4.5.2020

Hyvällä kirjaamisella vaikuttavampia palveluja

Asiakkaiden palveluratkaisuja suunnitellessa on oleellista löytää sellaisia ratkaisuja, jotka parhaiten edistävät toimintakyvyn ja elämänhallinnan kehittymistä sekä tukevat asiakkaan voimaantumista. Arvioimme asiakkaan palvelun toteuttamissuunnitelman toteutumista säännöllisesti ja varmistamme näin, että emme tarjoa liian raskaita tai liian kevyitä palveluja. Kunnan kanssa käytävissä keskusteluissa isona apunamme asiakkuussuunnittelussa on yksiköissä tehty oikeanlainen ja monipuolinen kirjaaminen.

Kirjausten tuodessa hyvin esiin asiakkaan avun ja tuen tarpeen hän saa oikeanlaista palvelua. Puutteellisten kirjausten perusteella puolestaan asiakkuussuunnittelijoiden on vaikea perustella kunnalle, että asiakas tarvitsee sen avun, mitä yksiköstä kerrotaan. Asiakastyössä tapahtuvan kasvokkaisen vuorovaikutuksen sanoittaminen ja siirtäminen asiakirjaan tehdyn työn kuvaukseksi on tärkeää asiakkaiden kannalta, mutta asiakkuussuunnittelun näkökulmasta kirjauksiin on oleellista lisätä myös tuen tarpeen kuvaus.

Hyvässä kirjauksessa tulee esille se, mitä asiakas on tehnyt ja mihin hän on tarvinnut ohjausta, apua ja tukea. Onko tarvittu tuki ollut esimerkiksi fyysistä ohjausta tai sanallista? Tarvitseeko asiakas paljon aikaa päivittäistoimien ja asioiden hoitamiseen, itsenäisesti tai tuettuna? Siksi esimerkiksi, kun asiakas käy kaupassa, ei kirjata ainoastaan tekemiseksi ”Asiakas on käynyt kaupassa” vaan tapahtumaa havainnollistavammin ”Asiakas on käynyt kaupassa ohjaajan tukemana”. Hyvässä kirjauksessa tuodaan esille myös se, onko asiakkaan mielipide kuultu ja miten.

Asiakastyöstä kirjaaminen on asiakasta koskevan tiedon ja tekemisen näkyväksi tekemistä. Vaaditaan herkkyyttä tunnistaa asiakastarpeet ja erityisesti niissä tapahtuvat muutokset. Parhaimmillaan kirjaukset havainnollistavat näitä ja muitakin asioita asiakastyöstä asiakkaille itselleen, kollegoille sekä palveluja ostaville. Sekin taito tulee kuitenkin opetella ja sisäistää osaksi jokaista kirjaamiskertaa. Kun näin toimii, tukee parhaalla tavalla asiakkaidemme hyvää elämää.

Toimintamme vastuullisuus näkyy vastuunkantona asiakkaista, heidän palveluistaan ja arjessa tukemisesta. Oikeanlainen ja monipuolinen kirjaaminen on ennen kaikkea sitä tukevaa toimintaa.

 

Kirjoittaja Anu Havana toimii Rinnekodissa asiakkuussuunnittelijana.

Aiheeseen liittyvät