19.12.2019

Hyvien käytänteiden ja kokemusten vaihtoa

EASPD (European Association of Service Providers for Persons with Disabilities) kutsui jäseniään Brysseliin tapaamaan Euroopan Parlamentin edustajia (MEP) sekä järjestön muita jäseniä. Osallistujat edustivat hyvin erilaisissa taloudellisissa tilanteissa olevia maita – esimerkiksi Bulgariassa keskipalkka on yli puolet vähemmän kuin Suomessa. Mutta Bulgariassakin taistellaan yhtä lailla hoiva-alan työvoiman saatavuuden kanssa kuin Suomessakin. Siksi juuri tämänkaltaiset tapaamiset, verkostoitumiset yli maan rajojen, voivat lopulta olla hedelmällisiä erimerkiksi hyvien käytäntöjen jakamisessa.

Kahvikuppi pöydällä ja taustalla näkyy paneelikeskusteluun osallistuneita henkilöitä

EASPD:n tavoitteena on edistää vähempiosaisten ja vammaisten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoista mahdollisuutta saada korkealaatuisia palveluja kautta Euroopan. EASPD mainitsee tavoitteekseen myös edistää jäsenyritystensä henkilöstölle reiluja työolosuhteita sekä elämänmittaisia oppimismahdollisuuksia. Näistä teemoista oli ilo käydä keskusteluja ja jakaa Rinnekodin hyviä käytäntöjä sekä näkemyksiä mm. työvoiman saatavuuteen ja palveluntuottajan toimintaedellytyksiin.

Tapahtuma koostui kahdesta osasta: keskustelupaneelista, jossa pohjustettiin InvestEU -rahoitusohjelman hyödyntämistä myös sosiaalialalla ja toisesta keskustelupaneelista, jossa pohdittiin Euroopan parlamentin vaikutusmahdollisuuksia ja roolia vammaisten tasa-arvoisten oikeuksien varmistamisessa, sekä sen jälkeen pidetystä MEP-tapaamisesta, jossa oli mahdollisuus keskustella oman maan uusien MEPien kanssa.

InvestEU on rahoitusohjelma vuosille 2021-2027. Sen tavoitteena on kiihdyttää investointeja, innovaatiota ja työpaikkojen luontia Euroopassa. Ohjelman fokuksena ovat tutkimus, innovaatio ja digitalisaatio, pienet ja keskisuuret yritykset, kestävä infrastruktuuri sekä sosiaalialan investoinnit ja osaaminen. Päivän ensimmäisessä paneelissa oli mukana keskustelijoita päättäjien, yksityisen ja julkisen alan rahoittajien sekä sosiaalialan toimijoiden edustajista. Useasta Euroopan alueella toimivasta järjestöstä koostuva sosiaalisen infrastruktuurin ohjausryhmä korosti keskusteluissaan, että sen tietämystä ja kokemusta tulee käyttää laajalti InvestEU:n tulevia rahoituspainotuksia määriteltäessä. Edellisestä rahoitusohjelmasta on Suomessa tuettu mm. maahanmuuttajien kotouttamisohjelmissa. InvestEU:n osalta sekä hakuprosessia että raportointia on yksinkertaistettu, joten nyt on hyvä tilaisuus alkaa harkitsemaan mahdollisia rahoituskohteita.

Päivän toinen tilaisuus oli pelkästään EASPD:n jäsenille järjestetty ”Meet & Greet” eli tapaaminen vastavalittujen MEP:ien (Members of Parliament) kanssa. Tilaisuuden alussa oli jälleen paneelikeskustelu, jossa hostina toimi MEP Lucia Duris Nicholsova, Euroopan parlamentin työllisyys sekä sosiaaliasioiden valiokunnan puheenjohtaja. Puheenjohtajana toimi EASPD:n varapresidentti Kirsi Konola. Paneelissa moni keskittyi puheenvuorossaan erityisesti kehitysvammaisten sekä autisminkirjon henkilöiden tilanteen parantamistarpeisiin Euroopan maissa. Esille tuotiin konkreettisiakin ehdotuksia, kuten euroopanlaajuinen vammaiskortti, joka olisi pätevä kaikissa EU:n jäsenmaissa. Lisäksi keskusteltiin itsenäisen asumisen tuen lisäämistarpeista. Myös vammaisten osallistamista keskusteluihin korkeammalla taholla tuotiin esiin vahvasti. Suurena haasteena tunnistettiin myös vammaisten työllistyminen. Kaikkia näitä tavoitellaan tuettavaksi (#FundInclusion) EU:n eri rahoitusohjelmista.

Paneelin päätteeksi oli mahdollisuus keskustella oman maan MEP:ien kanssa. Suomen MEP:stä paikalle ehti vain Sirpa Pietikäinen (Kansallinen Kokoomus, Euroopan kansanpuolueen ryhmä). Keskustelut polveilivat kilpailutusdirektiivin tarkoituksellisista väärintulkinnoista yksityisen ja julkisen palveluntarjoajan vastuuhenkilöiden kokemusvaatimuksen epätasa-arvoisuuteen. Oli helppo todeta epäkohtia olevan – ja olimme tästä yhtä mieltä – mutta miten niihin saadaan muutoksia, onkin haasteellisempaa. Tämänkaltaiset keskustelut, jossa sinnikkäästi tuodaan epäkohtia esille toivottavasti lopulta tuottavat tulosta, jotta sosiaalialan toimijoille saadaan Suomessa yhdenvertainen kohtelu ja toimintaympäristö. Vain siten kaikki alan toimijat pystyvät tarjoamaan asiakkaillemme heidän todellisia tarpeitaan sekä hyvinvointiaan tukevia palveluita.

Kirjoittaja Nina Leppäkangas toimii henkilöstöjohtajana Rinnekodissa ja 1.1.2020 alkaen hyvinvointijohtajana Diakonissalaitoksella.

Aiheeseen liittyvät