Hetki

Tukea haastavasti käyttäytyvien lasten vanhemmille

Hetki- hankkeessa kehitettiin voimavaralähtöinen ryhmämallin kehitysvammaisten lastensa haastavasta käyttäytymisestä kuormittuneille vanhemmille. Hetki -mallin avulla puretaan lapsen ja vanhemman välille muodostunutta negatiivisen vuorovaikutuksen kehää myönteistä vuorovaikutusta lisäämällä sekä tuetaan vanhempia voimaantumisessa.

Ryhmämallissa on dialoginen ja voimavarakeskeinen lähestymistapa. Ryhmässä käsitellään lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta ja vanhemman jaksamista kunkin kerran teeman mukaisesti. Tutkittuun tietoon perustuvia teemoja ovat muun muassa yhteyden rakentaminen lapseen, rajojen asettaminen ja vanhemman hyvinvointi. Ryhmän jälkeen vanhemmat ovat kokeneet lapsen käyttäytymisen helpottuneen ja saaneensa itsellensä voimia vanhemmuuteen.

Hanke oli käynnissä 2017-2019 ja sen rahoitti STEA.

Kooste Hetki-hankkeesta

Lataa Hetki-opas

” Olen huomannut muutosta lapsen käyttäytymisessä. Järjestelmälliset mallit ja ohjeet ovat tuottaneet toivottua käyttäytymisen muutosta.”

”Jaksan paremmin ongelmatilanteissa. En hermostu niin herkästi. Lapsikaan ei hermostu yhtä usein.”