23.6.2021

Muutos – pysyvä tila sosiaali- ja terveydenhuollossa?

”Ainut mihin voi luottaa, on että taas joku muuttuu”.  Tuon kliseisen lauseen olen kuullut usein työssäni, ensimmäisen kerran varmasti vuonna 1993. Tuolloin nuorena työntekijänä lause hiukan nauratti. Innokkaana juuri valmistuneena muutokset ja uudistukset tuntuivat seikkailuilta; minulla oli energiaa sekä halua muuttaa ja muuttua. Nyt vuosikymmeniä myöhemmin, lause saa valitettavasti minussa aikaan pienen hymähdyksen.

Hymähdykseen on syynsä.  Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö alkaa olla kyllästynyt jatkuvassa muutospaineessa työskentelyyn. Osastoja, palveluyksikköjä, asiantuntijatiimejä yhdistellään. Työkaverit, asiantuntijaverkostot ja tiedostusrakenteet menevät uusiksi. Jos organisaatiota ei uudisteta, niin varmaa on, että ainakin potilastietojärjestelmä, matkalaskusysteemi tai sähköpostiuudistus on nurkan takana. Parhaimmillaan kaikki tulee samaan aikaan, koska kvartaaleittain toimiva raportointi on saatava kerralla toimimaan. Kuulostaa varmasti tutulta?

Tiedän, että myös ohjaajat ja hoitajat kaipaavat työrauhaa. Paria kuukautta, että he saisivat vain ”olla asiakkaiden kanssa”; keskittyä perustehtäväänsä.  Tämä ei voi kuitenkaan olla aina vallitseva tilanne. Yksikköjen pitää elääkseen kehittyä ja kehittää. Ainainen ”lepotila” passivoi ja syö työmotivaatiota.

Kehittäminen, laatutyö ja muutosten tekeminen ei aina jakaudu työntekijöiden kesken tasaisesti. Joukossa on niitä, jotka kantavat vastuun, ottavat kopin töistä. Ja niitä, jotka karttavat muuta kuin perustehtäväänsä liittyviä töitä. Vastuu muutoksesta ja kehittämisestä sysätään lähes aina samoille henkilöille. Jotta näin ei kävisi, voidaan kehittämisessä ja muutoksien tekemissäkin toimia ”Laadun yhteisen tahtotilan” oppien mukaan:

 

Muutoksessa on huomioonotettava:

1.  Suunnitelmallisuus

Johdolla tulee olla selkeä suunnitelma, miten laatua ja siihen liittyvää muutosta viedään eteenpäin. Millaisia koulutuksia, mahdollisia uusia rekrytointeja (tietotaitoa), tiedottamista ja resursseja kaivataan. Muutostyön tekeminen jää liian usein vain väliportaan vastuulle. Väliportaan johtajat ovat sosiaali- ja terveydenhuollossa lähiesimiehiä/esihenkilöitä, joiden tulee olla läsnä ja auttaa arkipäivän ongelmissa.  Siksi suunnitelmassa pitää ottaa huomioon henkilöstön vaikutusmahdollisuus ja heidän panoksensa.

Suunnitelmaan pitää myös määritellä, mitä tavoitellaan. Tavoitteet voivat olla hyvin konkreettisia: kommunikaati0-osaamisen parantaminen, kirjaamisen hyödyntäminen asiakaspalavereissa, turvallisuusilmoitusten määrän vähentyminen.

Joskus toimeksianto tai suunnitelma on abstrakti ”kehittää tai kartoittaa”. Silloin suunnitelma kasvaa oppimispoluksi. Itse olen monesti tallannut prosessien kehittämisen poluilla. Taipaleen alkupäässä minulla saattaa olla visio, mitä polun päässä pitäisi olla ja ehkä jopa yritän mukana olevia sinne opastaa. Mutta poluille, kivikkoihin ja metsiin eksyessä olen tullut tulokseen, että kehittämispolku itsessään saattaa olla osa tavoitetta: osallistujien tietoisuus, keskustelut ja oivallukset ovatkin lopputulosta hedelmällisempiä?

