Taidoista työpoluiksi (2013-2017)

Taidoista työpoluiksi -projektin tavoitteena oli edistää kehitysvammaisten henkilöiden omien toiveiden toteutumista työpoluilla kohti palkkatyötä. Projektin aikana tarkasteltiin kehitysvammaisten henkilöiden työllistymistä edistäviä ja estäviä tekijöitä ja luotiin toimintamalleja tietoja hyödyntäen. Projektissa myös koottiin työkyvyn arviointimenetelmiä ja vertailtiin niiden toimivuutta kehitysvammaisten työnhakijoiden kanssa.

Projekti toteutettiin yhteistyössä Espoon kaupungin ja Kehitysvammaisten tukiliiton Uudenmaan tukipiirin kanssa. Toimintaa rahoitti Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.