RIMENTORI (2016-2017)

RIMENTORI oli Rinnekodin mentorointiohjelma jonka tavoitteena oli lisätä miesten työllistymistä sosiaali- ja terveysalalle. RIMENTORI-projektin tavoitteena oli tarjota sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille työttömänä oleville miehille mahdollisuutta tutustua erityisesti kehitysvammatyöhön sekä vähentää työttömyyttä mentorointiohjelman avulla. Kehitysvamma-alan työntekijät, hoiva-alan ammattilaiset toimivat projektissa mentoreina ja he saivat koulutuksen tehtäväänsä. Vaikka pääkohderyhmänä olivat miehet, myös naisia otettiin ohjelmaan.

Osallistujille tarjottiin kolmen viikon tehokas valmennusjakso, jonka jälkeen he pääsivät tutustumaan käytännön työtehtäviin mentorin ohjauksessa viiden viikon ajaksi. Projektia rahoitti 2016- 2017 Euroopan sosiaalirahasto.

Katso videoupote.

Toimiva mentorimalli kehitysvamma-alalle

RIMENTORI saavutti tavoitteensa ja kehitti toimivan mentorointimallin sosiaali- ja terveysalalle ja nimenomaan kehitysvamma-alalle.
Mallia voidaan hyödyntää muihinkin sosiaali- ja terveysalan työkokeiluihin.

Lue loppujulkaisu