7.6.2021

Hautomosta avautui tie esihenkilöksi

Rinnekoti toteutti jo toisen esihenkilöhautomon ja kolmas hautomo on käynnistymässä syksyllä. Esihenkilöhautomosta on tullut ponnahduslauta esihenkilötyöhön Rinnekodissa. Hautomoon kuuluva lähiesimiehen ammattitutkinto toteutetaan yhteistyössä Suomen Diakoniaopiston kanssa ja esihenkilöharjoittelut toteutuvat Rinnekodin yksiköissä mentorin ohjauksessa.

Mari Paukkonen ja Minna Toivola valmistuvat tämän kevään esihenkilöhautomosta. Heidän mukaansa esihenkilöhautomo oli hyvä kokemus, sillä käytäntö ja teoriaopinnot tukivat hyvin toisiaan. Teoriaosuuksien toteutus verkon välityksellä harmittaa, mutta kanssaopiskelijoiden vertaistuki on korvaamatonta.

Oma esihenkilö tunnisti potentiaalin

Mari Paukkonen teki yövuoroja Rinnekodilla Espoon Lakistossa sairaanhoitajaopintojen ohella.

”Aiempaa kokemusta minulla ei ollut kehitysvamma-alasta, mutta hyvin pian huomasin, että tämä on minun juttuni. Ihanaa erilaisuutta, muuttuvia tilanteita ja haasteita päivittäin”, Paukkonen kertoo, jonka ura alkoi aikuisten asumisen tuen palveluissa ja jatkui sittemmin lasten parissa.

Sairaanhoitajaopintojen viimeisen pitkän harjoittelun Paukkonen teki Jorvin sairaalan päivystyksessä, joka myös kiinnosti työpaikkana.

”Minulle tarjottiin paikkaa vastaavana sairaanhoitajana Rinnekodin juniorikodista. Lasten kanssa tehtävä työ tuntui kuitenkin mielenkiintoiselta ja halusin kokeilla tätä roolia”, Paukkonen kertoo.

Esihenkilötyö ei ole ollut koskaan Paukkosen tavoitteena, se on jopa tuntunut vähän pelottavalta, mutta monipuolisuutensa vuoksi myös kiehtovalta.

”Esihenkilöni kertoi tunnistaneensa minussa esihenkilötyössä tarvittavia ominaisuuksia, ja sitä kautta oma kiinnostus alkoi heräämään.”

Hautomon jälkeen Paukkonen siirtyy Helsingin Kalliossa sijaitsevan Juniori-Martin yksikönjohtajaksi.

Juniori-Martti on tilapäishoidon palveluja tarjoava yksikkö, jonka asiakkaina on lapsia ja nuoria eri pituisilla hoitojaksoilla, esimerkiksi omaishoidon vapaiden aikoina.

”Yksikään päivä ei ole samanlainen. Työ on nopeatempoista ja siinä tulee hallita laajoja kokonaisuuksia sekä muuttuvia tilanteita”, Paukkonen kertoo.

Arvokas materiaalipankki matkaevääksi

Minna Toivola on alanvaihtaja. Keskisuuren suomalaisen pörssiyhtiön laatuvastaavan ja ostajan hommat vaihtuivat lähihoitajaopintojen myötä vammaisalalle.

”Jo opiskeluaikana tutustuin alaan kesätöissä ja tekemällä sijaisuuksia.”

Alalla Toivolaa puhuttelee erityisesti ihmiset.

”Haluan omalta osaltani olla vaikuttavassa kehitysvammaisten mahdollisuuteen elää tasavertaisena tässä yhteiskunnassa. Haluan tarjota heille vaihtoehtoja ja auttaa oivaltamaan elämän mahdollisuudet.”

Molemmat Paukkonen ja Toivola ovat kiitollisia hautomon antamasta mahdollisuudesta edetä esihenkilötyöhön. Heidän mielestään Rinnekodin esihenkilöhautomo-vuoden lähiesimiesopinnot ja työssä karttuva kokemus perehdyttävät loistavasti esihenkilötyöhön.

”Vaikka opittavaa vielä onkin, on hyvä ymmärrys mitä kaikkea työ sisältää. Ja materiaalipankki on arvokas, tietää mihin palata, kun tulee tenkkapoo”, pohtii Toivola.

Toivola työskentelee palveluvastaavana ja yksikön johtajan aisaparina aikuisten asumisen tuen palveluja tarjoavassa Silvassa, Espoon Matinkylässä. Toivola kertoo, että hänellä oli mielestään suhteellisen realistinen kuva esihenkilön tehtävistä, mutta silti tehtävien valtava määrä yllätti.

”Esihenkilöiden pitää olla todella monitaitureita. Työ on henkisesti vaativaa ja vastuuta on paljon. Työ on pirstaleista ja jatkuvasti keskeytyvää. Kehittämistyölle ja henkilöstön hyvään johtamiseen pitäisi löytyä enemmän aikaa”, pohtii Toivola hautomon jälkeen.

Rinnekodin ensimmäisen esihenkilöhautomon kokemuksista voit lukea aiemmin julkaistusta artikkelistamme, jonka löydät tästä linkistä.

Aiheeseen liittyvät