16.11.2021

Mulla on väliä

15.–21.11.2021 vietetään lapsen oikeuksien viikkoa. Viikon tavoitteena on edistää YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettavuutta erityisesti lasten ja nuorten parissa. Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan lapsilla on oikeus erityiseen suojeluun ja huolenpitoon. Vuoden 2021 Lapsen oikeuksien viikon teemana on lapsen oikeus hyvään kohteluun. Myös Suomen perustuslaissa on erikseen mainittu, että lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä. Vammaisilla lapsilla on samat oikeudet kuin kaikilla muillakin lapsilla, mutta heidän oikeuksiensa toteutuminen vaatii erityistä huomiota ja erityisiä toimenpiteitä.

Annu Aromaa

Blogin kirjoittanut Annu Aromaa työskentelee palveluyksikön johtajana lapsi- ja perhepalveluiden Hiialassa.

Lasten oikeudet ovat aina olleet minulle sydämen asia. Tämän vuoden teema sai minut silti erityisesti miettimään, mitä kuuluu vaikeasti monivammaisten lasten hyvään kohteluun. On päivänselvää, että lapset kohdataan arvostavasti ja kunnioittavasti omina yksilöinään ja sellaisenaan kuin he ovat. Lapsi tulisi aina ensisijaisesti nähdä lapsena riippumatta hänen tuen tarpeestaan.

Meillä kaikilla on oikeus hyvään kohteluun. Suurin osa meistä osaa kertoa, mitä hyvä kohtelu meille tarkoittaa ja sanoa, mikäli emme tule kohdelluksi hyvin. Entä jos olisikin toisin? Olemme kaikki yksilöitä ja meille hyvä kohtelu voi tarkoittaa erilaisia asioita.

Kun mietin, mitä meidän vaikeavammaiset asiakkaamme pystyessään sanoisivat, niin mieleeni tulee seuraavia asioita. Annathan minulle aikaasi, läheisyyttä, syliä ja rakkautta. Kuuntelethan ja tarkkailethan minua sekä autat minua löytämään ne keinot, joilla tulen kuulluksi, ymmärretyksi ja jotta ymmärtäisin myös, mitä ympärilläni tapahtuu. Ethän koskaan oleta, etten ymmärrä kuitenkaan. Puhuthan minulle arvostaen ja lempeästi. Pidäthän minut turvassa, asetat rajoja ja autat minua, jos tarvitsen apuasi.

Annathan tilaa uuden oppimiselle, itsenäisyydelle sekä virheille. Annathan minulle mahdollisuuden seurustella muiden kanssa ja pitää yhteyttä perheeseeni. Leikithän kanssani ja autathan minua löytämään asioita ja aktiviteetteja, joista nautin. Kunnioitathan minun omaa tilaani ja yksityisyyttäni ja annat minun levätä riittävästi. Ethän siltikään jätä minua yksin.

Ethän valitse puolestani, vaan mietit, mitä minä haluaisin ja annat minulle vaihtoehtoja. Saanhan myös vaikuttaa siihen, kenen kanssa ja missä vietän aikaani. Sallithan minun näyttää kaikki tunteeni ja tuet minua tunnetaidoissani.

Huolehdithan, että sinun pelkosi tai ennakkoluulosi ei asetu minulle esteeksi, vaan edistät esteettömyyttä arjessani, jotta voisin elää täyttä elämää erityistarpeeni huomioiden.

Puhuttelethan myös muita lempeästi läsnä ollessani ja puhuthan asioistani ottamalla huomioon minun olemassaoloni. Jos voit, niin vaikutathan yhteiskunnallisesti asioihin, että meillä lapsilla olisi kaikilla samanlaiset oikeudet. Huolehdithan siitä, että puhut puolestani ja saan tarvitsemaani apua sekä hyvää kohtelua myös kotini ulkopuolella. Huomaathan muutokset terveydentilassani sekä hyvinvoinnissani ja autat minua saamaan oikeanlaista apua tarvittaessa.

Onhan minulla ne apuvälineet ja terapiat, mitkä tarvitsen – ajallaan ja asianmukaisina. Saanhan kaiken avun ja tuen, että voin osallistua koulunkäyntiin. Opetathan muita näkemään, miten arvokas ja ihana lapsi olen. Muistathan, että minulla on yhtä lailla väliä kuin sinulla ja oikeus onnelliseen ja hyvään lapsuuteen.

Meidän tulisi yhdessä kaikessa toiminnassamme rakentaa sellaista yhteiskuntaa, jossa jokainen lapsi on arvokas ja tärkeä osallistuja ja toimija saaden siihen tarvitsemansa avun ja tuen. Kannetaanhan yhdessä vastuuta siitä, että tämä toteutuu.

#MullaOnVäliä #SullaOnVäliä #OikeusHyväänKohteluun #LapsenOikeudet

Blogin kirjoittanut Annu Aromaa työskentelee palveluyksikön johtajana lapsi- ja perhepalveluiden Hiialassa.

Aiheeseen liittyvät