7.9.2021

Ohjaustyö ei ole pelkästään läsnä olemista

Rinnekodin ja Helsingin yliopistosta lähtöisin olevan SOTE-alalla toimivan startup-yritys Memocate Oy:n pilottitutkimus on valmistunut. Pilottitutkimuksessa kolmessa Rinnekodin asumispalveluja tarjoavassa yksikössä kerättiin tietoa siitä, miten asiakkaiden palveluntarve ja Rinnekodin tuottaman palvelun määrä kohtaavat. Pilottitutkimus käynnistyi tammikuussa ja sen tavoitteena oli tutkia ja kehittää asiakaskokemusta, vuorovaikutusta sekä palveluja.

Pilotissa kokeiltiin Memocate Oy:n kehittämää Rytmi-palvelua, jolla mitataan asumispalveluiden asiakkaiden ja työntekijöiden yhdessä viettämän ajan määrää sensoriteknologian avulla. Pilottitutkimuksen tulokset ovat rohkaisevia. Asiakkaan kanssa käytettyä aikaa pystytään mittaamaan sensoreiden avulla, mutta kehitettävääkin on vielä.

Asiakkaat ja ohjaajat mukana kehittämisessä

Memocaten kanssa tehty pilotti on Rinnekodilla tyypillinen tapa kehittää.

”Mukana kehittämispilotissa oli niin asiakkaita kuin ohjaajiakin sekä yhteistyökumppanin vahva tuki kaikissa vaiheissa. Meillä toimitaan mielellään testialustana erilaisille teknologioille ja palveluille, joista voi olla myös laajempaa hyötyä kuin pelkästään meidän kohderyhmällemme”, kertoo Anna Eskola, Rinnekodin kehittämisestä vastaava johtaja.

Memocaten kanssa tehtävä yhteistyö sujui hyvin, kunhan alkujännityksestä päästiin yli.

”Kävimme asiakkaiden ja henkilökunnan kanssa huolellisesti läpi, mistä tässä kokeilussa on kyse, mitä tällä tavoitellaan ja mitä jokaisen tulee tehdä,” Lakistonpuron yksikönjohtaja Maarit Tenhunen ja Lastutien vastaava ohjaaja Leena Norja kertovat.

”Asiakkaat ottivat innoissaan sensorilätkän taskuun ja olivat mielissään, kun pääsivät mukaan tällaiseen kokeiluun”.

”Henkilökuntaa toki mietitytti, että heidän liikkumistaan ja toimintaansa tarkkaillaan. Kyse oli kuitenkin asiakkaan saaman palvelun määrän sekä asiakkaan ja henkilökunnan yhdessä viettämän ajan mittaamisesta. Yhdessä keskustellen nämäkin huolet hälvenivät, ” Norja täsmentää.

Pilotissa työntekijöillä ei ollut henkilökohtaisia sensoreita. Henkilökunnasta oli myös mielenkiintoista saada seurantajakson aikana ns. väliraportteja.

”Pilotin aikana tehtiin myös vertaileva, perinteinen lomakeseuranta asiakkaan kanssa vietetystä ajasta. Siitä on toivottavasti hyötyä mittaustavan kehittämisessä”, kertoo Tenhunen.

Ohjaustyö toteutuu monella tasolla

Memocaten Rytmi-palvelu mittasi vain sen ajan, mitä ollaan asiakkaan välittömässä läheisyydessä.

”Ohjaustyöhön kuuluu myös paljon näkymätöntä asiakkaan asioiden hoitamista. Monet asiakkaat ovat myös hyvin omatoimisia, jolloin heille riittää ohjaajan saatavilla olemien. Itsemääräämisoikeuden toteutuminen sekä siihen ja osallisuuteen kannustaminen ovat myös ohjaustyötä, joka ei näy tässä mittaamisessa”, Tenhunen kertoo.

Pilottitutkimuksen pohjalta Norja pohtii, että vastaavaa mittaamistapaa voisi hyvin hyödyntää kotiin vietävissä palveluissa. Tenhunen näkee myös mahdollisuuksia, mutta kaipaa enemmän eri käyttötarpeisiin räätälöitäviä toiminnallisuuksia.

”Pilotti oli lyhyt ja pienellä asiakasmäärällä toteutettu. Tulokset ovat silti rohkaisevia. Uskon, että tällaisella mittaustekniikalla voidaan löytää hyötyjä asiakkaan hyvinvointiin ja esimerkiksi tilasuunnittelun tueksi”, Eskola ideoi.

Memocaten Rytmi-palvelusta ei tässä pilotissa olleet kaikki ominaisuudet käytössä. Palvelulla olisi mahdollista myös analysoida asiakaskohtaamisten laatua ja sosiaalisen vuorovaikutuksen määrää yhdessä vietetyn ajan määrän lisäksi. Pisimmälle viedyissä visioissa palvelu osaisi ennakoida muutoksia henkilöstön resurssitarpeissa sekä asiakkaiden toimintakyvyssä, kuten Memocaten toimitusjohtaja Heikki Hauskaviita aikaisemmassa tiedotteessamme (linkki tiedotteeseen) kertoi. Rinnekodin ja Memocaten yhteistyö jatkuu syksyn 2021 aikana.

Aiheeseen liittyvät