Selkeästi seksistä (2016-2017)

Seksuaalisuus on tärkeä osa myös kehitysvammaisen ihmisen elämää varhaislapsuudesta vanhuuteen. Kehitysvammaisilla henkilöillä on monenlaisia seksuaalisuuteen liittyviä erityishaasteita ja seksuaalisuuteen sekä seksuaaliterveyteen liittyvä tietämys on usein puutteellista.

Selkeästi seksistä -projektissa tehtiin selkokielistä seksuaalikasvatusmateriaalia ammattilaisille sekä puheeksiottamisen tueksi läheisille, jotta seksuaaliterveyskasvatus voidaan kohdentaa jokaisen yksilöllisiä tarpeita vastaavaksi. Projekti on päättynyt helmikuussa 2017 ja sen rahoitti Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Työkaluja selkeään seksuaalikasvatukseen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille

Työkaluja selkeään seksuaalikasvatukseen on ammattilaisille tarkoitettu sähköinen materiaali seksuaaliterveystietämyksen ja tuen arviointiin. Sen on valmistanut psykologi Niina Luhtala ja seksuaalineuvoja Ulla Kärnä, kuvat Virpi Liinoja.

Voit ladata tästä ammattilaismateriaalit käyttöösi:

Johdanto aiheeseen ja käyttöohjeet
Osio 1: Keho ja kehitys
Osio 2: Turvataidot
Osio 3: Terveys ja puhtaus
Osio 4: Ihmissuhteet
Osio 5: Seksi

Puheeksiottomateriaali lähihenkilöille

Puheeksiottomateriaali on suunniteltu keskustelun tueksi arkeen. Lähihenkilöt (esimerkiksi vanhemmat, avustajat, ohjaajat jne.) voivat tämän materiaalin avulla kerrata ja keskustella kehitysvammaisen henkilön kanssa hänelle ajankohtaisista ja tärkeistä seksuaaliterveyteen liittyviä asioista.

Materiaali (pdf-tiedostoina) on vapaasti ladattavissa alla olevista linkeistä. Puheeksiottokorttien aihealueita ovat:

Keho ja kehitys
Turvataidot
Terveys ja puhtaus
Ihmissuhteet
Seksi

>> Ohje puheeksiottomateriaalin käyttöön