 

2. Vaikuttamismahdollisuus

Muutokset voivat lähteä joko organisaation johtotasolta tai yksikön omista tarpeista. Joka tapauksessa on hyvä pysähtyä miettimään muutoksiin vaikuttamismahdollisuuksia. Miten henkilökunnan näkemyksiä voisi ottaa huomioon? Olisiko työntekijöillä ideoita, miten muutosta voitaisiin toteuttaa? Kun työntekijät otetaan mukaan työpajoihin jo prosessin alkuvaiheessa, saadaan heidän näkemyksensä esiin ja heidät sitoutumaan asiaan.

Keskustelin erään ohjaamme kanssa perehdytyksestä ja kyselin yksiköiden tarpeita sen kehittämiseen. Ajattelin, että hän toivoo siihen enemmän aikaa ja käytännön työkaluja. Ilahduin ja yllätyin suunnattomasti, kun hän toivoikin perehdytyksen alkuun pohdintaa siitä ”millainen työntekijä minä olen” ja ”mitä minä odotan työltäni”. Ilman ohjaajan kuulemista, olisi tämä osa-alue jäänyt huomiotta.


3. Kyseenalaistaminen

Kehittämisessä tai muutostilanteissa kyseenalaistetaan vanhaa hierarkiaa ja koetetaan saada se toimimaan paremmin, tuottavammin ja asiakaslähtöisemmin.

Ajatus on hyvä.

Kun vanhaa puretaan, vaikuttaa se työntekijöihin: 30 vuotta asiakkaita laitoksessa hoitanut hoitaja on tehnyt työnsä hyvin, mutta uudistusten myötä hänen pitää miettiä työtään asumisyksikössä ohjaajana, asiakaslähtöisesti ja ottaa koko perhe mukaan ohjaukseen. Kuulostaa helpolta ja ideaalilta, mutta onko hoitajalla tähän oikeasti osaamista? Jo terminologian muuttuminen saattaa olla hänelle ylitsepääsemätön haaste, saatikka oman työtavan muuttuminen.

Kun kyseenalaistamme rakenteita, tulemme myös samalla mahdollisesti kyseenalaistamaan työntekijöiden työtapoja ja -taitoja. Pahimmillaan tämä johtaa ns. hiljaisen tietotaidon ja kokemuksen katoamiseen.

Jos ohjaaja kokee, että hänen työtään arvostellaan ja hänen kokemuksensa mitätöidään, on tuloksena pahimmillaan irtisanoutuminen tai työhönsä passiivisaggressiivisesti suhtautuva ohjaaja, joka terrorisoi tahtomattaan koko työyhteisöä.

 

4. Arviointi

Koska muutos on ainut mikä on varmaa, tulee muutoksen läpikäyminen, tulokset ja mahdolliset virheet ja onnistumiset analysoida. Tämä siksi, että niistä voidaan ottaa opiksi seuraavassa muutostilanteessa.  Laatusloganin sanoin: Laatu ja asioiden mittaroiminen tähtää jatkuvaa parantamiseen ja asioiden kehittämiseen.

Laadun ja kehittämisen tehtävä ei ole koko ajan uudistaa. Tavoitteena on hyvien jo toimivien työtapojen löytäminen ja niiden jalkauttaminen jokaisen ulottuville. Sekä myös huonojen tai vanhanaikaisten tapojen poiskitkeminen.

Rinnekodissa jokaisella työntekijällä on oman perustehtävänsä lisäksi velvollisuus, oikeus ja mahdollisuus kehittää toimintaa. Tämä on kirjattu Rinnekodin laatukäsikirjaan, jossa laatu on kuvattu selkeästi ja ymmärrettävästi.  Rinnekodissa on aktiivisesti kehitetty palveluja ja kehitetään jatkossakin. Tässä työssä tärkeää on, että kaikki otetaan mukaan!

 

Kirjoittaja Leena Nissilä toimii Rinnekodissa laatupäällikkönä. Rinnekoti on osa Diakonissalaitoksen yhteiskunnallista konsernia.

 

Aiheeseen liittyvät