Arvot

Lähimmäisyys

  • Kohtaamme palvelun käyttäjän ja hänen läheisensä yksilönä. Arvostamme erilaisia mielipiteitä ja huomioimme ne arjessa ja palveluja suunniteltaessa.
  • Palvelumme tukevat osallistumista lähiyhteisöön/yhteiskuntaan.
  • Arvostamme erilaisia vahvuuksia ja osaamista ja tuemme työyhteisöjen kehittymistä. Tartumme rohkeasti haasteisiin.

Asiantuntijuus

  • Vaikuttavaa, yksilöllistä ja monialaista.
  • Luodaan tutkimuksen, kokemuksen ja vuorovaikutuksen avulla tutkijoiden, tekijöiden ja kokijoiden kanssa.
  • Tietoa sovelletaan ja jaetaan yhdessä.

Hyvä elämä

  • Yksilöllisyyttä ja yhteisöllisyyttä, omaa rauhaa ja ystäviä, työtä, mielekästä tekemistä ja vapaa-aikaa, kullekin sopivassa suhteessa.
  • Jokainen ihminen on erityinen ja tulee kuulluksi oman hyvän elämänsä määrittäjänä.
  • Jokainen kokee itsensä ja työnsä arvokkaaksi ja merkitykselliseksi.