29.9.2021

Hoitajapula helpottuisi koulutusvaatimuksia järkeistämällä

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöpula on yltänyt historiallisiin mittoihin. Meillä Rinnekodissakin ollaan jo tilanteessa, jossa edes vakituisiin työpaikkoihin ei aina löydy tekijöitä, vaikka vaihtuvuus on meillä huomattavasti alhaisempi kuin yksityisellä sote-toimialalla keskimäärin. Jopa vuokratyövoimasta on pulaa.

Alan tilanne hirvittää kaikkia, sillä henkilöstötarve kasvaa vuosi vuodelta. Nyt tarvitaankin nopeasti uusia ratkaisuja. Ehdotamme neljää keinoa:

1) Koulutusvaatimuksia pitäisi uudistaa kehitysvammaisten asumispalveluissa

Kehitysvamma-alan asumispalveluissa on nykymitoitusten mukaan oltava 30% amk-tutkinnon suorittaneita (sairaanhoitajia ja sosionomeja) ja 70% lähihoitajia. Asumispalveluissa on kuitenkin kyse omassa kodissaan asuvan henkilön ohjaamisesta ja päivittäisissä toimissa (esimerkiksi pukemisessa, ulkoilussa ja syömisessä) avustamisesta. Näihin tehtäviin soveltuisivat hyvin esimerkiksi hoiva-avustajat ja vapaa-ajanohjaajat.

Nykyistä mitoitusta pitäisikin muuttaa esimerkiksi niin, että 20% henkilöstöstä olisi avustajia, 60% lähihoitajia ja 20% amk-tutkinnon suorittaneita. Tämä vapauttaisi jopa 2000 hoitajaa kehitysvammaisten asumispalveluista ja ryhmämuotoisista päiväaikaisista palveluista kriittisempiin sote-tehtäviin. Samalla se tarjoaisi merkityksellisen työmahdollisuuden 1800 – 3000 ei-sote-koulutetulle työntekijälle ja hoiva-avustajalle.

2) Sijaisia koskevan säätelyn keventäminen

Opiskelijalla täytyy olla tutkinnosta suoritettuna 2/3 ennen kuin hän voi päästä tekemään työtä, johon on kouluttautumassa. Moni päätyy kesätöihin esimerkiksi paistamaan hampurilaisia, eikä alan työkokemusta kerry. Tämä ei ole kenenkään etu.

Opiskelijoita pitäisi pystyä ottamaan sijaisiksi aiemmin, ja heidät tulisi voida laskea hoitohenkilöstömitoitukseen. Nyt harvat toimijat tarjoavat opiskelijoille harjoittelu- tai kesätyöpaikkoja, koska ylimääräinen palkkakulu tekisi toiminnasta kannattamatonta.

3) Oppisopimuskoulutuksen mahdollistaminen tehokkaammin

Oppisopimuskoulutukseen voidaan taloudellisista syistä ottaa vain rajattu määrä ihmisiä, jos heitä ei huomioida hoitajamitoituksessa oppisopimussuhteen alusta asti. Hoitajamitoituksen kriteerien höllentäminen mahdollistaisi uusien, motivoituneiden työntekijöiden tehokkaamman kouluttamisen työtä tekemällä.

Tämä tekisi sote-alasta houkuttelevamman myös alanvaihtajille, jotka eivät halua lähteä opiskelemaan päiväopetukseen.

4) Kansainvälisten tutkintojen tunnustaminen ja maahantulon helpottaminen

On arvioitu, että Suomen sote-ala tarvitsee 15 seuraavan vuoden aikana jopa 200 000 uutta osaajaa korvaamaan eläköityvät työntekijät ja vastaamaan kasvavaan palvelutarpeeseen. On selvää, että tekijöitä täytyy houkutella myös Suomen rajojen ulkopuolelta. Myös sote-alan asiakkaina yhä enemmän ihmisiä eri kulttuureista, joten heitä tarvitaan myös hoitajiksi.

 

Hoitajapulan helpottamiseksi täytyisi nopeasti ottaa käyttöön kaikki mahdolliset keinot. Kehitysvamma-ala olisi sopiva paikka kokeilla erilaisia ratkaisukeinoja.

Yksikään ehdottamistamme keinoista ei huonontaisi vammaisten asumispalveluiden tasoa, päinvastoin. Esimerkiksi koulutusvaatimusten uudistuksella ehdottamallamme hoito- ja ohjaushenkilöstön rakenteella arjen asiakastyö, asumisen tuki ja ohjaus monipuolistuisivat. Vastaavasti tiimin sote-koulutettujen määrä riittäisi kussakin työvuorossa niihin tehtäviin, joissa sote-alan koulutusta tarvitaan (esimerkiksi lääkehoito, hoidolliset ja vaativat sosiaalihuollon tehtävät).

Ehdottamamme keinot hillitsisivät myös henkilöstökustannusten kasvua, joka on vaarassa räjähtää kasvuun, kun kilpailu työvoimasta kiristyy työvoimapulan kasvaessa.

 

Kirjoittaja Leila Rutanen toimii liiketoimintajohtajana Diakonissalaitoksella, vastuualueenaan kehitysvammapalveluja tuottava Rinnekoti ja Caritas Palvelut Oy.

Aiheeseen liittyvät