AJANKOHTAISTA BLOGIT OTA YHTEYTTÄ ANNA PALAUTETTA

Hyvän työn ohjelma

Hyvän työn ohjelma on hyväksytty Rinnekodissa noudatettavaksi ja sitä voivat käyttää mallina myös muut työnantajat, jotka haluavat kehittyä yhteiskunnallisena yrityksenä. Ohjelmapohja on laadittu Taidoista työpoluiksi -projektissa, jonka toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.

Hyvän työn ohjelman periaatteet:

1. Koko Rinnekoti oppimisympäristönä

 • Tarjoamme eri alojen opiskelijoille, työkokeilijoille ja työhön kuntoutujille mahdollisuuksia hankkia työkokemusta.
 • Rinnekotilaisilla on hyvät valmiudet ohjata ja perehdyttää osatyökykyisiäkin harjoittelijoita.
 • Arvioimme työtehtävien vaativuutta etukäteen ja sovitamme työtehtäviä yksilöllisesti henkilön taitojen ja tavoitteiden mukaan.
 • Kartoitamme aktiivisesti millaisia työmahdollisuuksia eri toimipisteiltä löytyy.

2. Myönteisyys osatyökykyisten työllistämiseen

 • Avustaviin tehtäviin palkkaamme ensisijaisesti vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä.
 • Sovimme osatyökykyisen työntekijän kanssa työnkuvan ja työpaikan säännöt selkeästi.
 • Tarvittaessa teemme mukautuksia esimerkiksi työympäristöön, jotta työnteko mahdollistuu.
 • Huomioimme, että joissain tehtävissä vammaisuuden kokemuksesta ja sen tuomasta asiantuntemuksesta on hyötyä.
 • Pidämme huolta kaikkien työntekijöiden työssä jaksamisesta.

3. Hyvän työn hankinnat

 • Ensisijaisesti valitsemme tavaran- ja palveluntuottajia, jotka kouluttavat ja työllistävät osatyökykyisiä ja vammaisia henkilöitä.
 • Hankinta Rinnekodista edistää osatyökykyisten työllistymistä.

4. Työllistymistä edistävän toiminnan periaatteet

 • Rakennamme työpolkuja eteenpäin aktiivisesti aina, kun henkilöllä on halua ja taitoja edetä.
 • Työllistyjän omat toiveet ovat työllistymistä edistävän toiminnan lähtökohtana.
 • Järjestämme työmahdollisuuksia sekä Rinnekodissa että ulkoisilla työmarkkinoilla.

 

Rinnekoti haastaa etenkin yhteiskunnalliset yritykset mutta myös muut yritykset ottamaan osatyökykyisten työllisyyden edistämisen osaksi yhteiskuntavastuullista toimintaansa. Työkirjassa ”Hyvää työtä! Osatyökykyisten työllistäminen osaksi yhteiskunnallisen yrityksen strategiaa” esitetään, kuinka organisaation yhteiskuntavastuulliset periaatteet voidaan muuttaa Hyvän työn ohjelman avulla konkreettisiksi toimenpiteiksi. Työkirjassa jaetaan myös Rinnekodin kokemukset ohjelman pilotoinnista.