31.8.2020

Helsingin Diakonissalaitos osti oululaisen Caritas Palvelut Oy:n

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö on ostanut CaritasSäätiöltä Caritas Palvelut Oy:n koko osakekannan.  Yrityskauppa turvaa Caritaksen palveluiden kasvun Pohjois-Suomessa ja tarjoaa Diakonissalaitokselle uusia mahdollisuuksia erityisryhmien sote-palveluiden tuottajana. Säätiöiden yhteinen arvopohja antaa hyvän pohjan omistajanvaihdokselle. 

Yrityskauppa tukee strategiaamme laajentua valtakunnallisesti. Caritaksen osaaminen ja monipuoliset palvelut Pohjois-Suomessa täydentävät Diakonissalaitoksen palveluita ja luovat yhteisen kehittämisen ja kasvun mahdollisuuksia. Olemme erittäin iloisia saadessamme caritaslaiset yhteisöömme”, Diakonissalaitoksetoimitusjohtaja Olli Holmström sanoo. 

Oululaisen CaritasSäätiön omistama Caritas Palvelut Oy tarjoaa monipuolista palveluasumista sekä palveluita kotiin vammaisille ja ikäihmisille Oulun seudulla ja Rovaniemellä. Yhtiöllä on 25 palveluasumisyksikköä ja sairaala. Yrityksessä työskentelee noin 600 sote-alan osaajaa ja sen liikevaihto vuonna 2019 oli 30,4 miljoonaa euroa.  

CaritasSäätiölle yrityskaupan ensisijaisena tavoitteena on turvata asiakkaiden palveluiden jatkuvuus ja kehittyminen sekä luoda edellytykset yhteisen diakonisen toiminnan laajentamiselle Oulun seudulla.   

”Meille oli tärkeää, että uusi omistaja jatkaa palvelutoimintaa, sen kasvua ja kehittämistä yhteiseltä arvopohjalta mahdollistaen samalla säätiöiden välisen laajenevan yhteistyön yleishyödyllisissä- ja diakoniahankkeissa.  Helsingin Diakonissalaitoksen vahva talous ja dynaaminen toiminta sote-palveluiden tuottajana ja kehittäjänä turvaavat yhtiön kehittymisen alati kiristyvässä kilpailussa ja sote-uudistuksen myllerryksissä”, Caritas-Säätiön hallituksen puheenjohtaja Heikki Keränen sanoo. 

Caritas Palvelut Oy jatkaa toimintaansa yhtenä Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön tytäryrityksenä. Toiminta jatkuu nykyisellä nimellä ja yrityksen henkilöstö jatkaa tehtävissään vanhoina työntekijöinä. Muutos ei vaikuta yrityksen olemassa oleviin sopimuksiin tai asiakassuhteisiin. Omistajan vaihdoksen jälkeen työ asiakkaiden parhaaksi jatkuu normaalisti.  

Caritaksella on ihmisläheinen yrityskulttuuri ja osaava henkilöstö. Yhdessä Diakonissalaitoksen pitkän kokemuksen kanssa voimme huolehtia asiakkaista ja kehittää palveluita edelleen. Kauppa antaa meille entistä paremmat mahdollisuudet toteuttaa Diakonissalaitoksen perustehtävää, työtä ihmisarvoisen elämän puolesta”, sanoo Holmström.  

Caritas Palvelut on osa Helsingin Diakonissalaitosta 31.8. alkaen. Samalla yrityksen liiketoimintajohtajana aloittaa TtM Leila Rutanen nykyisen toimitusjohtajan Petteri Viramon ttäessä tehtävänRutasella on vahva ja monipuolinen kokemus vanhus- ja vammaispalveluiden moninaisista tehtävistä, sote-alan organisaatioiden kehittämisestä ja tuloksekkaasta johtamisesta. Diakonissalaitoksella hän vastaa myös kehitysvammaisten palveluja tuottavan Rinnekodin toimialasta.  Aikaisemmin Rutanen on työskennellyt mm. palvelupäällikkönä Aspa Palvelut Oy:ssä ja sosiaali- ja terveysjohtajana Orivedellä ja vanhusten avohoidon sekä vammaispalvelujen johtajana Jämsässä.  

Lisätietoja: 

CaritasSäätiö 
Hallituksen puheenjohtaja Heikki Keränen
heikki.keranen@caritaslaiset.fi, puh. 044 468 4247 

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr.
Toimitusjohtaja Olli Holmström
olli.holmstrom@hdl.fi, puh. 050 483 6313
 

Diakonissalaitos on yli 150-vuotias säätiö, joka tekee rohkeasti työtä ihmisarvoisen elämän puolesta. Säätiö tarjoaa yhdessä siihen kuuluvan Rinnekodin ja tytäryritys Diakonissalaitoksen Hoivan kanssa vaikuttavia sosiaali- ja terveyspalveluita, jotka parantavat asiakkaiden arkea. Diakonissalaitos työllistää valtakunnallisesti 2300 henkilöä ja sen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2019 oli 160 M€.  Säätiö on yhteiskunnallinen yritys ja kannattava liiketoiminta on väline paremman ja oikeudenmukaisemman yhteiskunnan rakentamiseen.  

Caritas-Säätiö on vuonna 1998 perustettu oululainen diakoniasäätiö. Säätiön tarkoituksena on edistää vanhusten ja vammaisten hyvää elämää. Säätiö jatkaa yhteisötyötä ja diakonisten hankkeiden toteuttamista ja kehittämistä.  

Aiheeseen liittyvät