Yhdessä taitaen pitkin työllistymisen polkua!

Yhdessä taitaen on ESR-rahoitteinen hanke, jossa tavoitteena on lisätä elinikäisiä oppimisen taitoja yli 15-vuotiaille. Diakonissalaitoksen Vamos on hankkeen päätoteuttajana ja muina osatoteuttajina ovat Rinnekoti, Turun Kristillinen opisto, sekä Ammattiopisto Live.

Rinnekodin kohderyhmänä hankkeessa ovat vammaiset, kehitysvammaiset ja autisminkirjon henkilöt ja hanketta toteutetaan Kornetin työhönvalmennuksessa.

Lue lisää