15.4.2020

”Joskus tulee kyynel silmään ja tunteet kuumentuvat” – Saavatko tunteet näkyä vammaisalan johtamistyössä?

Tämä artikkeli on toteutettu Duunitorin haastattelujen pohjalta yhteistyössä Rinnekodin kanssa ja julkaistu alunperin täällä.

Millaista on tehdä johtamistyötä vammaisalalla, jossa työn inhimillisyys korostuu voimakkaasti? Palveluyksikön johtaja Milla Vistiaho kertoo, miten oma persoona ja tunteet näkyvät työssä, ja millaista tukea hän saa työhönsä työnantajalta.

Kaksi naista keskustelevat keskenään

Milla keskusteli johtamistyöstä Rinnekodin toimialajohtaja Hanna Ekmanin (oik.) kanssa.

“Saan olla työssä paras oma itseni”

Milla Vistiaho työskentelee tällä hetkellä palveluyksikön johtajana Rinnekodin Sylvesterin ja Paljerinteen yksiköissä, joista vuonna 2015 avatussa Sylvesterissä hän on saanut olla mukana rakentamassa uudenlaista toimintaa alusta alkaen. Hän on erityisen kiitollinen työnantajaltaan saamasta tuesta omassa työssään kasvamiseen ja kehittymiseen.

”Olen saanut täällä kokea todella isoa luottamusta ja arvostusta työtäni kohtaan. Olen päässyt käyttämään koko persoonaani hyödyksi ja saanut olla työssä itse asiassa paras oma itseni”, Milla aloittaa.

Kehitysvammaisalalla ollaan merkittävien asioiden äärellä ja työ vaikuttaakin suoraan ihmisten elämään. Tämän vuoksi siinä on oltava sydämellä mukana. Yksikön johtajana Milla tekee työtään omalla persoonallaan ja on paljon tekemisissä myös omien tunteidensa kanssa.

”Olen ihminen, jolla tulee kyynel silmään aina siinä hetkessä, kun koen, että joku meidän asiakkaan asia on edistynyt valtavasti. Joskus tunteet voivat myös kuumentua, kun kokee, että pitää mennä heidän elämänsä puolesta läpi harmaan kiven. Mutta se on ihan sallittua, ja sille annetaan kyllä tilaa.”

Työtä hyvän elämän eteen

”Tässä työssä vastataan ihmisestä ja hyvän elämän toteuttamisesta, kuljetaan rinnalla ja ollaan lähellä ihmisiä. Ihmisyys korostuu voimakkaasti”, Milla sanoittaa.

Hänelle itselleen suurin motivaatio työhön liittyy vaikuttamiseen:

”Olen lähtenyt tähän työhön siksi, että haluan vaikuttaa kehitysvammaisten elämään ja kokemukseen elämästä. Kehitysvammaiset ovat vielä tänäkin päivänä jollakin tavalla meidän terveiden ihmisten armoilla. Se vaatii sitä, että teemme työtä heidän hyvän elämänsä eteen.”

Palveluyksikön johtajana Milla kokee päässeensä parhaalle mahdolliselle paikalle tämän toteuttamiseksi. Myös tuki on haasteita tarjoavassa johtamistyössä tarpeen.

”Meillä on iso ja välittävä organisaatio ja paljon työhyvinvointiin tukevia rakenteita, joita myös kehitetään koko ajan. Täällä pohditaan aidosti, millä tavoin meidän työssä jaksamista ja hyvinvointia voitaisiin tukea. Minulla on toki myös oma esimies, joka on lähellä ja kiinnostunut siitä, miten voin ja miten työtäni teen”, Milla avaa.

Yksikön johtajien palkka määritetään henkilökohtaisesti

Vaikka yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja työn merkityksellisyys ovat etenkin tällä alalla monelle työn kipinä, kiinnostaa työstä keskusteltaessa myös palkka. Millaista palkkaa yksikön johtajat saavat Rinnekodilla?

”Meillä on vuoden vaihteessa 2019 lanseerattu palkkavaaka-järjestelmä, mikä mahdollistaa sen, että palkka määräytyy henkilön osaamisen, aikaansaavuuden ja työtehtävien vaativuuden mukaisesti. Se on jokaiselle henkilökohtainen ja mahdollistaa paremman perspektiivin henkilöille, jotka ovat sitoutuneita työhönsä ja pystyvät osoittamaan osaamistaan”, Milla kertoo.

”Mielestäni se on tosi iso muutos ja uudistus, sillä sen myötä ei olla enää kiinni vanhassa g-taulukossa, vaan voidaan yksilöllisesti pohtia palkka-asioita ja sitä kautta vaikuttaa ihmisen sitoutuneisuuteen ja työssä viihtymiseen”, hän lisää.

Miksi Milla suosittelisi johtamistyötä Rinnekodilla?

”Mielestäni tämä on ihan parasta mitä voi olla. Meillä on iso ja uudistuksellinen työnantaja, joka tarjoaa kehitysvammaisten ihmisten elämään vaikuttamiseen ja sen tukemiseen hyvät mahdollisuudet. Meillä on paljon hyviä kollegoita, joiden kanssa voidaan jakaa asioita, eikä olla tässä työssä koskaan yksin.”

Videoupote.

Aiheeseen liittyvät