17.8.2021

Kesätyö antoi arvokasta kokemusta opintojen tueksi

Viittomakielen tulkiksi opiskeleva Tiia Saralehto on saanut arvokasta kokemusta kesätöissä vietetyn jakson aikana Pienryhmäkoti Viikarissa. Kehitysvamma-ala ja Rinnekoti olivat tulleet tutuiksi jo muutama vuosi sitten Saralehdon valmistuttua lähihoitajaksi, mutta uusien opintojen myötä ala on näyttäytynyt entistä monipuolisempana ja kiinnostavampana.

Naisohjaaja pelaa uno-korttipeliä nuoren kanssa pöydän äärellä.

Kesätyöntekijänä Pienryhmäkoti Viikarissa työskentelevä Tiia Saralehto kertoo nuorten tulleen rohkeasti tutustumaan uusiin kesätyöntekijöihin.

Ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen Tiia Saralehto halusi löytää kesätyöpaikan, jossa pääsisi hyödyntämään jo opittuja taitoja, mutta ei kuitenkaan olisi vielä täysin omaa alaa vastaava paikka esimerkiksi kuurojen kehitysvammaisten parissa. Aiemminkin kehitysvammaisten lasten kanssa työskennellyt Saralehto on tyytyväinen, että toiveita vastaava paikka löytyi Pienryhmäkoti Viikarista. Pienryhmäkoti Viikari on koti seitsemälle kehitysvammaiselle ja autismikirjon lapselle ja nuorelle Espoon Matinkylässä.

– Jo hakemuksessa sain avata, mitä tulevalta kesätyöpaikalta toivon. Toiveeni ovat myös kesän aikana täysin toteutuneet. Pienryhmäkoti Viikarissa on monta lasta, jotka käyttävät viittomia joko puheen mukana tai yksittäisiä tukiviittomia eleiden ja ilmeiden lisänä, Saralehto kertoo.

Saralehto tuntee kasvaneensa kesätyökokemuksen myötä ammatillisesti. Käsissä on jotain kallisarvoista, kun opinnot jälleen syksyllä jatkuvat.

– Erityisesti kokemuksesta on jäänyt mieleen se, kun olen päässyt harjoittelemaan eri käsialojen tulkitsemista. Kehitysvammaisilla ihmisillä jokaisella on erilaiset motoriset taidot ja erilainen hahmotuskyky. Sen vuoksi asioitakin voidaan viittoa eri tavoin ja kaikilla on oma tyylinsä. Minusta tuntuu, että käsialojen tulkitseminen on auttanut ymmärtämään, että on eri asiakasryhmiä ja eri käsialoja, joita tulee varmasti aina vastaan, Saralehto kuvailee.

Kommunikaatio on yksi seikka, miksi Saralehto aikoinaan kiinnostui kehitysvamma-alasta ja halusi sittemmin syventää osaamistaan.

– On tärkeää tukea ja löytää kaikille toimivin kommunikaation tapa. Monelle se ei ole puhe, mutta onneksi vaihtoehtoisia kommunikoinnin tapojakin on. Itseäni kovasti kiinnostaisi jatkaa opintojani vielä yhdellä vuodella lisää, jolloin saisin myös puhevammaisten tulkin pätevyyden, Saralehto pohtii.

Kesätyöntekijäkin saa olla oma itsensä

Saralehto muistelee kesätöiden alkua lämmöllä. Jo ennen ensimmäistä työpäivää kaikki kesätyöntekijät oli kutsuttu Pienryhmäkoti Viikariin tutustumaan toisiinsa ja yksikköön. Vastassa oli myös kesäkamu, joka toimi kesätyöntekijöiden perehdyttäjänä ja tukena läpi kesän.

– Heti alusta pääsimme verkostoitumaan muiden kesätyöntekijöiden kanssa ja vaihtamaan ajatuksia ja kokemuksia. Kesäkamut auttoivat aina tarvittaessa eikä koskaan tuntunut siltä, että jäisi jonkin asian kanssa yksin, Saralehto muistelee.

Pienryhmäkoti Viikarin työntekijät saavat Saralehdolta kiitosta vastaanottavaisuudesta ja opeista. Kesätyöntekijänä Saralehto on päässyt olemaan mukana myös haastavissa tilanteissa ja näin oppinut keinoja ja taitoja, miten toimia eri tilanteissa jatkossakin.

Diakonissalaitos haluaa olla sote-alan rohkein työpaikka ihmisille, jotka ottavat ammattitaidon ohella sydämensä mukaan töihin. Se näyttäytyy totena Saralehdon mukaan myös Pienryhmäkoti Viikarissa, jossa tiimi on motivoitunutta ja tekee työtä omalla persoonallaan ja ammattitaidolla. Sitä Saralehto itsekin arvostaa työssään ja etenkin kehitysvamma-alassa.

– Kesässä ihan parasta oli, kun lasten kanssa leikimme hellesäällä vesisotaleikkejä. Ihanaa, kun pääsi itsekin heittäytymään mukaan leikkiin ja sai olla täysin oma itsensä, Saralehto naurahtaa.

Aiheeseen liittyvät