4.5.2021

Kaveritaitoja ja tunteiden sanoittamista uudella tavalla 

Pienryhmäkoti Viikarissa Espoossa ja Kasvunkoti Martissa Helsingissä on tänä keväänä päästy konkreettisesti kokeilemaan uusia menetelmiä, joilla voidaan auttaa kehitysvammaisia ja autismin kirjon lapsia ja nuoria ilmaisemaan itselleen tärkeitä asioita. Yksiköissä sovellettiin Pesäpuu ry:n kehittämää Salapoliisi -menetelmää sekä hyödynnettiin tunnetyöskentelyä tukevia välineitä ja pilotoitiin vertaisarvioinnin kysymyksiä. Pesäpuu tarjosi ohjaajille koulutuksen ja tuen menetelmien käyttöön. Rinnekodin ohjaajat ja Pesäpuun henkilöstä tapasivat säännöllisesti ja nuorten sekä ohjaajien palautteen avulla, muokkasivat menetelmiä matkan varrella.

 

”Nuorten kanssa päästiin kokeilemaan uusia tapoja ilmaista itseään. Leikki ja ilo oli vahvasti läsnä, kun Salapoliisi Mäyrä -käsinukke johdatteli työskentelyä. Isompien kanssa pohdittiin tunnekorttien avulla ihan arjen asioita, mutta myös, mitä ne isot tunteet ovat ja mistä ne kertovat. Ohjaajien jakamaton huomio ja yhteinen teehetki kruunasi tunnetyöskentelyn”, kertovat yksikönjohtajat Paula Laakso-Porras ja Mari Lipponen vakuuttavat. He myös vakuuttavat, että menetelmät jäävät käyttöön pidemmäksikin aikaa.

 

Kortteja. jossa lukee erilaisia tunnetiloja, mm. rakkaus, ärsyyntynyt, ilo.

Tunnekorttien avulla pohdittiin tunteita.

 

Tunteiden tunnistaminen ja sanoittaminen ei ole helppoa 


Pienryhmäkoti Viikarissa Mäyrän kanssa harjoiteltiin kaveritaitoja ja erityisesti tunteiden sanoittamista. Kaikille nuorille omien tunteiden tunnistaminen tai toisen tunteisiin samaistuminen ei ole helppoa ja siihen tällainen menetelmä voi olla oiva apukeino. “Samalla, kun pohdimme miten voimme auttaa Mäyrää, tuli sanoitettua omia tuntemuksia ja harjoiteltua toisten huomioimista. Menetelmä vaatii ohjaajilta heittäytymistä ja luovaa ajattelua. Jokainen lapsi eteni Mäyrän kanssa yksilöllisesti, vaikka myös yhteisiäkin hetkiä vietettiin. Yhteisistä hetkistä erityisesti jäi mieleen nuorten ideoimat Naurujuhlat, joissa viihtyivät nuoret ja ohjaajatkin”, Mari Lipponen kertoo.
 

 

Samalla, kun pohdimme miten voimme auttaa Mäyrää, tuli sanoitettua omia tuntemuksia ja harjoiteltua toisten huomioimista.

 

Uusi tapa käsitellä tuttuja aiheita innostaa myös henkilökuntaa 

 
Kasvunkoti Martissa hyödynnettiin nuorten kanssa erilaisia tunnetyöskentelyä tukevia välineitä ja nuori sai itse päättää mitä teemoja tai tunteita hän haluaa käsitellä. ”Menetelmä toimi hyvin meidän nuorten kanssa, tosin sitä jouduttiin hieman soveltamaan ja otimme käyttöön rinnalle myös kuvia ja apukysymyksiä. ”, kertoo Paula Laakso-Porras. 


Menetelmän avulla nuoret mm. osasivat sanoittaa omia ajatuksiaan ja tunteitaan apukysymysten avulla todella kattavasti, ilman ohjaajan sanallista tukea. Kattava valmis materiaali helpottaa myös ohjaajien työskentelyä ja vie tunnetyötä astetta syvemmälle. ”Tähän kokeiluun oli hienoa osallistua ja saada samalla uudenlainen tapa jutella tutuista asioista lasten kanssa. Uskon, että menetelmä jää osaksi arkea jatkossakin”, vakuuttaa Laakso-Porras.

 

Rinnekodin ja Pesäpuun yhteistyö jatkuu ensi syksynä. Silloin kehitetään yhdessä vertaisarvioinnin mallia erityisryhmille.

 

Lue lisää Pesäpuun Salapoliisiuutisista  

Mäyrä kertoi tulleensa Viikariin, koska on kuullut, että siellä hymyillään ja nauretaan paljon. Mäyrä kertoi nuorille, että hänellä hymy ja nauru hukassa. Hän kysyi, voisivatko nuoret auttaa häntä löytämään ne.  Mäyrä oli Viikarissa kylässä ja haki jokaista nuorta viikon aikana auttamaan häntä salapoliisitehtävissä löytääkseen kadotetun naurunsa. Nuoret valmistivat myös Mäyrän salapoliisipassit itselleen. 

(ote Viikarin oppimispäiväkirjasta) 

Aiheeseen liittyvät