9.3.2020

Hetki-mallia juurrutetaan lasten- ja nuorten yksiköihin

Varpu Tyyskä-Korhonen vetä Hetki-hanketta

Rinnekodin lasten- ja nuorten yksikkö Majakka ja Hetki-hanke tekevät yhteistyötä. Tarkoituksena on, että vanhempien ääni tulee entistä paremmin kuulluksi lasten- ja nuorten palveluissa. Kasvatuskumppanuuden toteutuminen perheiden kanssa ja asiakkaan osallisuus ovat tärkeitä asioita palveluiden onnistumisessa.

Lähtökohtana on, että perhe on asiantuntija omissa asioissaan ja työntekijät ovat välillisiä vaikuttajia, jotka tuovat oman ammatillisuutensa perheiden tueksi. Kohtaamisissa perheiden kanssa syntyy luottamus palveluihin sekä kokemus kuulluksi tulemisesta.

Rinnekodin Hetki-hanke on kouluttanut ja tehnyt yhteistyötä erityislasten vanhempien kanssa vuodesta 2017. Hankkeen aikana on syntynyt koulutuspaketti ja Hetki-opas vertaisryhmämallista. Ne ovat ladattavissa osoitteesta www.rinnekoti.fi/hetki

Erityislapsen kohtaamisessa herkkyys on vahvuutta

Hetki-hanketta on tehty toimintatutkimuksen keinoin. Yhteistyökumppanina on ollut Helsingin yliopiston vaativan erityisen tuen tutkimusryhmä. Tavoitteena hankkeessa on ollut lapsen haastavan käyttäytymisen väheneminen ja vanhempien voimaantuminen.

Mentalisaatio on yhtenä tärkeänä teoriana Hetki-mallissa. Sillä tarkoitetaan kykyä ymmärtää lapsen käyttäytymisen taustalla olevaa kokemusta ja tunnetta. Se helpottaa ymmärtämään lasta ja vastaamaan rakentavammin lapsen mahdolliseen haastavaan käyttäytymiseen. Tärkeää on yrittää saada yhteys lapseen lasta arvostavalla tavalla kehitysvammaisuuteen liittyvät erityispiirteet huomioiden.

Hankkeessa tuli esille vuorovaikutuksen kahdensuuntaisuus. Lapsen ja häntä hoitavan aikuisen on mietittävä omaa toimintaansa ja käyttäytymistä, jotta muutos mahdollistuu.

Majakka-yksikkö on lähtenyt hienosti mukaan yhteistyöhön. Olemme yhdessä miettineet esim. kehittävää ja tutkivaa työotetta, miten se on osana asiakkaan ja perheen palveluissa. Totesimme yhdessä, että tarvitsemme tässä työssä erityisesti tunneälyä ja luovuutta vuorovaikutuksessa perheiden kanssa.

Hetki-hanke tukee jo yksiköissä tehtyä hyvää työtä tuomalla perheiden kanssa tehtävään työhön tuoretta tutkittua tietoa, jota Hetki-hankkeen toimintatutkimuksen aikana kerättiin.

Hetki-mallissa vaikutetaan juuri asenteisiin. IASSIDD-konferenssissa Ateenassa Hetki-hanke sai kiitosta, että se on saanut vanhemmat sitoutumaan koko intervention ajaksi. Tärkeää on, että perheillä on luottamus palveluihin.

 

Kirjoittaja Varpu Tyyskä-Korhonen toimii projektipäällikkönä Hetki-hankkeessa

Aiheeseen liittyvät