Hallinto ja johto

Rinnekoti-Säätiö sr

Rinnekoti-Säätiön hallinto perustuu uudistetun säätiölain (487/2015) säädöksiin. Säätiön päätösvaltainen toimielin on hallitus. Hallitus huolehtii säätiön hallinnosta ja siitä, että säätiön toiminta järjestetään asianmukaisesti tarkoituksen toteuttamiseksi. Hallitus vastaa siitä, että säätiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Lisäksi säätiössä toimii valtuuskunta, johon kuuluu 15 jäsentä. Valtuuskunnan jäsenistä Diakonissalaitoksen säätiö valitsee yhdeksän ja Rinnekoti-Säätiön valtuuskunta kuusi jäsentä. Varajäseniä valitaan kuusi, joista kolme valitsee Diakonissalaitoksen säätiö ja kolme Rinnekoti-Säätiö. Valtuuskunnan tehtävänä on tukea säätiön tarkoituksen toteutumista, tarjota näkemyksiä ja suosituksia hallitukselle toiminnan ja talouden kehittämiseksi säätiön tarkoituksen toteuttamiseksi. Valtuuskunta kokoontuu vähintään kahdesti vuodessa.

Hallituksen jäsenet
Olli Holmström
johtaja, puheenjohtaja
Jukka Rautavalta
talousjohtaja, jäsen
Tapio Tähtinen
johtaja, jäsen
Kirsi Handolin
KTM, varapuheenjohtaja
Tuija Räty
tulosaluejohtaja, jäsen
Leena Kirmanen
sosiaalineuvos, jäsen
Mitti Storckovius
strategiajohtaja, jäsen
Valtuuskunnan jäsenet
Sari Elomaa-Siren
lakimies, varatuomari, varajäsen
Sari Enkkelä
asiakkuuspäällikkö, varajäsen
Hanna Heinonen
toiminnanjohtaja, jäsen
Jukka Huikuri
vastuulääkäri, jäsen
Piia Kauma
kansanedustaja, jäsen, varapuheenjohtaja
Marjo Lahtinen
talouspäällikkö, jäsen
Harri Lauslahti
hallitusammattilainen, jäsen, puheenjohtaja
Irmeli Leinos
erityisopettaja, jäsen
Tarja Mikkola
sairaalapappi, varajäsen
Laura Niemi
viestintäjohtaja, jäsen
Marjo Nietosvaara
palvelualuejohtaja, jäsen
Päivi Nurmi-Koikkalainen
kehittämispäällikkö, jäsen
Jaana Pajunen
asiakaspalvelujohtaja, jäsen
Marja Pentikäinen
toimialajohtaja, jäsen
Mari Rautiainen
henkilöstöjohtaja, jäsen
Kirsti Rinta-Panttila
varajäsen
Leena Saarinen
lehtori, varajäsen
Karin Strandberg
johtava diakonissa, jäsen
Sami Uotinen
johtava lakimies, jäsen
Harry Yltävä
sosiaalityöntekijä, jäsen

Liiketoimintajohtaja

Rinnekoti-Säätiön liiketoimintajohtajana toimii Leila Rutanen. Liiketoimintajohtaja huolehtii säätiön tarkoituksen toteutumisesta ja hoitaa muuta päivittäistä hallintoa lainsäädännön, säätiölain ja hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Liiketoimintajohtaja toimii konsernijohtoryhmän puheenjohtajana.

Leila Rutanen ulkona kesällä

Konsernijohtoryhmä
Leila Rutanen
Liiketoimintajohtaja, konsernijohtoryhmän puheenjohtaja
Jaana Laaksonen
asiakkuus- ja myyntijohtaja
Nina Leppäkangas
henkilöstöjohtaja
Taina Rönnqvist
viestintäpäällikkö
Pekko Sivén
Group Business Controller