Laatu – tapamme toimia

Laatu on meille yhteinen tapa toimia. Laatu ei ole irrallinen osa käytännön työstä vaan kaiken tehtävän työn ja kehittämisen keskiössä on aina asiakas.

Laatujärjestelmä

Laatumme perustuu SHQS-laatuohjelmaan. SHQS-laatuohjelma on sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden käyttöön tarkoitettu johtamista ja prosessien jatkuvaa kehittämistä tukeva laatujohtamisen työkalu. Meillä on voimassaoleva laaduntunnustus, joka perustuu ulkopuolisen tahon suorittamaan auditointiin.

 

Laatu kulkee koko ajan mukana käytännön työssä omavalvontasuunnitelmien, itsearviointien, toimintasuunnitelmien ja ohjeiden muodossa.

Yksiköissä pohdittuja / esiin nousseita ajatuksia liittyen laadukkaaseen työhön:

  • Perustehtävän suorittaminen mahdollisimman hyvin.
  • Asiakkaan kohtaaminen yksilöllisesti kunnioittavasti ja arvostavasti.
  • Oikea asenne ja hyvä motivaatio.
  • Palautteen pyytäminen ja reflektointi.
  • Hyvä perehdytys.
  • Yhteistyö.

Toiminnan seuraaminen

Toiminnan seuraaminen yhdessä asetettujen tavoitteiden ja mittareiden avulla ovat osa työtämme. Tuloksia analysoidaan säännöllisesti yksiköissä ja johdossa. Niiden pohjalta tehdään johtopäätöksiä, joilla parannamme toimintaa. Jatkuva seuranta, suunnittelu ja kehittäminen takaavat sen, että voimme kaikki olla ylpeitä työstämme.

Mittaamme asiakaskokemusta ja saadut tulokset ovat yksi kehittämistyön tärkeä lähtökohta.

Piirroskuva, jossa nainen ja hänen ympärillään tekstiruutuja. Niissä sanat yksilöllisyys, yhteistyö, kohtaaminen, kunnioitus ja vaikutusmahdollisuudet.

 

SHQS laaduntunnustus logo, labquality.

Ajankohtaista