Työelämätaitoja ja väyliä työelämään

Rinnekodin kohderyhmänä Yhdessä taitaen -hankkeessa ovat vammaiset, kehitysvammaiset ja autisminkirjon henkilöt. Heidän osallisuutensa yhteiskunnassa ei toteudu täysimääräisesti, tasavertaisesti, eikä yhdenvertaisesti muiden kanssa. Osalla Rinnekodin kohderyhmistä on luku-, numero-, sekä viestintäteknisiin perustaitoihin liittyviä puutteita. Nämä hankaloittavat tai estävät heidän pääsynsä ja kiinnittymisensä opintoihin, työpoluille tai työelämään. Usein henkilöillä on haasteita myös sosiaalisissa taidoissa.

Rinnekodin kohderyhmä koostuu Kornetin työhönvalmennuksen asiakkaista, jotka ovat iältään noin 25 – 40 -vuotiaita. Ensimmäinen pilottimme on Yhdessä taitaen -ryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti kahtena päivänä viikossa. Ryhmässä harjoitellaan työelämätaitoja keskustellen ja tehden aiheeseen liittyviä harjoituksia. Tärkeä osa ryhmätoimintaa ovat myös tutustumiset eri työpaikkoihin ja pienryhmissä tapahtuvat eri alojen harjoittelut. Asiakkaiden voimavarojen ja tuen tarpeen arvioinnissa hyödynnämme mm. Ruori-toimintakykymittaria yhdessä asiakkaiden kanssa.

Välillisenä kohderyhmänä on myös työelämä, jonne yritetään avata uusia väyliä. Tällä hetkellä työnantajilta puuttuu valmiuksia vastata vaikeasti työllistyvien tarpeisiin. Yritykset tarvitsevat tukea sekä osaamisen ja ymmärryksen lisäämistä, jotta valmiudet tukea asiakaskuntaamme paranisivat. Pyrimme kehittämään yritysyhteistyötä koulutuksilla sekä järjestämällä asiakkaillemme työharjoitteluja ja yritysvierailuja.

Lue lisää hankkeesta Diakonissalaitoksen sivuilta