Tutkimuksen tai opinnäytteen tekeminen Rinnekoti-Säätiössä

Näin haet tutkimuslupaa

Kaikkiin tutkimuksiin ja opinnäytetöihin, jotka toteutetaan osittain tai kokonaan Rinnekoti-Säätiössä tarvitaan tutkimuslupa. Tutkimuslupa haetaan Rinnekodin omalla lomakkeella. Hakemuksen arviointikriteereinä ovat tutkimussuunnitelman laatu, tieteelliset ja eettiset käytännöt, innovatiivisuus, uutuusarvo, vaikutus kehitysvammaisten elämään tai yhteiskuntaan. Tutkimuksen/opinnäytteen tekijä sitoutuu toimittamaan valmiin raportin Rinnekotiin. AMK ja YAMK opinnäytetyöt tulee hyväksyttää Rinnekodissa ennen julkaisua.  Mikäli opinnäytetyö tarvitsee Rinnekodilta ohjaajan arvioidaan tapauskohtaisesti mahdollisuus tarjota ohjaaja.

Hakemuslomakkeet
  1. AMK/YAMK tutkimusluvat
  2. Muut tutkimusluvat

Valitse oikea lomake ja toimita se liitteineen ja allekirjoitettuna:

Rinnekoti-Säätiö, Tutkimusluvat
Rinnekodintie 10, 02980 Espoo

tai skannattuna tutkimusluvat@rinnekoti.fi

Tiedustelut tutkimusluvat@rinnekoti.fi