Meistä

Rinnekoti-Säätiö

Rinnekoti on Suomen suurin yksityinen kehitysvamma-alan palveluja tarjoava yhteiskunnallinen yritys sekä viidenneksi suurin hoiva-alan toimija.

Toimintamme käynnistyi osana Diakonissalaitoksen toimintaa vuonna 1927.

Palvelumme on suunnattu kaikenikäisille vammaisuudesta, pitkäaikaisesta sairaudesta tai muusta syystä erityistä tukea tarvitseville henkilöille sekä heidän perheille ja omaisille. Asiakkaina ovat myös palveluja ostavat tahot, kuten kunnat.

Tutustu Rinnekodin historiaan, arvoihin, hallintoon ja yleishyödylliseen toimintaan.

 

Olemme yhteiskunnallinen yritys

Rinnekoti on toimintaansa aktiivisesti kehittävä ja yhteiskunnallisesti vaikuttava yleishyödyllinen säätiö. Strategiset tavoitteemme kiteytyvät vaikuttavuuden, vastuullisuuden ja kannattavuuden ympärille. Tutustu tekemämme työhön vuoden 2018 vastuullisuusraportista.

Rinnekoti rekisteröityi yhteiskunnalliseksi yritykseksi vuonna 2014, ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Rinnekodille oikeuden käyttää Yhteiskunnallisen yrityksen merkkiä. Rinnekodin toimin-taa esitellään myös yhteiskunnallisten yritysten etujärjestön, Arvo-liiton nettisivuilla.