Liiketoiminta-
johtaja

Rinnekodin liiketoimintajohtajana toimii Leila Rutanen. Liiketoimintajohtaja huolehtii Rinnekodin tarkoituksen toteutumisesta ja hoitaa muuta päivittäistä hallintoa. Liiketoimintajohtaja toimii Rinnekodin johtoryhmän puheenjohtajana ja on Diakonissalaitoksen konsernijohtoryhmän jäsen.

Leila Rutanen ulkona kesällä

Rinnekodin johtoryhmä
Leila Rutanen
liiketoimintajohtaja, johtoryhmän puheenjohtaja
Jaana Laaksonen
asiakkuus- ja myyntijohtaja
Pekko Sivén
group controller
Mari Rautiainen
henkilöstöjohtaja
Hanna Ekman
johtaja, asumisen tuen palvelut
Jarmo Lonkola
johtaja, lapsi- ja perhepalvelut
Anna Eskola
johtaja, työllistymisen ja osallisuuden palvelut
Sari Kuningas
juristi
Taina Rönnqvist
viestintäpäällikkö
(siht.) Tiina Knape
johdon assistentti

Rinnekoti on Helsingin Diakonissalaitoksen liiketoiminta-alue