23.10.2019

Multisensorinen työote on kokonaisvaltaista ja asiakaslähtöistä

Oletko miettinyt, mitkä kaikki aistisi saavat aistiärsykkeitä esimeriksi suihkussa käydessäsi? Vesipisarat tuntuvat ihollasi ja kehosi aistii, onko vesi liian kylmää tai lämmintä vai juuri sinulle sopivaa. Merkityksensä on myös sillä, millainen suihkutila itsessään on, eli mitä näet ja koet ympärilläsi. Veden kohina tai maku, pesuaineiden tuoksut, valaistus… kaikki ovat tekemisissä aistiesi kanssa. Kyse on multisensorisuudesta.

Multisensorisella työotteella tarkoitetaan tapaa, jossa eri aistikanavien kautta tulevien miellyttävien aistikokemusten avulla saavutetaan sellainen ympäristö, joka on esteetön muun muassa oppimiselle, tunteille, luovuudelle sekä vuorovaikutukselle. Parhaimmillaan se näkyy ja on kaikissa arjen ”rutiineissa” siten, että aistit ovat niissä mukana, avoinna. Rinnekodin työllistymistä ja osallisuutta tukevissa palveluissa menetelmä on laajasti käytössä ja sen käyttöä vahvistetaan ja kehitetään koko ajan. Vuorovaikutus on keskeinen tekijä toiminnassa kohti tavoitteita.

Multisensorinen työote on vahvasti asiakaslähtöistä ja siksi myös työyhteisöissä ja -ympäristöissä on oltava herkkiä tulkitsemaan asiakkaita ja olemaan muuntautumiskykyisiä. Esimeriksi uutta toimintayksikköä perustettaessa tiloja ei kannata määritellä ja suunnitella liian valmiiksi ennen asiakkaiden tuloa, jotta tiloja pystytään muuttamaan asiakkaiden omien tarpeiden pohjalta. Emme ammattilaisina saa päästää itseämme siihen tilaan, jossa määritämme toisen puolesta hänelle mielekkään ympäristön. Aistihuoneet ja esimeriksi eri värein sisustetut ja maalatut huoneet ovat hyviä esimerkkejä aistien hyödyntämisestä asiakastyössä, mutta myös ihan pienet asiat tulisi nähdä isoina juttuina ja panostaa ennen kaikkea niihin. Luonto tarjoaa eri vuodenaikoina parhaat aistielämykset ja siksi kannustankin panostamaan myös muihin aistielämyksiin, kun vain seinien sisäpuolelle rakennettuihin keinotekoisiin aistitiloihin, joiden tarkoitus on hyvä.

Jokaisen meistä päivät ovat täynnä aistikokemuksia siitä lähtien, kun heräämme. Meidän tulee ymmärtää aistien kokonaisvaltainen merkitys ja ympäristön valtaisa merkitys. Siten voimme tukea asiakkaitamme entistä rikkaampaan elämään ja samanaikaisesti oppimaan itsestään uusia asioista kokemusten kautta sekä tukemalla aistien kautta entistä parempaan vuorovaikutukseen. Aistien kautta on mahdollisuus tavoitella entistä parempaa ymmärrystä itsestäni, ympäristöstäni.

Kun mahdollistamme kullekin asiakkaalle sopivan ympäristön ja löydämme jokaiselle heistä parhaan ympäristön, jossa hänen on mieluista ja turvallista olla, saamme parhaan ympäristöpohjan vuorovaikutuksen rakentamiselle. Täytyy myös muistaa, että tarvitsemme monenlaisia ympäristöjä, eri tilanteisiin. Se mikä tukee yhtä asiakasta, ei välttämättä toimi toisen asiakkaan kanssa. Yksi mielekäs ympäristö ei myöskään toimi samalla asiakkaalla jokaisessa tilanteessa, ja siksi ympäristön muokkautuvuus on oleellista.

Multisensorisen työotteen omaksuminen vie aikansa, mutta tulet huomaamaan, että toimintaympäristöön panostaminen kannattaa. Työtä ei suinkaan tarvitse kehittää yksin. Multisensorisen työn koulutusta ei tällä hetkellä ole tarjolla Suomessa eikä kovin hyvin monessa muussakaan maassa. Suomessa on kuitenkin jo vuodesta 2001 ollut toiminnassa valtakunnallinen multisensoverkosto, joka kokoontuu yhteen isommin aina kerran vuodessa. Tänä vuonna verkosto oli koolla Forssassa, jossa noin 150 multisensorista työtä tekevää asiantuntijaa kuuli ja jakoi kokemuksiaan ja osaamistaan. Myös meiltä Rinnekodista oli mukana puheenvuoroja, esim. ohjaajat Toimintakeskus Meripihkasta kertoivat ympäröivät tilan monista merkityksistä.

Vuoden 2020 Multisensoriset verkostopäivät pidetään Rinnekodissa. Tämä on meille hieno tilaisuus ja odotamme jo mielenkiinnolla, millaisia teemoja ja esimerkkejä saamme sinne koottua.

Satu Granberg
palvelualuejohtaja

Aiheeseen liittyvät