Kehittäminen

Rinnekoti kehittyy ja kehittää

Rinnekoti on vahva kehitysvamma-alan toimija, joka kehittyy ja haluaa kehittää myös koko toimialaa. Rinnekodin toimintaa auditoidaan SHQS-laatujärjestelmän mukaisesti. SHQS-laatuohjelma on sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden käyttöön tarkoitettu johtamista ja prosessien jatkuvaa kehittämistä tukeva laatujohtamisen työkalu. Se luo pohjan Rinnekodissa tehtävälle hyvälle työlle ja sen jatkuvalle parantamiselle. SHQS-laaduntunnustus on saatu Rinnekotiin jo seitsemän kertaa ja se on aina kerrallaan voimassa kolme vuotta. Laaduntunnustus tarkoittaa, että teemme korkeatasoista ja laadukasta työtä, jonka ulkoiset auditoijat varmistavat vuosittain.

Laatu- ja kehittämistiimi ylläpitää ja kehittää Rinnekodin laatujärjestelmää, sekä sisäisesti auditoi toimipisteissämme laatukriteerien ja ohjeiden noudattamista. Mittaamme asiakaskokemusta eri sidosryhmiltämme ja sen tulokset ovat yksi Rinnekodin palveluliiketoiminnan kehittämistyön tärkein lähtökohta.

Olemme osatoimijana Yhdessä Taitaen ESR-hankkeessa.

Tutkimusyhteistyö

Laatu- ja kehittämistiimin tehtävänä on tukea oppilaitosyhteistyötä ja koordinoida tutkimuslupia mm. opinnäytetöihin.

Lue lisää oppilaitosyhteistyöstä Lue lisää opinnäytetöistä ja tutkimusluvista

Päättyneet hankkeet

Rinnekodilla on ollut useita yleishyödyllisiä hankkeita, jotka ovat jo päättyneet. Niissä tuotetut materiaalit ovat kaikkien hyödynnettävissä.

Lue lisää

Tue kehitysvammaisuuteen liittyvää tutkimusta ja lahjoita!

Lahjoitukset voitte ohjata yhdistyksen tilille FI 86 2001 2000 5475 30 (Nordea).

Poliisihallitus on 18.8.2020 myöntänyt Rinnekodin Kehitysvammatutkimuksen Kannatusyhdistys ry:lle luvan (RA2020/745) rahan keräyksen toimeenpanemiseen. Keräyslupa on voimassa 15.9.2020 alkaen koko maan alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Kerättävät varat käytetään apurahojen jakamiseen tutkijoille Suomen Aivosäätiön Rinnekodin kehitysvammatutkimuksen rahaston toimesta.

Rinnekodin Kehitysvammatutkimuksen Kannatusyhdistys tukee taloudellisesti Suomen Aivosäätiöön perustetun Rinnekodin kehitysvammatutkimuksen rahaston toimintaa eli alaan liittyvää tutkimusta.