, pohtii Öhman.

Asiakkaat tekevät työstä Janita Lyytikäiselle myös merkityksellistä. ”Asiakkaiden tukeminen ja kuunteleminen ovat minulle tärkeitä asioita. Pienetkin hetket asiakkaiden kanssa ovat merkityksellisiä ja yhteiset vuorovaikutushetket ovat tärkeitä. On hienoa saada olla yksikön johtajana tiimissä, jossa asiakaslähtöisyys ja asiakkaiden osallisuus koetaan niin tärkeäksi”, kertoo Lyytikäinen, joka toimii Toimintakeskus Jaakkolan yksikön johtajana Keravalla.

 

 

 

 

Aiheeseen liittyvät