23.8.2021

Luottamus ja aito kohtaaminen ovat perhetyössä avain onnistumiseen

Pikkurinteellä tehdään tiivistä yhteistyötä tilapäishoidossa ja pitkäkestoisessa kuntouttavassa hoidossa olevien lasten vanhempien kanssa. Hetki-mallin kautta perhetyöhön lähdettiin hakemaan uusia toimintatapoja ja kehittämään työyhteisöä. Työyhteisö saikin uusia eväitä muun muassa siihen, miten vahvistaa perheen voimavaroja sairaan lapsen hoidossa.

Rinnekodilla viime vuonna päättyneessä Hetki-kehittämishankkeessa kehitettiin toimintamalli, jonka tavoitteena on vähentää ja ennaltaehkäistä kehitysvammaisen lapsen haastavaa käyttäytymistä ja voimauttaa vanhempia. Hetki-mallista löytyy ulottuvuus kuitenkin myös perhetyöhön, johon Pikkurinteelläkin keskityttiin.

Palveluyksikön johtaja Satu Suihkonen pitää tärkeänä sitä, että Pikkurinteen jokaisella työntekijällä oli mahdollisuus osallistua Hetki-mallia koskeviin koulutuksiin. Työyhteisön keskusteluissa kokemusten ja esimerkkien käsittely syvensi yhteistä käsitystä siitä, miten Pikkurinteellä tehdään hoitotyöpainotteisessa arjessa paljon yhteistyötä vanhempien kanssa.

– Yhteydenpito vanhempiin on päivittäistä. Keskusteluissamme korostui paljon vanhempien asiantuntijuus. Pohdimme perheiden kanssa tehtävää yhteistyötä ja sitä, miten vanhemmat ovat asiantuntijoita oman perheensä asioissa. Saamme heiltä paljon kallisarvoista ja tärkeää tietoa esimerkiksi lapsen hoitoon ja sairauksiin liittyen, mutta myös arjen perusasioihin, Suihkonen kertoo.

Vanhemmilta saatua tietoa esimerkiksi arkirutiineista ja mieltymyksistä hyödynnetään, kun lapsi tulee hoitoon Pikkurinteelle.

– Lapsen turvallisuuden tunne kasvaa, kun sekä kotona että hoitopaikassa toimitaan samalla tavoin. Ja se onnistuu vain meidän ja vanhempien toimivalla ja saumattomalla yhteistyöllä, Suihkonen jatkaa.

Onnistunut ensikohtaaminen luo pohjan toimivalle yhteistyölle

Perheet tulevat Pikkurinteen asiakkaiksi erilaisista tilanteista, perheen tilanteen mukaan. Jotkut perheet tulevat asiakkaiksi suoraan synnytyssairaalasta. Osa perheistä on hoitanut sairasta lastaan kotona jo jonkin aikaan, kunnes ovat valmiita tuomaan lapsen esimerkiksi lyhytaikaiseen hoitoon.

Hetki-mallin kautta Pikkurinteen työyhteisö sai uusia ajatuksia etenkin perheen voimavarojen vahvistamiseen. Satu Suihkonen kertoo, että Pikkurinteen työntekijöille on tärkeää luottamus ja tasa-arvoinen, aito kahdensuuntainen vuorovaikutus perheiden kanssa. Asiantuntijuudellaan hoitajat pystyvät tukemaan perhettä hoitoon ja sairauteen liittyvissä asioissa, vaikeissakin tilanteissa.

– Ymmärsimme myös entistä paremmin ensikohtaamisten merkityksen vuorovaikutuksen ja yhteistyön kannalta. Hetki-mallin kautta harjoittelimme erilaisia tilanteita ja mietimme keinoja tehdä ensikohtaamisista entistä toimivimpia. Tärkeintä on panostaa siihen ajallisesti ja varmistaa rauhallinen ja hyvä hetki. Meidän tulee myös tiedostaa perheen aiemmat kokemukset ja miten ne mahdollisesti vaikuttavat ensikohtaamiseen, Suihkonen kertoo.

Ensikohtaamisen jälkeen toinen tärkeä kohtaaminen ajoittuu siihen, kun lapsi jää ensimmäistä kertaa hoitoon. Se on vanhemmille usein vaikein hetki.

– Varmistamme, että niissä tilanteissa vanhemmilla ei ole kiire lähteä kotiin. Jossain vaiheessa se hetki kuitenkin tulee, mutta sitä ennen sovimme, miten vanhemmat haluavat kuulla lapsensa kuulumisia Pikkurinteeltä, Suihkonen toteaa.

Hetki-mallin oppeja jatkossakin

Hetki-mallia on hyödynnetty joissakin yksiköissä Rinnekodissa. Suihkonen uskookin, että eri kohderyhmien kanssa työskentelevät ammattilaiset saavat siitä kukin ammennettua oleellisia asioita työhönsä.

– Hetki-mallissahan on mietitty myös muun muassa tunnetilojen ongelmia ja haastavaa käyttäytymistä, työntekijöiden omien tunnetaitojen havainnointia ja sitä, miten tukea lasta hänen tunnereaktioissaan. Meillä Pikkurinteellä lapsilla harvoin on vahvoja tunnereaktioita eikä haastavaakaan käyttäytymistä esiinny, joten siksi keskityimme nyt tähän perhetyöhön meidän ammattilaisten kesken. Uskon, että kertaamme jatkossakin näistä asioita tiimissä, koska haluamme edelleen kehittyä työssämme, Suihkonen summaa.

Verkkosivuiltamme on mahdollista ladata Hetki-opas ja erilaisia materiaaleja. Opas on tarkoitettu kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka työskentelevät perheiden kanssa ja toimivat vanhempien vertaisryhmien vetäjinä.

Aiheeseen liittyvät