Liiketoiminta-
johtaja

Diakonissalaitoksen liiketoimintajohtajana toimii Leila Rutanen, joka on myös liiketoiminnan johtoryhmän puheenjohtaja ja Diakonissalaitoksen konsernijohtoryhmän jäsen.

Rinnekoti on osa Helsingin Diakonissalaitosta