Kehittäminen

Rinnekoti kehittyy ja kehittää toimialaa

Rinnekoti on vahva kehitysvamma-alan toimija, joka kehittyy ja haluaa kehittää myös koko toimialaa. Rinnekodin toimintaa auditoidaan SHQS-laatujärjestelmän mukaisesti. SHQS-laatuohjelma on sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden käyttöön tarkoitettu johtamista ja prosessien jatkuvaa kehittämistä tukeva laatujohtamisen työkalu. Se luo pohjan Rinnekodissa tehtävälle hyvälle työlle ja sen jatkuvalle parantamiselle. SHQS-laaduntunnustus on saatu Rinnekotiin jo seitsemän kertaa ja se on aina kerrallaan voimassa kolme vuotta. Laaduntunnustus tarkoittaa, että teemme korkeatasoista ja laadukasta työtä, jonka ulkoiset auditoijat varmistavat vuosittain.

Laatu- ja kehittämistiimi ylläpitää ja kehittää Rinnekodin laatujärjestelmää, sekä sisäisesti auditoi toimipisteissämme laatukriteerien ja ohjeiden noudattamista. Mittaamme asiakaskokemusta eri sidosryhmiltämme ja sen tulokset ovat yksi Rinnekodin palveluliiketoiminnan kehittämistyön tärkein lähtökohta.

Rinnekodilla on yleishyödyllisiä hankkeita ja hankeyhteistöitä, joiden ohjaus on laatu- ja kehittämistiimillä. Rinnekodin vetovastuulla on tällä hetkellä meneillään kaksi hanketta HETKI- ja AKA -hankkeet, joihin voit tutustua alla olevista linkeistä. Lisäksi olemme osatoimijana Yhdessä Taitaen ESR-hankkeessa.

Tutkimusyhteistyö

Laatu- ja kehittämistiimin tehtävänä on tukea oppilaitosyhteistyötä ja koordinoida tutkimuslupia mm. opinnäytetöihin.

Lue lisää oppilaitosyhteistyöstä Lue lisää tutkimusluvista

Päättyneet hankkeet

Rinnekodilla on ollut useita yleishyödyllisiä hankkeita, jotka ovat jo päättyneet. Niissä tuotetut materiaalit ovat kaikkien hyödynnettävissä.

Lue lisää

Tue kehitysvammaisuuteen liittyvää tutkimusta ja lahjoita!

Lahjoitukset voitte ohjata yhdistyksen tilille FI 86 2001 2000 5475 30 (Nordea).

Poliisihallitus on 6.4.2018 myöntänyt Rinnekodin Kehitysvammatutkimuksen Kannatusyhdistys ry:lle luvan (RA/2018/368) rahan keräyksen toimeenpanemiseen. Keräys lupa on voimassa 1.2.2018-31.1.2020 välisenä aikana koko maan alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Kerättävät varat käytetään apurahojen jakamiseen tutkijoille vuosien 2018-2020 aikana Suomen Aivosäätiön Rinnekodin kehitysvammatutkimuksen rahaston toimesta.

Rinnekodin Kehitysvammatutkimuksen Kannatusyhdistys tukee taloudellisesti Suomen Aivosäätiöön perustetun Rinnekodin kehitysvammatutkimuksen rahaston toimintaa eli alaan liittyvää tutkimusta.