3.12.2017

Iso työnantaja mahdollisti työpaikan vaihtamisen talon sisällä

Lähihoitaja Kaisa Kaasik toimii ohjaajana Lakiston autismitiimissä Joonatanissa. Aikaisemmin hän työskenteli asumisyksikössä Odilammella.

Se oli kolmivuorotyötä. Halusin vaihtaa päivätyöhön. Rinnekoti on iso työnantaja ja vaihtaminen oli mahdollista talon sisällä. Koin autismitiimiin siirtymisen mieluisana uutena haasteena ja myös ammatillisen kehittymisen paikkana. Aluksi toki mietin, että miten pärjään uuden asiakasryhmän kanssa ja miten he hyväksyvät minut. Mutta alkujännityksen jälkeen kaikki on mennyt hyvin.

Aloitin Odilammen asumisyksikössä opiskelijaharjoittelussa ja valmistumisen jälkeen pääsin vakituiseksi ohjaajaksi. Siellä sain täydellisen perehdytyksen kehitysvamma-alalle. Kun siirryin Joonataniin, perehdyttäminen tapahtui enemmän työn ohessa, olihan ala ja talon toimintatavat jo tuttua. Luen myös vapaa-ajallaan alan kirjallisuutta ja haaveilen sosionomin opinnoista.

Työ autismitiimissä sisältää pääasiassa asiakasohjaukseen liittyviä töitä. Päivien sisältö vaihtelee, vaikkakin toimimme tietyn struktuurin mukaisesti. Olemme palvelunkäyttäjien kanssa paljon ulkona, joka on minulle mieluisaa.

Koen, että ydinosaamistani on erilaisten ihmisten kanssa toimiminen ja kyky asettua toisen ihmisen asemaan. Yritän aina miettiä, minkä takia joku ihminen käyttäytyy juuri niin kuin tekee ja miten minä voisin auttaa häntä.

Tämä työ merkitsee minulle tosi paljon, ja nautin kun näen työni tulokset. Palvelukäyttäjiemme kanssa työ vaatii pitkäjänteisyyttä. Pienten asioiden opetteluun voi mennä pitkä aika, mutta se on hieno fiilis, kun onnistumme.

Aiheeseen liittyvät