Meistä

Rinnekoti

Diakonissalaitos on yhteiskunnallinen yritys, joka tuottaa monipuolisia sosiaali- ja terveyspalveluja erityisryhmien tarpeisiin valtakunnallisesti. Diakonissalaitokseen kuuluva Rinnekoti ja säätiön omistamat Diakonissalaitoksen Hoiva Oy ja Caritas Palvelut Oy yhdistyvät yhden liiketoimintajohdon alle 1.4.2022 alkaen.

Rinnekodin juuret ovat Diakonissalaitoksella, jossa sen toiminta alkoi vuonna 1928. Rinnekodin palvelut on suunnattu kaikenikäisille vammaisuudesta, pitkäaikaisesta sairaudesta tai muusta syystä erityistä tukea tarvitseville henkilöille sekä heidän perheilleen ja omaisilleen. Asiakkaina ovat myös palveluja ostavat tahot, kuten kunnat. Rinnekoti on Suomen suurin yksityinen kehitysvamma-alan palveluja tarjoava toimija.

Tutustu Rinnekodin historiaan, arvoihin, hallintoon ja yleishyödylliseen toimintaan.

 

Olemme yhteiskunnallinen yritys

Diakonissalaitos on toimintaansa aktiivisesti kehittävä ja yhteiskunnallisesti vaikuttava yleishyödyllinen säätiö, mikä näkyy myös Rinnekodin toiminnassa.

Lue lisää Diakonissalaitoksen vastuullisuusraportista vuodelta 2020.

Yhteiskunnallinen yritys -merkin logo.